REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna PNA Władze ZNP-PNA wybrane

Władze ZNP-PNA wybrane

-

Od lewej: Wesley Musial, Frank Spula, Marian Grabowski, Alicja Kuklińska i Steve Tokarski

W dniach 25-28 sierpnia w Phoenix w Arizonie odbył się zjazd delegatów Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance). Podczas obrad 48. Sejmu Związku Narodowego Polskiego (48th Quadrennial Convention of Polish National Alliance) został wybrany zarząd.

REKLAMA

Już przed 48. Sejmem ZNP-PNA wiadomo było, że prezesem jednej z najstarszych organizacji bratniej pomocy w USA będzie w dalszym ciągu Frank J. Spula. Na zjeździe w Arizonie wybrano pozostałych członków zarządu. Są to te same osoby, które sprawowały dotychczas urzędy i nie miały opozycji w wyborach. I tak urząd wiceprezesa będzie ponownie sprawował – Marian Grabowski, sekretarz krajową pozostanie nadal – Alicja Kuklińska, a skarbnikiem krajowym – Steve Tokarski.

Przypomnijmy, że po niedawnych zmianach wprowadzonych do statutu ZNP-PNA – zgodnie z nowymi wymogami władz stanowych i federalnych dotyczącymi instytucji bratniej pomocy – urząd prezesa przestał być wybieralnym. Natomiast obowiązek przyjęcia do pracy najbardziej wykwalifikowanego kandydata na stanowisko prezesa spoczął na Biznesowej Radzie Dyrektorów (Business Board of Directors).

Podczas przysięgi

Podczas swoich ostatnich obrad w dniach 12-14 sierpnia, w chicagowskiej siedzibie ZNP-PNA, Biznesowa Rada Dyrektorów zatrudniła na stanowisku prezesa Franka J. Spulę na trzyletnią kadencję. Frank Spula, mający świetne kwalifikacje i rozległe doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, podpisał swój pierwszy kontrakt o pracy w charakterze prezesa ZNP-PNA, co było historyczną chwilą, bo – jak wiadomo – od powstania organizacji w 1880 r. prezes był zawsze urzędem wybieranym na Sejmie przez delegatów z wszystkich oddziałów organizacji z całego kraju.

Frank Spula jest 19. prezesem ZNP-PNA . Na ten urząd został po raz pierwszy wybrany w 2005 r. po śmierci Edwarda Moskala. Zanim został prezesem ZNP, przeszedł w polonijnej organizacji bratniej pomocy wszystkie szczeble kariery, pełniąc m.in. stanowiska dyrektora ds. sprzedaży i sekretarza krajowego. Od 2005 r. sprawuje też funkcję prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jest również wydawcą „Dziennika Związkowego”, 111-letniej, najstarszej gazety w języku polskim wydawanej nieprzerwanie oraz prezesem mediów związkowych, do których należy oficjalny organ ZNP-PNA ,,Zgoda” i firma Alliance Communications, prowadząca rozgłośnię radiową WPNA FM/AM. Urodzony w Chicago Frank Spula jest absolwentem DePaul University, gdzie studiował biznes i psychologię. Studia podyplomowe ukończył w LOMA Institute (Life Office Management).

Związek Narodowy Polski – Polish National Alliance – zabezpiecza finansowo swoich członków i ich rodziny oraz dba o pielęgnowanie polskiego dziedzictwa narodowego poprzez m.in. sponsorowanie szkół języka polskiego, zespołów pieśni i tańca, stypendia na studia (przeznaczając na nie 250 tys. rocznie) oraz rozliczne kluby zainteresowań (np. szermierka, sport, taniec). ZNP-PNA prowadzi też Polski Ośrodek Informacyjny „Amicus Poloniae”. Jest właścicielem najstarszej ukazującej się nieprzerwanie polskojęzycznej gazety ,,Dziennik Związkowy” i rozgłośni radiowej WPNA AM/FM. Wydaje też periodyk ,,Zgodę”, który jest oficjalnym organem organizacji. ZNP zrzesza obecnie 120 tys. członków w 37 stanach i dysponuje kapitałem sięgającym 432 mln dolarów.

Na 48. Sejmie ZNP-PNA zostali też wybrani dyrektorzy organizacji. Do tematyki ostatniej konwencji ZNP-PNA powrócimy na naszych łamach.

(Inf. wł.)
fot. Łukasz Dudka

Rozpoczęcie obrad

48. Sejm ZNP-PNA odbył się Phoenix, w Arizonie

2 KOMENTARZE

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks