REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Dr Marek Rudnicki członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

Dr Marek Rudnicki członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

-

Dr Marek Rudnicki, prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, został mianowany członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Jak poinformował w komunikacie prasowym wicekonsul RP w Chicago Piotr Semeniuk, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Senacie odbyło się 13 listopada posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i podczas tego spotkania marszałek Senatu Stanisław Karczewski mianował nowym członkiem Rady Dr. Marka Rudnickiego z Chicago, prezesa lokalnego Związku Lekarzy Polskich.

REKLAMA

Zgodnie z komunikatem wicekonsula Semeniuka, członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej z zadowoleniem przyjęli inicjatywę ustawodawczą Senatu zmierzającą do zwiększenia liczby Senatorów o dwóch przedstawicieli Polonii (jeden reprezentujący Polonię na Zachodzie, a jeden na Wschodzie). Podkreślili konieczność dokładnej analizy legislacyjnej potencjalnej ustawy, aby w bardzo krótkim czasie przygotować odpowiednie przepisy i zrealizować niełatwy plan podczas zbliżających się wyborów jesienią 2019 roku. Kolejnym przedmiotem dyskusji była obrona wizerunku Polski i Polaków na świecie. Dyskutanci sugerowali wypracowanie długofalowej polityki historycznej, która winna być realizowana w sposób skoordynowany poprzez media i ośrodki informacyjne, zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Wicekonsul Semeniuk przypomina, że Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu w 2016 roku. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo. Rada liczy 16 członków (dwie osoby z USA oraz po jednej z wielu innych krajów, które zamieszkują Polacy). Obradom przewodniczy marszałek Senatu. Zadaniem Rady jest „wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, na temat projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą, o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą”.

(Inf. wł.)

fot.arch. Senatu RP

Od lewej Andżelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi i prof. Marek Rudnicki, prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks