REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Chicago Kontrowersyjne ustawy czekają na podpis gubernatora

Kontrowersyjne ustawy czekają na podpis gubernatora

-

Co uchwalił stanowy parlament starej kadencji?

Ostatnia sesja obrad stanowego parlamentu 101. kadencji zwołana w dniach od 9 do 13 stycznia zakończyła się wysłaniem na biurko gubernatora JB Pritzkera pakietu ustaw. Posiedzenie było pierwszym od maja ub. roku. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano dużą część zaplanowanych na ubiegły rok sesji legislacyjnych. Ponownie wybrani i nowi członkowie stanowego parlamentu zostali zaprzysiężeni na pierwszej sesji 102. stanowego parlamentu, która rozpoczęła się w samo południe w środę  13 stycznia. Nowy parlament przejmie wiele projektów ustaw, których nie udało się zatwierdzić przez ten 101. kadencji. Tymczasem to od gubernatora J.B. Pritzkera zależeć będzie, czy uchwalone w czasie ostatniej sesji obrad ustawy wejdą w życie. 

REKLAMA

Ustawa HB 3653, czyli kontrowersyjna reforma policji

Zakończenie wymogu płacenia gotówką za kaucję w przypadku przestępstw bez użycia przemocy, rozszerzenie szkoleń w zakresie użycia siły przez policję i prowadzenie rejestru policyjnych wykroczeń – to najważniejsze zapisy ustawy reformującej policję w Illinois uchwalonej w środę 13 stycznia przez stanowy parlament na ostatniej sesji 101. kadencji. Ustawa trafiła do podpisu gubernatora JB Pritzkera.

Ustawa pierwotnie oznaczona HB 163, a obecnie HB 3653, została opracowana przez stanowych posłów skupionych w klubie czarnoskórych legislatorów (Legislative Black Caucus). Projekt reguluje takie sprawy jak zakończenie wymogu wpłacania kaucji gotówką dla osób aresztowanych za przestępstwa bez użycia przemocy, wprowadza wymóg noszenia kamer osobistych przez wszystkich funkcjonariuszy policji w Illinois, reguluje wytyczne dotyczące użycia siły przez policjantów, w tym wprowadza zakaz stosowania chwytów duszących (chokeholds). Poza tym w ustawie HB 3653 jest zapis dotyczący wprowadzenia rejestrów wykroczeń oraz powoływania specjalnych prokuratorów do spraw związanych z ofiarami śmiertelnymi w przypadkach z udziałem policji.

Nowa ustawa zawiera poprawki zaproponowane przez prokuratora generalnego stanu Illinois Kwame Raoula, w tym obejmujące ujednolicenie regulacji dla departamentów policji w całym stanie, stworzenie łatwiejszego i bardziej jednolitego systemu certyfikacji funkcjonariuszy. Ponadto Raoul zaproponował, by prokurator generalny stanu Illinois miał prawo do prowadzenia postępowań dotyczących niekonstytucyjnych działań policyjnych.

„Ustawa jest wynikiem współpracy mojego biura, organów ścigania, adwokatów i legislatorów” – stwierdził Raoul w oświadczeniu opublikowanym po przyjęciu ustawy.

Prokurator stanowa powiatu Cook, Kim Foxx, również pochwaliła ustawę. Podkreśliła, że eliminacja wymogu płacania kaucji gotówką w przypadku zatrzymanych za przestępstwa bez użycia siły zapobiegnie osadzaniu w więzieniach tych, których nie było stać na gotówkową kaucję. Zdaniem Fox ustawa wdraża podwyższone standardy odpowiedzialności policji i pomaga odbudować zaufanie społeczne do systemu sprawiedliwości. „Wciąż jest wiele do zrobienia, ale jest to krok we właściwym kierunku” – dodała prokurator stanowa.

Nie brakuje krytyków ustawy, którzy zaapelowali do gubernatora Pritzkera, aby jej nie podpisywał. Koalicja reprezentująca funkcjonariuszy organów ścigania (Illinois Law Enforcement Coalition), składająca się ze związków zawodowych stanowej policji (lllinois Fraternal Order of Police State Lodge), związku zawodowego chicagowskiej policji (Chicago Fraternal Order of Police), Stowarzyszenia Szeryfów stanu Illinois, w ostrych słowach potępiła ustawę.

