REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSpołeczeństwoBezrobotny nie znaczy bezczynny

Bezrobotny nie znaczy bezczynny

-

fot.Justin Lane/EPA
fot.Justin Lane/EPA

 

Co robić, jeśli z dnia na dzień zostaniemy bez pracy? Czy należy się nam zasiłek dla bezrobotnych? Jakie zmiany czekają nas od 17 lipca w systemie rejestracji w urzędzie pracy? Potencjalnie każdy z nas może stanąć przed koniecznością zdobycia tej wiedzy.  Rozmawiamy z Krzysztofem Lewandowskim, menedżerem biura Illinois Department of Employment Security (IDES) w Lombard.

REKLAMA

Andrzej Kazimierczak: Czy w ostatnich latach zmienił się system pracy Illinois Department of Employment Security? Czy zniknęły niegdyś długie kolejki sprzed biur tej instytucji?

Krzysztof Lewandowski: Kolejki przed biurami Illinois Department of Employment Security (IDES), potocznie nazywanym urzędem ds. bezrobocia, to zamierzchłe czasy, gdy jeszcze petenci musieli osobiście stawiać się w biurze, by móc załatwić wszelkie formalności związane z przyznaniem świadczeń. Od czasu komputeryzacji naszych biur kolejki praktycznie zniknęły, ale za to w niektóre dni, szczególnie w pierwsze dni tygodnia, notujemy prawdziwą nawałnicę telefonów, z którymi pracownicy tzw. call centers muszą sobie poradzić.

Jak rewolucja technologiczna zmieniła sposób działania IDES?

– Nasz departament nie zostaje w tyle za innymi stanowymi instytucjami, wprowadzając w życie wszelkie nowinki technologiczne, które ułatwiają proces certyfikowania petentów ubiegających się o świadczenia oraz dopasowania umiejętności osób poszukujących pracy z ewentualnymi pracodawcami. Jesteśmy w trakcie instalacji najnowocześniejszych systemów, które mają pomóc również pracodawcom w wyszukiwaniu potrzebnych im kandydatów do pracy. Wszystkie nasze działania zmierzają do zmiany statusu poszukujących pracy z bezrobotnego w pracownika. To technologia pozwoliła nam na zmianę priorytetów – z instytucji zajmującej się wypłatą świadczeń w coś, co można określić mianem ogromnej agencji pracy, czyli firmy, która na masową skalę potrafi wyszukiwać zatrudnienie dla ludzi pozostających bez pracy.

Pracodawcy masowo zgłaszają się do IDES, wiedząc, że tam znajdą potrzebnych im fachowców?

– Tak. Obecnie dysponujemy niewiarygodną liczbą ponad 179 tys. ofert pracy. To oferty pracy dostępne tylko w Illinois. Bezrobotni mają więc w czym przebierać. Kłopot polega tylko na dopasowaniu umiejętności petenta do oferty pracodawcy, a niestety aż 60 proc. petentów do formularza rejestracyjnego nigdy nie dołączyło swojego résumé. Jak więc możemy skomunikować ze sobą obie zainteresowane strony?

Czemu tak naprawdę służy rejestracja w dziale usług pracy (Employment Service, ES)?

– Rejestracja znacznie poszerza zakres dostępu do istniejących ofert pracy, całkowicie eliminuje opłaty związane z poszukiwaniem pracy czy zgłaszaniem ofert pracy, rekrutacją, dopasowaniem ofert pracy do umiejętności i wymogów kandydatów, umożliwia uczestnictwo w targach pracy (job fairs), warsztatach i seminariach. Dzięki rejestracji w ES departament może dokonać analizy potrzeb, którymi kierują się osoby poszukujące pracy i zidentyfikować dodatkowe serwisy zwiększające szanse na zatrudnienie.

[blockquote style=”1″]Ilu dorosłych Amerykanów jest bezrobotnych?
Wskaźniki bezrobocia w Illinois utrzymują się na tym samym poziomie od dwóch miesięcy. Stanowy IDES informuje, że w maju wskaźnik bezrobocia wynosił 6 procent, czyli identycznie jak w kwietniu, i pół procent więcej niż wskaźnik krajowy – 5,5 procent. W maju br. bez pracy pozostawało 7,4 mln Amerykanów.[/blockquote]

  • man-984271
  • laptop-1149412
  • business-1149630

fot.Unsplash/pixabay.com

Tymczasem nadchodzą zmiany w systemie rejestracji…

– Tak. Z dniem 17 lipca 2016 r. osoby składające nowe i dodatkowe wnioski o przyznanie świadczeń dla bezrobotnych (z wyjątkiem osób, które będą z tego obowiązku zwolnione) zobligowane będą do zarejestrowania się w ES przed otrzymaniem płatności. O obowiązku rejestracji w ES decydować będą odpowiedzi udzielone w procesie składania wniosku o przyznanie świadczenia. Proces rejestracji polega na napisaniu lub wczytaniu przynajmniej jednego résumé petenta na portalu www.IllinoisJobLink.com. Warto jednak podkreślić, że osoby obecnie otrzymujące świadczenia będą zwolnione z wymogu ponownej rejestracji.

