REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Chicago Nowe prawa obowiązujące w Illinois. Co musisz wiedzieć?

Nowe prawa obowiązujące w Illinois. Co musisz wiedzieć?

-

W Illinois weszły w życie 1 lipca nowe ustawy, o których powinien wiedzieć każdy mieszkaniec stanu. Przyglądamy się bliżej dziesięciu najważniejszym regulacjom stanowym.

Podwyżka podatku od benzyny

REKLAMA

Podatek od benzyny w stanie Illinois podwoił się w zeszłym roku do 38 centów za galon – miało to zapewnić finansowanie remontów dróg. Od 1 lipca cena benzyny jest wyższa o kolejne 0,7 centa za galon. Nowa formuła naliczania podatku jest zależna od stopy inflacji.

Wzrost płacy minimalnej

Pracownicy otrzymujący minimalną płacę otrzymali drugą podwyżkę w tym roku. Zgodnie z nowym prawem, minimalna płaca wzrosła z 9,25 dolara do 10 dolarów za godzinę. 1 stycznia 2021 r. nastąpi kolejna podwyżka płacy minimalnej o kolejnego dolara. Według planu, płaca minimalna będzie wzrastać do 15 dolarów za godzinę do 1 stycznia 2025 r.

Większe kary za wysyłanie wiadomości tekstowych podczas jazdy

Illinois Vehicle Code zawiera nowy przepis mówiący o tym, że za pisanie wiadomości w czasie jazdy samochodem grozi kierowcy 12-miesięczne zawieszenie prawa jazdy i minimalna grzywna w wysokości 1 tys. Dolarów, jeśli spowoduje poważne uszkodzenia ciała, trwałe kalectwo lub oszpecenie.

Wyższe kary dla kierowców

Zaostrzone zostały kary dla kierowców, którzy spowodują wypadek i obrażenia podczas naruszenia zasady pierwszeństwa pieszych (ang. right-of-way) podczas przechodzenia przez jezdnię lub w strefie szkolnej. Sprawca wypadku w myśl nowej ustawy podlega karze zawieszenia prawa jazdy na 12 miesięcy.

Prawo jazdy nie będzie zawieszane z powodu niezapłacenia grzywny

Zgodnie z nowym prawem, sekretarz stanu Illinois nie będzie mógł zawiesić prawa jazdy danej osoby lub rejestracji pojazdu za niezapłacenie w terminie kary lub grzywny. Ustawodawcy, wprowadzając nowe przepisy, wzięli pod uwagę fakt, że każdy mieszkaniec Illinois ma prawo pojechać do pracy, nawet jeśli nie zapłacił mandatów w terminie.

Historia LGBTQ nauczana w szkołach

Historia LGBTQ będzie nauczana w szkołach publicznych w Illinois od roku szkolnego 2020-2021. Ustawa zobowiązuje również szkoły do zakupu podręczników, które są „niedyskryminujące” i „zawierają przykłady i wkład wszystkich osób chronionych na mocy Illinois Human Rights Act”.

Edukacja obywatelska nauczana w szkołach

Ustawa wymaga od szkół publicznych nauczania co najmniej jednego semestru wiedzy o społeczeństwie w klasach 6-8. Lekcje muszą koncentrować się na instytucjach rządowych, dyskusji o sprawach bieżących i społecznych oraz symulację procesu demokratycznego.

Zapobieganie molestowaniu seksualnemu i coroczne szkolenia

Regulacja stanowi, że nękanie pracownika ze względu na jego rasę, religię, wiek, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność, orientację seksualną, ciążę, status obywatelski i inne są naruszeniem prawo obywatelskich. W myśl ustawy pracodawca jest odpowiedzialny za molestowanie pracowników, konsultantów i wykonawców, jeśli dowie się o takim zachowaniu pracownika i „nie podejmie odpowiednich działań naprawczych”. Ustawa nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawców – firmy są zobowiązane do złożenia corocznego sprawozdania Departamentowi Praw Człowieka stanu Illinois wszelkich wyroków, orzeczeń lub ugód związanych z molestowaniem lub dyskryminacją.

Nowe prawo wymaga również, aby każdy pracodawca raz w roku przeprowadził szkolenie na temat zapobiegania molestowaniu seksualnemu, a wszystkie restauracje i bary są zobowiązane do pisemnego przedstawienia wszystkim pracownikom polityki dotyczącej molestowania seksualnego w ciągu pierwszego tygodnia od zatrudnienia. Hotele i kasyna muszą również, poza zapewnieniem pracownikom pracującym samotnie bezpieczeństwa i urządzeń do wzywania pomocy, włączyć do polityki zapobiegania molestowaniu seksualnemu przepis umożliwiający pracownikom wzięcie płatnego czasu wolnego w celu złożenia raportu policyjnego lub doniesienia o przestępstwie organom ścigania.

Wszyscy pracownicy chronieni przed dyskryminacją

Wielkość firmy pracodawcy nie będzie już określać, czy pracownicy będą chronieni przed dyskryminacją ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, religię i szereg innych kategorii chronionych. Żeby przepis mógł wejść w życie, zmieniona została definicja pracodawcy w Illinois Human Rights Act – obecnie wg definicji pracodawcą jest każdy, kto zatrudnia jedną lub więcej osobę na 20 lub więcej tygodni w ciągu roku kalendarzowego. Dotąd pracodawca był określany jako osoba zatrudniająca 15 i więcej osób.

Odpowiedź władz na koronawirus (Government’s Coronavirus Response)

Zmiany dotyczą prawodawstwa stanu Illinois w zakresie odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Ustawa powołuje Komisję Współpracy Restore Illinois (Restore Illinois Collaborative Commission) składającą się z 14 członków Izby i Senatu, której zadaniem jest podejmowanie wysiłków na rzecz ożywienia różnych sektorów gospodarki stanu Illinois w obliczu pandemii. Ustawa pozwala na prowadzenie spotkań organów rządowych w formie konferencji audio lub wideo, jeśli gubernator lub Departament Zdrowia Publicznego Illinois wprowadzi stan klęski zagrażającej zdrowiu publicznemu i jeśli spotkanie osobiste byłoby niepraktyczne, niewskazane lub trudne do realizacji.

Katarzyna Korza
k.korza@zwiazkowy.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks