REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaNa bieżącoCBOS: 49 proc. Polaków deklaruje, że w 2014 spotkało ich jakieś szczęście...

CBOS: 49 proc. Polaków deklaruje, że w 2014 spotkało ich jakieś szczęście

-

Niemal połowa Polaków (49 proc.) przyznaje, że w 2014 r. przynajmniej raz spotkało ich jakieś szczęście, przy czym co jedenasty (9 proc.) miał wiele tego typu zdarzeń, a co czwarty (25 proc.) kilka – wynika ze styczniowego sondażu CBOS.

Według badań CBOS, mniejszą liczebnie grupę stanowią ci, którym w 2014 roku przydarzyło się jakieś nieszczęście (31 proc.), w tym 15 proc. ankietowanych wspomniało o jednej takiej sytuacji, 14 proc. badanych doświadczyło nieszczęścia kilkakrotnie, a dwóch na stu (2 proc.) miało wiele takich zdarzeń.

REKLAMA

Jak podkreśla CBOS, można uznać, że w ogólnym bilansie, rok 2014 – podobnie jak poprzednia lata – był dla Polaków raczej szczęśliwy.

Z badań CBOS wynika, że w minionym roku zdecydowana większość respondentów (70 proc.) przynajmniej raz urządziła przyjęcie dla swoich przyjaciół. Przeważają wśród nich osoby, które zorganizowały takie spotkania kilka razy (47 proc. ogółu).

Oprócz podtrzymywania więzi towarzyskich istotne okazało się również wspólne spędzanie czasu z rodziną. Ponad połowa badanych (53 proc.) wybrała się ze swoimi bliskimi do restauracji, w tym 44 proc. co najmniej kilkakrotnie. W 2014 roku ponad dwie piąte Polaków (44 proc.) przynajmniej raz wyjechało z rodziną na wypoczynek, w tym niemal co drugi z tej grupy (21 proc. ogółu) był na tego typu wyjeździe więcej niż raz.

Z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową korzystało w minionym roku dwie trzecie dorosłych Polaków (67 proc.), przy czym zdecydowana większość z nich (60 proc. ogółu) czyniła to regularnie. Trend wzrostowy w tym względzie został utrzymany.

Czytelnictwo książek – jak podkreśla CBOS – wbrew obawom związanym z coraz silniejszą ingerencją w codzienne życie nowych technologii elektronicznych, które miałyby wypierać tradycyjne formy spędzania wolnego czasu – od początku lat dziewięćdziesiątych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Co ósmy respondent (12 proc.) twierdzi, że w minionym roku przeczytał dla przyjemności jedną książkę, co czwarty (27 proc.) – kilka, a co piąty (21 proc.) wiele. Dwie piąte badanych (40 proc.) przyznaje, że nie przeczytało ani jednej książki.

Według badań CBOS, podobnie jak w latach 2011-2013, w roku 2014 do kina wybrała się niespełna połowa badanych (45 proc.), w tym większość z nich (35 proc.) była w kinie co najmniej kilka razy. Dwie piąte ankietowanych (39 proc.) mogło się również pochwalić obecnością na przynajmniej jednej imprezie sportowej, a niewiele mniejszą grupę (37 proc.) stanowią ci, którzy w ubiegłym roku przynajmniej raz byli na koncercie.

Z badań CBOS wynika, że w dalszym ciągu relatywnie najmniej popularnymi formami uczestnictwa w życiu kulturalnym są wyjścia do galerii i muzeów oraz do teatru. Nieco ponad jedna czwarta dorosłych Polaków (27 proc.) twierdzi, że w minionym roku oglądała jakąś wystawę, a niemal jedna piąta (19 proc.) przynajmniej raz wybrała się na spektakl teatralny.

Dwie trzecie badanych (64 proc.) co najmniej raz przekazało pieniądze na cele dobroczynne, ponad połowa (56 proc.) udzieliła pomocy rzeczowej, np. przekazując ubrania lub książki, a więcej niż jedna piąta (22 proc.) przynajmniej raz poświęciła na cele charytatywne własną pracę lub ofiarował swoje usługi. Znacznie mniej popularne było podejmowanie pracy w charakterze wolontariusza – 8 proc. wskazań.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-14 stycznia tego roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

fot.peterscode /pixabay.com

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2127213409 views

REKLAMA

REKLAMA

2127213426 views

REKLAMA

REKLAMA

2129009746 views

REKLAMA

2127213436 views

REKLAMA

2127213440 views

REKLAMA

2127213444 views