Minimalna stawka: 13 dol. na godzinę?

Minimalna stawka: 13 dol. na godzinę?

Grupa zadaniowa ds. minimalnego wynagrodzenia, wyznaczona przez burmistrza  Rahma Emanuela, rekomenduje podwyżkę podstawowej stawki godzinowej do 13 dolarów. Podwyżka wprowadzana byłaby stopniowo w ciągu trzech lat.

fot._vikram/Flickr/Stephen Z/Wikipedia

fot._vikram/Flickr/Stephen Z/Wikipedia

Płaca wynosząca obecnie w Illinois 8,20 dol. zwiększałaby się co rok o 1,25 dol., a w 2018 r. o kolejnego dolara, by osiągnąć pułap 13 dol. dol. na godzinę. Następne podwyżki miałyby być uzależnione od stopy inflacji. Za taką podwyżką głosowało trzynastu członków grupy, trzech było przeciwko.

Zespół głosował też za zwiększeniem minimalnej stawki pracowników, w przypadku których większą część wynagrodzenia stanowią napiwki. Ich podstawowa pensja wzrosłaby z obecnych 4,95 dol. do 5,95 dol., a kolejne podwyżki byłyby także uzależnione od stopy inflacji.

Członkowie grupy badającej nastroje społeczne dotyczące planowanej podwyżki twierdzą, że proponowane przez nią zmiany w systemie płac zwiększyłyby zarobki około 410 tys. osób, czyli 31 proc. wszystkich zatrudnionych w Chicago.
Dzięki stopniowej podwyżce zarobków lokalna ekonomia otrzymałaby zastrzyk finansowy w wysokości  800 mln dolarów.

Rekomendacje grupy zadaniowej  już budzą kontrowersje. Pracownicy restauracji szybkiej obsługi uważają, że 13 dol.  to za mało i w dalszym ciągu domagają się 15 dol. na godzinę. Z kolei niektórzy właściciele biznesów twierdzą, że nie stać ich na jakiekolwiek podwyżki dla pracowników.

Co najmniej dziesięciu radnych chicagowskich popiera żądania pracowników fastfoodów i domaga się podwyżki minimalnej stawki godzinowej do 15 dolarów.

Aktualnie obowiązująca w Illinois minimalna stawka godzinowa wynosząca 8,25 dol. jest o dolara wyższa niż stawka federalna − 7,25 dolarów. Zarówno władze federalne, jak i stanowe prowadzą starania o zwiększenie minimalnego wynagrodzenia do co najmniej 10 dol. na godzinę.

W listopadzie  w Illinois odbędzie się w referendum w sprawie  podwyżki minimalnej płacy do 10 dol. na godzinę.
Jednak nawet jeśli wyborcy przegłosują podwyżkę minimalnej pensji, to parlament stanowy nie ma obowiązku wprowadzenia jej w życie, ponieważ  referendum ma charakter doradczy.
(ao)

 

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*