REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolskaStrażnicy odprawili 54,5 mln osób; nie wpuścili do Polski 100 tys. cudzoziemców

Strażnicy odprawili 54,5 mln osób; nie wpuścili do Polski 100 tys. cudzoziemców

-

W 2019 roku funkcjonariusze SG odprawili 54,5 mln podróżujących przez polską granicę; prawie 100 tys. cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków wjazdu, nie zostało wpuszczonych do Polski – poinformowała PAP rzecznik prasowa KG SG por. Agnieszka Golias.

Z danych przekazanych PAP przez Komendę Główną Straży Granicznej wynika, że w 2019 roku funkcjonariusze SG odprawili 54 391 942 osób podróżujących przez polską granicę, co oznacza wzrost o 2 mln w stosunku do roku 2018. Najwięcej osób przekroczyło granicę z Ukrainą – 21 737 666, Białorusią – 8 814 753 i Rosją – 3 466 814. Kolejne 20 372 709 podróżnych odprawiono w portach lotniczych i morskich. SG zanotowała 12-procentowy wzrost ruchu na lotniczych przejściach granicznych i 15-procentowy spadek tzw. małego ruchu granicznego z Ukrainą.

REKLAMA

27,1 mln osób w 2019 roku przekroczyło granicę, podążając do Polski, z czego 18,6 mln to cudzoziemcy. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy(10,4 mln), Białorusini (3,4 mln), Rosjanie (1,5 mln), Izraelczycy (233 tys.) i Amerykanie z USA (199 tys.).

Jak informuje SG, jej funkcjonariusze odmówili wjazdu do Polski 96 607 cudzoziemcom, którzy nie spełniali warunków wjazdu do Polski określonych w Kodeksie Granicznym Schengen i w Ustawie o cudzoziemcach. Najwięcej odmów wjazdu wydano na granicach z Ukrainą – ponad 60 tys., Białorusią – ponad 33,6 tys. i Rosją – 1,3 tys.

Najliczniejsze grupy wśród tych, którym odmówiono wjazdu do Polski, stanowili Ukraińcy – ponad 58,5 tys., Rosjanie – ponad 28,5 tys. i Białorusini – niecałe 5 tys. Jak podała SG, głównymi powodami odmowy wjazdu były brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu lub brak wymaganej sumy pieniędzy.

„W 2019 roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 178 osób, które do Polski dostały się nielegalnie przez tzw. zieloną granicę – na granicy z Rosją 8 osób, z Białorusią – 20 i z Ukrainą – 148. Najwięcej prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju odnotowano jednak na przejściach granicznych. Na drogowych przejściach granicznych funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili w sumie 1162 próby przekroczenia granicy wbrew przepisom, w tym na granicy z Ukrainą – 877, z Białorusią – 169, z Rosją – 116. Aż 650 przypadków usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano również na lotniczych przejściach granicznych” – poinformowała por. Agnieszka Golias.

Poza tym strażnicy wykryli 1,2 tys. przypadków posługiwania się wyłudzonymi, podrobionymi lub przerobionymi dokumentami. 802 osoby miały sfałszowane wizy, a w 96 dokumentach stwierdzono fałszywe stemple kontroli granicznej. 102 osoby legitymowały się fałszywymi dowodami osobistymi, a 91 fałszywymi paszportami.

„Wśród osób posługujących się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia polskiej granicy lub do pobytu w naszym kraju najwięcej było obywateli Ukrainy – 826, Białorusi i Gruzji – po 39, Rosji – 34, Turcji – 31 oraz Iranu – 30” – wymieniła por. SG Agnieszka Golias.

W ubiegłym roku znacząco wzrosła liczba kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

„Funkcjonariusze SG przeprowadzili 26 757 kontroli legalności pobytu, którymi objętych było 61 355 cudzoziemców. Nieprawidłowości dotyczyły ponad 26,6 tysięcy osób” – wynika z danych SG. Dla porównania: w 2018 roku funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili 15,8 tys. takich kontroli i objęły one 36 tys. cudzoziemców.

Natomiast 4094 kontrole legalności zatrudnienia wykazały, że 14 740 cudzoziemców wykonuje w Polsce pracę niezgodnie z przepisami. Wśród najczęściej naruszających przepisy byli Ukraińcy – 13,3 tys., Gruzini – 476, Mołdawianie – 326 i Białorusini – 243.

Ponadto w ubiegłym roku strażnicy graniczni wykryli towary pochodzące z przestępstwa warte w sumie około 265,5 mln zł, w tym papierosy, których wartość oszacowano na ponad 95 mln zł, i tytoń o wartości 57,1 mln zł. Odzyskali m.in. 753 pojazdy – wśród nich samochody osobowe, ciężarowe, motocykle i naczepy – wartości 40,3 mln zł. Przejęli narkotyki warte około 42,9 mln zł.(PAP)

REKLAMA

2096851465 views

REKLAMA

REKLAMA

2096851698 views

REKLAMA

REKLAMA

2098648092 views

REKLAMA

2096851845 views

REKLAMA

2096851946 views

REKLAMA

2096852057 views