Spotkanie autorskie w Muzeum Polskim

Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza na spotkanie autorskie z prof. Krystyną Duraj-Nowakową z Krakowa, która w niedzielę 4 stycznia o godz. 2 po południu wygłosi prelekcję pt. Do nauczycieli: Jak całożyciowo budować własną osobowość i warsztat pracy zawodowej (bez wypalenia się).

Studia nauczycielskie, czy pedagogiczne: które, dla kogo, po co?
Od przedszkola… do szkoły wyższej: w Polsce, USA i na świecie.
Podczas spotkania autorka zaprezentuje swoją najnowszą książkę Podejście całościowe do pedagogiki, a także wcześniejsze publikacje (lista dostępna na stronie internetowej Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie) oraz chętnie podejmie dyskusję.

Zainteresowani będą mogli kupić niektóre z wydawnictw i otrzymać dedykację autorki.
Szczególnie zapraszani są nauczyciele.
Prof. zw. dr hab. Krys-tyna Duraj-Nowakowa jest pedagogiem i polonistką. Pracowała na uniwersytetach w Katowicach, Kielcach, Łowiczu, Nowym Sączu i Tarnowie. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie oraz na Uniwersytecie Katolickim w Ruzomberku na Słowacji. Naukowiec o ponad czterdziestoletnim stażu zawodowym. Jest autorką ponad 300 publikacji, w tym 19 samodzielnych książek i redaktorką naukową oraz współautorką dalszych 12 książek zespołowych. Uzyskała wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń za wysokie efekty pracy. Jest członkiem 15 organizacji, rad i towarzystw naukowych w kraju i na świecie.

Wykład i dyskusja będą prowadzone w języku polskim.
Wstęp wolny, po prelekcji poczęstunek.
Dodatkowe informacje: Monika Nowak, tel. (773) 384-3352 wewn. 101.
Muzeum Polskie w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave., www.polishmuseumofamerica.org. /Kc

Categories: Kultura i Rozrywka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*