Referendum w USA: minimalne zainteresowanie wyborców

ARTP4744

W całych USA w polskim referendum głosowało tylko 656 osób. Zdecydowana większość (ponad 65 proc.) opowiedziała się za ustanowieniem JOW-ów oraz zmianą dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych.

Polacy mieszkający w USA w minioną sobotę mogli głosować w referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji przepisów podatkowych.

Do udziału w referendum zarejestrowała się rekordowo niska liczba wyborców – niespełna 1200 osób, z czego ostatecznie zagłosowało tylko 656, w tym w stołecznym okręgu konsularnym Dystryktu Kolumbii tylko 35 osób. Dla porównania w przeprowadzonej w maju drugiej turze wyborów prezydenckich brało udział prawie 23 tys. Polaków w Stanach Zjednoczonych.

Wybory odbywały się w czterech okręgach konsularnych: Chicago, Nowy Jork, Waszyngton i Los Angeles.

Według zsumowanych przez PAP danych nadesłanych przez te konsulaty większość wyborców w USA opowiedziała się za wprowadzeniem JOW-ów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, co było przedmiotem pierwszego pytania w referendum (416 głosów na TAK, 213 głosów na NIE).

W drugim pytaniu wyborcy mieli odpowiedzieć, czy są za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Większość głosujących w USA opowiedziała na to pytanie negatywnie, czyli za wprowadzeniem zmian (211 głosów na TAK, 427 głosów na NIE).

W trzecim, ostatnim pytaniu ogromna większość Polaków głosujących w USA odpowiedziała się za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika (480 głosów na TAK, 158 na NIE).

Konsulowie uważają, że na małe zainteresowanie udziałem w referendum wpłynął m.in. długi weekend w związku z wypadającym w poniedziałek w USA Świętem Pracy (Labor Day). Poza tym dla wielu Polaków mieszkających w USA tematy, które były przedmiotem referendum, są zbyt odległe. „Dla osób, które mieszkają długo poza Polską, kwestie takie jak jednomandatowe okręgi wyborcze są dość abstrakcyjne. Ktoś musi bardzo interesować się sytuacją w Polsce, by mieć zdanie na ten temat” – powiedział PAP jeszcze przed wyborami wicekonsul w Nowym Jorku Mateusz Stąsiek.

Wyniki głosowania w referendum ogólnokrajowym w okręgu Chicago

W referendum ogólnokrajowym w okręgu Chicago, przeprowadzonym w USA 5 września 2015 roku, udział wzięło 226 obywateli RP stale i czasowo przebywających za granicą.

Chęć udziału w referendum w zgłosiły 434 osoby. Ostatecznie w głosowaniu korespondencyjnie i bezpośrednio udział wzięło 226 osób.

Na pierwsze pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” – odpowiedź na TAK wybrało 61 proc. osób, na NIE 39 proc. głosujących.

Na drugie pytanie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” – odpowiedź na TAK wybrało 33 proc. osób, na NIE 67 proc. głosujących.

Na trzecie pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?” – odpowiedź na TAK wybrało 87 proc. osób, na NIE 13 proc. głosujących.

Dane Biura Spisu Ludności z 2000 roku mówią o 9,5 miliona mieszkańców USA deklarujących polskie pochodzenie.

(PAP, konsulat RP w Chicago)

Zdjęcia: Artur Partyka

  • ARTP4750
  • ARTP4747
  • ARTP4746
  • ARTP4744
  • ARTP4738
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*