REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaDziennik SportowyOświadczenia majątkowe sędziów

Oświadczenia majątkowe sędziów

-

18 lipca prezydium zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podejmie decyzję w sprawie obowiązku przedstawiania przez sędziów i obserwatorów oświadczeń majątkowych. Sprawa nie jest jednoznaczna i wzbudza prawne kontrowersje.


„Jest ustna aprobata przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN Andrzeja Strejlaua, aby wprowadzić obowiązek składania przez sędziów i obserwatorów oświadczeń majątkowych. Decyzję w tej sprawie podejmie prezydium zarządu PZPN 18 lipca. W posiedzeniu wezmą udział także członkowie Komisji Etyki. Decyzja nie będzie łatwa, bo ewentualna uchwała wzbudzi prawne kontrowersje” – powiedział PAP członek prezydium zarządu związku i Komisji Etyki Eugeniusz Stanek.


„Do uregulowania pozostaje m.in. kwestia sposobu przechowywania składanych oświadczeń i odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, które będą one zawierać” – dodał mecenas Stanek.


„Jest też inne niebezpieczeństwo – sędziowie piłkarscy nie są ujęci na liście osób, które w myśl prawa są zobowiązane do składania deklaracji majątkowych. Zasadne jest więc pytanie, czy PZPN może nałożyć dodatkowy obowiązek na sędziów i obserwatorów? Z drugiej strony sytuacja, w jakiej się znajdujemy jest szczególna – niektórzy arbitrzy są podejrzani o korupcję” – przyznał.


Swoje stanowisko w tej sprawie Eugeniusz Stanek przedstawia w następujący sposób: „Mam wątpliwości. I jestem przekonany, że każdy prawnik by je miał”.


Każdy członek PZPN ma prawo zwrócić się do prezesa Polskiej Konfederacji Sportu lub do sądu o zbadanie zgodności z prawem uchwał zarządu PZPN.


„Prezes PKSport. może zobowiązać zarząd związku do uchylenia uchwały, jeżeli będzie ona niezgodna z prawem. Kolejną instancją jest sąd. Jednak uchwała przyjęta przez zarząd jest obowiązująca do czasu jej uchylenia, nawet jeśli w przyszłości okaże się, że jest niezgodna z prawem” – zakończył Eugeniusz Stanek.


„W sytuacji, gdy uchwała zarządu jakiegokolwiek związku sportowego zostanie uznana za niezgodną z prawem lub jego statutem, prezes PKSport. korzystając ze swych uprawnień nadzorczych nakazuje jej uchylenie i wyznacza termin, w którym związek musi to uczynić. Jeżeli tego nie zrobi, prezes PKSport. może zawiesić zarząd lub poszczególnych jego członków. Może też zwrócić się do sądu o wyegzekwowanie decyzji” – powiedział PAP dyrektor Biura Organizacji i Rozwoju Sportu PKSport. Marian Rudnik.


„Sędziowie nie są członkami związku, lecz łączy ich z nim udzielana licencja, która nadaje stosowane uprawnienia, ale i nakłada obowiązki – dodał Rudnik. – Jeżeli obowiązek składania oświadczeń majątkowych zostałby nałożony na sędziów, którzy po raz pierwszy będą otrzymywać licencję, to moim zdaniem byłoby to zgodne z prawem. Natomiast nałożenie takiego obowiązku w stosunku do czynnych już arbitrów budzi wątpliwości, bo może zostać odczytane jako „zmiana reguł w trakcie gry””.


Jego zdaniem, nałożenie obowiązku składania przez sędziów i obserwatorów oświadczeń majątkowych budzi wątpliwości prawne. „Jednak nie można z góry założyć, że uchwała w tej sprawie będzie niezgodna z prawem” – podkreślił i dodał, że osobiście nie sądzi, aby PZPN zdecydował się na wprowadzenie takiego zapisu.


Były sędzia międzynarodowy, a obecnie obserwator PZPN i UEFA Zbigniew Przesmycki uważa, że wprowadzenie obowiązku wypełniania oświadczeń majątkowych nie zwycięży korupcji w środowisku piłkarskim. Sam twierdzi, że jeśli PZPN zażąda oświadczeń, to on je wypełni.


„To już funkcjonuje wśród polityków i kierownictwa państwowych firm. Moje oświadczenie też jest złożone w ministerstwie (Przesmycki jest prezesem zakładów Elana Toruń SA) i jeśli będzie trzeba, to złożę je również w PZPN. Nie ma problemu” – powiedział PAP Przesmycki.


Według niego, jedynym rozwiązaniem problemu nieuczciwego sędziowania jest odpowiednia selekcja. „Trzeba od podstaw doprowadzić do odpowiedniej selekcji sędziów i obserwatorów. To najlepsze rozwiązanie. Bo co może zmienić sytuacja, gdy nieuczciwi ludzie wypełnią oświadczenia majątkowe? Moim zdaniem niewiele” – dodał Przesmycki.


„Jestem na urlopie i w ostatnim czasie nie śledziłem dyskusji na ten temat – powiedział PAP czołowy polski sędzia Jacek Granat, który jest jednym z członków Rady Sędziów Ligowych mającej reprezentować problemy arbitrów wobec Polskiego Kolegium Sędziów. – Od jakiegoś czasu pojawiają się głosy z taką propozycją, więc można uznać, że jesteśmy przygotowywani na takie rozwiązanie. Nie chcę się osobiście wypowiadać w tej kwestii, bo uważam, że sędziowie wspólnie powinni przedstawić swoje stanowisko”.

REKLAMA

2094171942 views
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

REKLAMA

REKLAMA

2094172226 views

REKLAMA

2095968675 views

REKLAMA

2094172476 views

REKLAMA

2094172614 views

REKLAMA

2094172755 views