REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Chicago Ok. 70 proc. rodziców z Chicago zamierza zaszczepić swoje dzieci przeciwko COVID-19

Ok. 70 proc. rodziców z Chicago zamierza zaszczepić swoje dzieci przeciwko COVID-19

-

Prawie 70 proc. rodziców w Chicago deklaruje, że zaszczepi swoje dzieci przeciwko COVID-19, gdy szczepionka będzie dostępna – jak wynika z sondażu.

Na potrzeby raportu przygotowanego przez Anne & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago przepytano 1600 rodziców ze wszystkich 77 dzielnic miasta. Wszystkim zadano to samo pytanie: „Jak prawdopodobne jest, że Ty i/lub Twoje dziecko/dzieci zaszczepilibyście się przeciwko koronawirusowi/COVID-19, jeśli szczepionka byłaby dostępna?”. 

REKLAMA

W odpowiedzi na to pytanie prawie 7 na 10 rodziców zadeklarowało, że bardzo prawdopodobne i prawdopodobne jest zaszczepienie dziecka przeciw koronawirusowi, kiedy szczepionka będzie dostępna. Szczegółowe odpowiedzi rozkładały się następująco: 49 proc. rodziców odpowiedziało, że bardzo prawdopodobne jest zaszczepienie dziecka, 19 proc. zadeklarowało, że jest to dosyć prawdopodobne, 16 proc. odpowiedziało, że zaszczepienie dziecka nie jest w ich przypadku prawdopodobne, a kolejnych 16 proc. – że nie jest pewne.

Podobne proporcje w odpowiedziach obserwuje się w badaniach dotyczących zaszczepienia siebie, które prowadzone były przez różne podmioty na poziomie krajowym. Badacze podkreślają, że istnieje ścisły związek pomiędzy intencją zaszczepienia siebie oraz dziecka, a także pomiędzy środowiskiem, wykształceniem i wiekiem rodzica, a chęcią zaszczepienia na koronawirusa. Zaszczepienie dzieci zadeklarowało 66 proc. rodziców z edukacją na poziomie wyższym i 40 proc. rodziców z edukacją na poziomie średnim. Prawdopodobieństwo zaszczepienia zwiększa się też wraz z wiekiem rodzica: dzieci chce zaszczepić tylko 23 proc. rodziców w wieku od 18-25 lat, ale już 55 proc. rodziców w wieku 46 lat i starszych.

Optymizmem nie napawa fakt, że mniej skłonni do zaszczepienia dzieci przeciw COVID-19 są rodzice dzieci ze środowisk, które bardzo ucierpiały podczas pandemii, a więc społeczności Latynosów i Afroamerykanów, w których podanie szczepionki dzieciom zadeklarowało odpowiednio 45 i 28 proc.

Badacze podkreślają, że dzieci nie będą szczepione od razu – najpierw zaszczepieni zostaną dorośli, szczepienie dzieci jest kwestią bardziej odległej przyszłości i kolejnej fazy działań w zakresie zdrowia publicznego. Natomiast dzieci niewątpliwie skorzystają na tym, że szczepionkę otrzymają ich rodzice, ponieważ zmniejszy to szanse dziecka na kontakt z wirusem.

Prawdopodobieństwo zaszczepienia dziecka przeciwko COVID-19 przez rodziców jest również związane z zaufaniem dorosłych do informacji o COVID-19 i źródeł ich pozyskiwania. Rodzice, którzy najprawdopodobniej zaszczepiliby swoje dziecko przeciwko COVID-19, mają większe zaufanie do informacji o wirusie pochodzących od lekarza ich dziecka (73 proc.). Natomiast wśród rodziców, którzy mniej chętnie zaszczepiliby swoje dzieci, również zaufanie do informacji pochodzących od lekarza dziecka było niższe – ok. 49 proc.

Wśród rodziców, którzy najprawdopodobniej zaszczepią swoje dziecko, 59 proc. miało również duże zaufanie do informacji na temat COVID-19 pochodzących ze stron internetowych poświęconych zdrowiu publicznemu. Wśród rodziców, którzy mniej chętnie zaszczepią swoje dzieci, nie zrobią tego lub nie są pewni, zaufanie do tych źródeł informacji jest niższe – od 35 do 41 proc.

Wyniki sugerują zatem, że rodzice, którzy są mniej skłonni zaszczepić swoje dzieci przeciwko COVID-19, mogą również mieć mniejsze zaufanie do źródeł opieki zdrowotnej, w tym do szczepień, lekarzy i informacji na temat zdrowia publicznego. Rodzice, którzy nie byli pewni lub prawdopodobnie nie zaszczepiliby swoich dzieci, mieli również mniejsze zaufanie do innych źródeł informacji o wirusie, takich jak wiadomości w telewizji i w Internecie.

Według badaczy, wyniki badania mogą pomóc w kształtowaniu programów edukacyjnych, zwłaszcza w społecznościach, które zostały bardzo dotknięte wirusem.

Eksperci podkreślają, że aby zapewnić ochronę całemu społeczeństwu, należałoby zaszczepić od 70 do 90 proc. populacji. Obecnie chęć zaszczepienia się na koronawirusa deklaruje 68 proc. dorosłych członków społeczności Chicago.

Katarzyna Korza

k.korza@zwiazkowy.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA