14. Konkurs Plastyczny im. Jana Matejki

14. Konkurs Plastyczny im. Jana Matejki

„Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Te słowa, wypowiedziane kiedyś przez Jana Pawła II, stały się myślą przewodnią czternastej gali Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Polską Szkołę im. Jana Matejki. Uroczystość odbyła się 2 marca w audytorium High School-West Campus w miejscowości McHenry. Tu również w każdą sobotę uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu języka polskiego, religii, geografii i historii Polski.

Konkurs w 2006 roku zainaugurowała śp. Hanna Walas, założycielka i dyrektor szkoły, z myślą o uczniach szkół polonijnych oraz dzieciach potrzebujących pomocy.

W tym roku nadesłano 156 prac. Konkurs odbywał się w czterech grupach wiekowych. Tegoroczne tematy to między innymi: „Po drugiej stronie tęczy”, „Wiosenna mozaika” i wiele innych. Jury konkursu w składzie: Wanda Morgan, Krzysztof Babiracki, Beata Bazan i Magdalena Remasz-Kopec miało twardy orzech do zgryzienia. Po długiej debacie wyłoniono laureatów tegorocznego konkursu. Zostali nimi: Adam Bochenko, Dawid Florczykowski, Maksymilian Kozikowski, David Przybylak, Anthony Bochenko, Mateusz Przybylak, Milena Kniaz, Sara Flyn, Victoria Lechowicz, Eugenia Sienkiewicz, Beata Lange, Liliana Imporowicz.

Rozdanie nagród poprzedził piękny program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów szkoły.  W głównej części uroczystości laureaci odbierali nagrody, a ich prace były licytowane. Zebrano rekordową sumę 4 498 dol. W tym roku wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane na potrzeby Domu Dziecka w Krasnem koło Białegostoku.

Nad całością imprezy czuwała dyrektor szkoły, Emilia Yaras, która przypomniała, że wszyscy Polacy mieszkający poza granicami Polski są ambasadorami swojej pierwszej ojczyzny: ,, -Naszą powinnością jest wspieranie tych, dla których los nie jest łaskawy”. Dyrektor podkreśliła, że poprzez wspieranie takich akcji uczymy dzieci empatii, miłości i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Pragniemy podziękować Dyrekcji i Zarządowi Szkoły im. Jana Matejki, sponsorom, uczestnikom, jurorom, rodzicom, uczniom i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej aukcji i organizacji całego przedsięwzięcia. To między innymi dzięki takim ludziom słowo Polska budzi szacunek i podziw.

Małgorzara Myslek

Zdjęcia: Jakub Cichoń

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*