Czy po wprowadzeniu zmian proces poszukiwania pracy rzeczywiście ulegnie znacznemu przyspieszeniu?

– Jednym z głównych celów działalności departamentu jest pomoc w jak najszybszym i skutecznym znalezieniu ponownego zatrudnienia osobom, które chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji bezrobocia. A tymczasem pomoc, którą oferuje IDES, ma ograniczony wymiar, jeśli weźmie się pod uwagę, że niewielki procent pobierających świadczenia spełnia wymóg pełnej rejestracji w ES i zamieszcza swoje résumé na portalu IDES. Posiadanie życiorysu petenta w naszym systemie niewspółmiernie zwiększa jego szanse na znalezienie zatrudnienia. Gdy, przykładowo, jakaś firma zamierza jednorazowo zatrudnić 50 osób, to łatwiej jej będzie przesłać 50 wypełnionych résumé, które zawierają wykaz umiejętności ubiegających się o pracę. Również ujawnienie ich historii zatrudnienia znacznie zwiększa szanse właśnie na znalezienie zatrudnienia.

Czy to oznacza, że każdy bezrobotny musi mieć dostęp do komputera?

– Tak. Z tym że petenci ubiegający się o świadczenia mogą taki dostęp uzyskać w każdym biurze IDES. Tam też uzyskają pomoc pracowników w wypełnieniu w komputerze wymaganych formularzy. Również w każdej bibliotece publicznej w stanie Illinois bezrobotni mogą bezpłatnie korzystać z internetu.

Gdzie Polacy niemówiący po angielsku mogą szukać pomocy?

– Niemal w każdym biurze IDES w północnym Illinois jest osoba mówiąca po polsku, która w razie potrzeby może być tłumaczem. Dzwoniący do naszych biur, którzy nie władają językiem angielskim, mogą poprosić o tłumacza i w ciągu kilku minut osoba świadcząca takie usługi się znajdzie. Pamiętajmy, że IDES korzysta z usług translacyjnych na ponad 200 języków, tak więc polscy petenci z całą pewnością nie pozostaną bez pomocy.

Kto generalnie ma prawo ubiegać się o świadczenia i pomoc IDES w znalezieniu pracy?

– Wszyscy, którzy są w trakcie poszukiwania pracy. IDES wypłaci kwalifikującym się osobom przysługujące im świadczenia oraz podejmie wszelkie wysiłki, by bezrobotny jak najszybciej osiągnął finansową niezależność. Jednak każdy petent przed pojawieniem się w urzędzie, wykorzystaniem oficjalnej strony internetowej www.IDES.Illinois.gov lub wykonaniem telefonu pod nr 1-800-244-5631 do Telefonicznego Centrum Klienta (Claimant Services Center) powinien się upewnić, że posiada stanowy dokument identyfikacyjny, numer Social Security oraz nazwy i adresy ostatnich miejsc pracy. Osoba, która nie posiada statusu obywatela Stanów Zjednoczonych, musi okazać dokument, który potwierdza jej prawo do pracy. Dalszej pomocy w przejściu procedury uzyskania świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz znalezieniu pracy szybko i fachowo udzieli mu pracownik socjalny IDES.

Dziękuję za rozmowę.

Andrzej Kazimierczak

a.kazimierczak@zwiazkowy.com

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zasiłku dla bezrobotnych

Aby otrzymać zasiłek musisz:

  1. stracić pełnoetatową pracę nie ze swojej winy
  2. być gotowym, chętnym i zdolnym do legalnego podjęcia innej pracy
  3. czynnie poszukiwać zatrudnienia
  4. być ubezpieczonym na wypadek bezrobocia

 

 

REKLAMA

2096888890 views

REKLAMA

REKLAMA

2096889124 views

REKLAMA

REKLAMA

2098685519 views

REKLAMA

2096889274 views

REKLAMA

2096889375 views

REKLAMA

2096889486 views