Zarząd “Chicago Tribune” nie uznał związku dziennikarzy

Zarząd “Chicago Tribune” nie uznał związku dziennikarzy

Zarząd “Chicago Tribune” oświadczył, że nie uzna prawomocności związków zawodowych, do których chce wstąpić 85 procent pracowników gazety, w tym dziennikarze.

– Już najwyższy czas, abyśmy zaczęli się upominać o godziwe wynagrodzenie i regularne podwyżki, a także ubezpieczenie zdrowotne. Kochamy tę pracę, ale chcemy być za nią sprawiedliwie wynagradzani – oświadczyła 24 kwietnia przed kamerami lokalnych stacji telewizyjnych Mary Wisniewski, znana dziennikarka „Chicago Tribune”.

Inny dziennikarz gazety, Charlie Johnson oświadczył, że członkami związków chce zostać około 300 pracowników niemal wszystkich działów gazety, w tym jej redakcja.

Zarząd gazety w liście do komitetu nowo powstającego związku Chicago Tribune Guild stwierdził, że “nie posiada wystarczających informacji, by podjąć decyzję i dlatego w chwili obecnej odmawia uznania istnienia (związku)”.

Komitet oświadczył, że nie otrzymał od zarządu gazety żadnej prośby o dodatkowe informacje. Tronc – firma macierzysta “Chicago Tribune” do 25 kwietnia nie udzieliła żadnego komentarza w sprawie zrzeszania się pracowników gazety w związkach zawodowych. Ci zaś zapowiedzieli wszczęcie kolejnych kroków w Krajowej Radzie ds. Stosunków Pracowniczych (ang. National Labor Relations Board, NLRB)
(ao)

fot.Ewa Malcher

Categories: Chicago

Comments

  1. dosmucacz
    dosmucacz 25 kwietnia, 2018, 13:28

    Popieram taką inicjatywę. Po utworzeniu związku zawodowego dziennikarze Chicago Tribune powinni domagać się 100% podwyżki płac, bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego i 6 tygodni urlopu wypoczynkowego. Przyczyni się to do upadku gazety, dziennikarze pójdą na zasiłek dla bezrobotnych i zakończy się proces dennej i antyamerykańskiej propagandy. Podobne zmiany są konieczne w innych antyamerykańskich mediach.

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*