Rauner pozwany do sądu przez agencje socjalne

fot.paynowillinois.org

fot.paynowillinois.org

Stowarzyszenie agencji socjalnych domaga się na drodze sądowej, by władze stanu zapłaciły zaległe rachunki na około 100 mln dol. za dostarczone przez nie usługi. Stowarzyszenie Pay Now Illinois pozwało do sądu gubernatora Bruce’a Raunera oraz szefów sześciu resortów stanowych.

Organizacja chce, by sąd zmusił władze stanu do wywiązania się z podpisanego kontraktu, który wymaga uregulowania rachunków. Domaga się też nakazu natychmiastowego zapłacenia należności poszczególnym agencjom.

Pay Now Illinois (PNI) uzasadnia swe roszczenia brakiem środków materialnych na kontynuowanie swej działalności. Jak podkreśla, drastyczna sytuacja finansowa nie pozwala nieść pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Illinois, w tym osobom chorym i niepełnosprawnym, a także rodzinom z dziećmi.

Gubernator Rauner oświadczył, że stan nie płaci rachunków agencji socjalnych, ponieważ nie ma budżetu i winą za jego brak obarczył demokratów z parlamentu stanowego.

Do stowarzyszenia PNI należą 64 agencje socjalne świadczące usługi w całym stanie, również w Chicago. Na długiej liście placówek pomocowych nie ma Zrzeszenia Amerykańko-Polskiego pomagającego polonijnej społeczności.

(ao)

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*