REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaEgzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Chicago

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Chicago

-

2

O tym, że młodzież polonijna chce uczyć się języka polskiego, świadczy zwiększająca się ilość osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, który każdego roku organizowany jest w Chicago pod patronatem Konsulatu Generalnego RP. W tym roku egzamin, którego organizatorem było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, odbył się w dniach 24-26 kwietnia.

REKLAMA

Do egzaminu przystąpiło 120 osób, w większości uczniów ostatnich klas szkół polonijnych i absolwentów oraz studenci i osoby dorosłe. Wśród zdających dominowali mieszkańcy Chicago i okolic, ale były także osoby z Indiany, Michigan oraz z Toronto w Kanadzie. Egzamin przeprowadziła Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w składzie: dr hab. prof. Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński), mgr Anna Domańska (Uniwersytet Warszawski), dr Małgorzata Rzeszutko-Iwan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Agnieszka Madeja (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Izabela Wieczorek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr Ewa Węgrzak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr Marzena Porębska (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski). Członkowie komisji egzaminacyjnej to specjaliści w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, glottodydaktycy i wykładowcy największych polskich ośrodków akademickich kształcących studentów z zagranicy, którzy przyjeżdżają na studia do Polski.

Tegoroczny egzamin z języka polskiego jako obcego odbywał się w dwóch lokalizacjach: część pisemna w salach Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej, część ustna – w Parafialnej Szkole Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Część pisemna polegała m.in. na rozumienia ze słuchu, poprawności gramatycznej, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania. Egzamin ustny składał się z trzech zadań, które losowała osoba zdająca. Dominowały tematy współczesne, między innymi: czy warto robić zakupy przez Internet, książki elektroniczne, podróże po ukończeniu szkoły średniej, stosunki w rodzinie, ekologia w domu, pomaganie innym.

Każdego roku do egzaminu przystępuje coraz więcej osób, co świadczy o tym, że znajomość współczesnej polszczyzny jest traktowana jako inwestycja dająca wymierne korzyści. Celem egzaminu jest umożliwienie osobie zdającej zdobycia państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość współczesnego języka polskiego w mowie i piśmie na danym poziomie, niezależnie od programów nauczania, wykorzystywanych materiałów i metod.

Egzamin można zdawać na trzech poziomach B1- podstawowym, B2- średnim ogólnym, C2-zaawansowanym. W tym roku w Chicago dominował poziom B2, na który zdecydowało się 78 osób. Poziom B1 wybrało 36 osób, a poziom C2 – 6.

Uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego (a takim jest polski w USA) staje się atutem na rynku pracy, pozwala na podjęcie studiów w języku polskim w Polsce, które są bezpłatne dla obywateli polskich, jest niezbędne przy uzyskaniu obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców. W USA na niektórych uczelniach można uzyskać punkty kredytowe za jego posiadanie.

Państwowy egzamin certyfikatowy istnieje od 2004 roku, w Chicago przeprowadzany jest od 2005 roku. Pionierem egzaminu w Chicago była ABCD Academy i Polska Szkoła im. Jana III Sobieskiego, które organizowały egzamin przez wiele lat przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP. Od kilku lat organizatorem jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które patronuje szkołom polonijnych w Illinois i Indianie.

Do egzaminu, oprócz młodzieży polonijnej, podchodzą też osoby, dla których język polski jest językiem obcym, przyswajanym od podstaw. Młodzież polonijna ma często ułatwione zadanie, ponieważ wzrasta w domach, w których rodzina posługuje się na co dzień językiem polskim, a wiele szkół polonijnych i nauczyciele pomagają uczniom solidnie przygotować się do sprawdzianu. Coraz częściej do świadomości dochodzi głos, że język polski jest wartością nie tylko sentymentalną i patriotyczną, ale atutem i inwestycją osoby dwujęzycznej oraz daje konkretne korzyści na rynku pracy lub edukacji w przyszłości.
Anna Rosa
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

REKLAMA

2103104119 views

REKLAMA

2103104352 views

REKLAMA

2104900744 views

REKLAMA

2103104495 views

REKLAMA

2103104595 views

REKLAMA

2103104704 views