Rozszerzony program naprawy ulic

Rozszerzony program naprawy ulic

Burmistrz Rahm Emanuel wkrótce zapowie poszerzony plan naprawy nawierzchni chicagowskich jezdni, który przyspieszy pozbywanie się powstałych w zimie dziur i znacznie zwiększy powierzchnię pokrytą nowym asfaltem. Jak podaje ABC, w tym roku miasto ma odnowić 333 mile ulic, niemal podwajając zakres przedsięwzięcia z 2011 roku.

fot.VDOT/Flickr

fot.VDOT/Flickr

W ramach programu „Budowa nowej infrastruktury Chicago” współpracują miejskie wydziały transportu i gospodarki wodnej oraz prywatni kontraktorzy. W 2011 roku nową powierzchnię położono na 155 milach, w 2012 – na 269, w 2013 – na 290. Łącznie z pracami przewidzianymi na bieżący rok będzie to ponad tysiąc mil odnowionych jezdni.

Od czasu objęcia stanowiska burmistrza przez Rahma Emanuela prawie jedna czwarta ulic w mieście uzyskała nową nawierzchnię.

Obecnie ogromnym problemem są dziury w jezdniach. Od początku roku miejskie ekipy wypełniły 240 tys. ubytków spowodowanych zmiennymi temperaturami w zimie. Pozostało ich do zlikwidowania do końca marca 25 tysięcy.

Przypominamy, że mieszkańcy mogą śledzić postęp prac na stronie internetowej cityofchicago.org/potholetracker.

(kc)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*