„Daje znacznie więcej korzyści kryminalistom niż policji. Wiąże ręce funkcjonariuszy policji podczas ścigania podejrzanych i dokonywania aresztowań oraz pozwala przestępcom na ucieczkę za kaucją” – napisano w oświadczeniu.

„Pracowaliśmy w dobrej wierze z prokuratorem generalnym stanu Illinois nad projektem ustawy, która byłaby wielkim krokiem w kierunku unowocześnienia działania organów ścigania, ale został odrzucony” – dodano w oświadczeniu, w którym zaapelowano do gubernatora, aby nie podpisywał ustawy.

Alkohol ze sklepu z dostawą do domu 

Sklepy będą mogły w Illinois dostarczać do domów klientów alkohol, wina i inne trunki, jeśli gubernator J.B. Pritzker podpisze ustawę uchwaloną 13 stycznia przez stanowy parlament. Podobne prawo, wprowadzone latem ub. roku, pozwala restauracjom i barom na dostawę drinków do klientów. 

W ustawie HB 54 jest poprawka do prawa Liquor Control Act z 1934 r., dzięki której sprzedawcy detaliczni będą mogli dostarczać alkohol do domu lub innego wyznaczonego miejsca przez klienta. Nowe prawo zapewni dystrybutorom, sprzedawcom detalicznym, importerom i spedytorom licencje na dostawy napojów spirytusowych i win w całym Illinois. Osoba, do której zostanie dostarczony alkohol, musi mieć co najmniej 21 lat.

Sprzedawca detaliczny może korzystać z usług pośrednika będącego stroną trzecią za pośrednictwem internetu lub aplikacji mobilnej w celu sprzedaży napojów alkoholowych, które mają być dostarczone do domu lub innego wyznaczonego miejsca przez konsumenta w całym stanie, jeśli spełnione są określone warunki, w tym sprawdzenie, że osoba odbierająca zamówiony alkohol ma co najmniej 21 lat”– czytamy w ustawie HB 34, która trafiła już na biurko gubernatora JB Pritzkera do podpisu.

W czerwcu ubiegłego roku gubernator podpisał podobną ustawę HB 2682, która pozwala barom i restauracjom na dostawę napojów alkoholowych do klientów. Miała na celu pomoc tym biznesom w sytuacji, kiedy ich działalność została ograniczona restrykcjami wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa.

Ustawa o systemie oświaty w Illinois 

Stanowi ustawodawcy uchwalili projekt reformy systemu oświaty, który trafił do gubernatora J.B. Pritzkera do podpisu. Swoje poparcie dla ustawy wyraziła burmistrz Lori Lightfoot. 

„Wierzę, że dzięki tej reformie dzieci w przyszłości będą miały znacznie lepsze możliwości uzyskania wysokiej jakości edukacji niż my” – powiedziała o ustawie przewodnicząca  demokratycznej większości w Senacie stanu Illinois, Kimberly Lightford.

W ustawie duży nacisk położono na wprowadzenie nowych programów wczesnej edukacji oraz nowe standardy dla uczniów szkół średnich. Zapisy reformy edukacji mają gwarantować dzieciom z mniejszości narzędzia do wykorzystania ich potencjału. Reforma ma regulować program nauczania historii czarnoskórych w szkołach w Illinois. Burmistrz Chicago Lori Lightfoot powiedział, że rozmawiała z gubernatorem JB Pritzkerem w poniedziałek wieczorem i nie może się doczekać podpisania przez niego ustawy.

Zakaz umieszczania uczniów w izolacji odłożony 

Uchwalona jednogłośnie przez Senat Illinois ustawa zakazująca stosowania w szkołach w Illinois praktyk karania uczniów przez izolację nie została poddana pod głosowanie w stanowej Izbie Reprezentantów podczas ostatniej sesji stanowego parlamentu 101. kadencji.

Ustawa ma trafić ponownie pod obrady zaprzysiężonego w środę 13 stycznia nowego parlamentu za kilka tygodni. Sprawa tzw. cichych pokoi (quiet rooms) została nagłośniona w 2019 roku śledztwem dziennikarskim przeprowadzony przez „Chicago Tribune” i ProPublica Illinois. Stanowy Senat opowiedział się 12 stycznia za zakazem przetrzymania uczniów w izolacji bez wody czy dostępu do łazienki.  Praktyka umieszczania uczniów w odosobnieniu ma być dozwolona tylko w przypadkach, jeśli stanowią zagrożenie dla innych.

Joanna Trzos
j.trzos@zwiazkowy.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA