REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaMateriał partneraCzego nie pokrywa Oryginalne Medicare?

Czego nie pokrywa Oryginalne Medicare?

-

Wiele osób zbliżających się do 65 roku życia cieszy się, w związku z nadchodzącą zmianą ubezpieczenia na federalny program dla seniorów lub osób będących na rentach inwalidzkich – Medicare.  W ogólnie panującym przeświadczeniu czekamy na przejście na Medicare by nadrobić zaległe zabiegi i usunąć dolegliwości, których leczenie odkładaliśmy na później za względu na wysokie koszty własne (deductible, coinsurance, copays) w ubezpieczeniach poniżej 65 roku życia. Niestety często przeżywamy rozczarowanie związane z lukami w pokryciu Oryginalnego Medicare, czyli części A i B. W związku z powyższym postanowiliśmy zająć się tym tematem oraz przybliżyć i usystematyzować świadczenia niepokrywane przez Oryginalne Medicare.

 1. Usługi dentystyczne
  Koszty leczenie zębów, implantów, protez, badań prewencyjnych (zdjęcia, egzamin, czyszczenie zębów) nie są pokrywane przez Oryginalne Medicare. W wyjątkowych przypadkach część A Medicare może pokryć koszty serwisów dentystycznych w razie nagłej hospitalizacji.
 • Badania wzroku i okulary
  Podstawowe badanie wzroku pokrywane jest tylko jednorazowo w ciągu pierwszych 12 miesięcy od wejścia w Medicare w ramach tzw. „Welcome to Medicare”. Oprócz tej wizyty Medicare nie pokrywa wizyt prewencyjnych w celu otrzymania recepty na okulary lub szkła kontaktowe. Część B Medicare pokrywa koszty egzaminu na jaskrę, retinopatie u cukrzyków oraz testu i leczenia wiekowej degeneracji plamki żółtej u osób ze specjalnymi schorzeniami. Medicare pokrywa również koszty operacji usunięcia katarakty oraz jednorazowo koszt jednej pary okularów lub zestawu szkieł kontaktowych po tej operacji.
 • Aparaty słuchowe
  Wielu emerytów odczuwa problemy ze słuchem, szczególnie w sytuacjach, gdy mam do czynienia ze zgiełkiem lub w miejscach z wysokim poziomem hałasu. Niestety Medicare nie pokryje kosztów aparatu ani wizyt związanych z jego wyborem. Medicare może pokryć koszty wizyty, w trakcie której będziemy ustawiać i regulować nasz aparat. Medicare może również pokryć koszty operacji i implantu urządzenia pozwalającego na przywrócenie zmysłu słuchu.
 • Operacje kosmetyczne
  Regułą jest, że Medicare nie pokrywa żadnych kosztów operacji kosmetycznych. Wyjątkiem będą koszty operacji kosmetycznej po deformacji ciała w razie wypadku. Medicare pokryje również koszty protez kończyn lub ich części zamiennych oraz koszty protezy oka. Osoby po mastektomii związanej z usunięciem raka piersi mogą otrzymać protezę piersi.
 • Opieka podiatryczna
  Część B Medicare pokryje medycznie potrzebne zabiegi podiatryczne związane z uszkodzeniem stopy, koszty usunięcia ostróg, guzów oraz zwyrodnienia palca młotkowatego. Niestety nie pokrywane będą koszty usuwania odcisków, kostniny oraz wrośniętych paznokci. Medicare może pokryć koszty butów ortopedycznych oraz modelowanych dla cukrzyków oraz osób ze specyficznymi schorzeniami. 
 • Akupunktura i chiropraktyka
  Niestety Medicare nie pokryje kosztów zabiegu akupunktury ani masażu. Może jednak pokryć koszty medycznie potrzebnej wizyty korekcyjnej kręgosłupa u chiropraktyka.
 • Opieka poza granicami USA
  Pokrycie kosztów leczenia poza granicami stanów zjednoczonych przez Medicare jest relatywnie znikome i należy traktować je jako wyjątek, a nie regułę. Zawsze sugerujemy wykupienie ubezpieczenia na okres wyjazdu, by nie popaść w problemy finansowe związane z kosztami leczenia w razie wypadku lub nagłego zachorowania za granicą.
 • Long term care
  Oryginalne Medicare pokryje koszty krótkookresowego pobytu w domu opieki, po co najmniej trzydniowym pobycie w szpitalu (nie liczy się czas spędzony na tzw. obserwacji). Koszty pobytu i opierunku za pierwsze 20 dni są pokryte w całości. Między 21, a 100 dniem odpowiadacie Państwo za $200 za dzień. Medicare nie pokryje kosztów pobytu powyżej 100 dni.

Powyższe braki w pokryciu dotyczą osób posiadających tylko Oryginalne Medicare, czyli część A i B. Niektóre luki w powyższych świadczeniach medycznych mogą zostać uzupełnione przez wykupienie suplementu lub zmiany pokrycia na część C Medicare, czyli plany typu Medicare Advantage.

REKLAMA

Jak widzicie Państwo sami, potrzeba posiadanie odpowiedniego uzupełnienia do Oryginalnego Medicare może oszczędzić nam nie tylko nerwów, ale przede wszystkim pozwoli nam zaoszczędzić na kosztach świadczeń nie pokrywanych przez Oryginalne Medicare.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, New York, New Jersey, North and South Carolina, Texas, Virginia, Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.
Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.
Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

REKLAMA

2093153122 views

REKLAMA

2093153406 views

REKLAMA

2094949855 views

REKLAMA

2093153656 views

REKLAMA

2093153795 views

REKLAMA

2093153936 views