W edukacyjnym gąszczu. Przewodnik polonijnego rodzica

fot.123RF Stock Photos

fot.123RF Stock Photos

Specjalnie dla rodziców i uczniów przygotowaliśmy edukacyjne vademecum. 6 września to pierwszy dzień nauki w chicagowskich szkołach publicznych. W ramach lokalnego systemu oświatowego (Chicago Public Schools, CPS) działają placówki o różnych poziomach nauczania. Wielu polonijnych rodziców zna chicagowskie szkolnictwo z obiegowych, raczej nieprzychylnych opinii i nie wie, że oferuje ono również edukację na najwyższym poziomie. Nieco inaczej sprawy się mają na przedmieściach.

Edukacyjne opcje

W Wietrznym Mieście w systemie CPS oprócz szkół dzielnicowych (ang. neighborhood schools), przyjmujących uczniów według rejonizacji, czyli adresu zamieszkania − działają szkoły selektywnego naboru (ang. selective enrollment schools), czarterowe (ang. charter schools), a także dla dzieci specjalnie uzdolnionych (ang. gifted).

Dodatkowo kilkanaście liceów publicznych oferuje odpowiednim kandydatom ambitny program tzw. międzynarodowej matury (ang. International Baccalaureate Diploma Programme, IB), a także możliwość zaliczania przedmiotów na studia (ang. honor, AP courses). Podobne opcje edukacyjne są też dostępne w szkołach na przedmieściach. Informacji trzeba zasięgnąć w kuratoriach poszczególnych okręgów oświatowych.

Szkoły dzielnicowe

Szkoły dzielnicowe mogą różnić się od siebie poziomem nauczania z przyczyn demograficznych, ekonomicznych i społecznych. Np. im więcej do danej placówki uczęszcza dzieci z rodzin patologicznych i o niskich dochodach, tym trudniejsze zadanie przed pedagogami, by sprostać obowiązującym standardom nauczania. I odwrotnie − szkoły, do których chodzą uczniowie z normalnych rodzin, utrzymujących kontakty z nauczycielami, mają dobre rezultaty. Dane demograficzne i wyniki poszczególnych szkół są do sprawdzenia na witrynie Chicago Public Schools (cps.edu). Wielu rodziców w Wietrznym Mieście wybiera miejsce zamieszkania w granicach rejonu dobrej szkoły dzielnicowej (ang. school attendance area), aby do niej trafiło dziecko. Informacje nt. szkół dzielnicowych można znaleźć pod adresem: cps.edu (należy wybrać opcję „School Profile Pages” i „School Locator”).

Szkoły selektywnego naboru

Szkoły selektywnego naboru uczniów, podstawowe i średnie, legitymują się znakomitymi osiągnięciami edukacyjnymi, ale trudno jest się do nich dostać. Liczba chętnych zwykle znacznie przekracza liczbę miejsc. Kandydaci do szkół podstawowych z programami dla dzieci uzdolnionych (ang. gifted) lub o specjalnym profilu zainteresowań (ang. classical, language, international etc.) muszą zdać egzaminy wstępne; tylko te z najlepszymi wynikami wezmą udział w loterii przesądzającej ostatecznie o przyjęciu do szkoły. Informacje nt. szkół podstawowych i dwuletnich gimnazjów (ang. academic centers) o selektywnym naborze można znaleźć pod adresem internetowym: cpsoae.org.

Licea selektywnego naboru przygotowują uczniów do studiów na renomowanych uniwersytetach. Kandydaci, aby się dostać do wymarzonego liceum, muszą na to pracować praktycznie od początku szkoły podstawowej, a szczególnie w siódmej klasie, ponieważ wysoką frekwencją i dobrymi stopniami mogą zdobyć dodatkowe punkty, które wesprą wyniki egzaminu wstępnego i zwiększą szanse kandydata. Pod uwagę brana jest również okolica, w której mieszka dziecko. Jeśli jest to część miasta słabo rozwinięta ekonomicznie, gdzie średnia zarobków mieszkańców jest niska, uczeń otrzyma dodatkowe punkty preferencyjne. W ostatecznym rozrachunku przyjęci zostaną ci z najlepszą punktacją. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 1000. Podania od kandydatów przyjmowane są od 3 października do 9 grudnia 2016 roku. Informacje nt. liceów o selektywnym naborze są dostępne na stronie internetowej: cpsoae.org.

Najlepsze w USA i Illinois

W dorocznym rankingu „Newsweeka” wśród 500 najlepszych liceów publicznych w Stanach Zjednoczonych znalazły się 24 szkoły z Illinois. Wśród kryteriów oceny placówek są między innymi: wyniki testów, liczba uczniów kontynuujących naukę w college’ach, czy stanowe oceny poszczególnych szkół. Najwyżej w klasyfikacji krajowej – na 8. miejscu – uplasowała się Northside College Preparatory High School w Chicago. 17 miejsce zajęła New Trier Township High School w Winnetce. Oto pełna lista szkół średnich z naszego stanu w krajowym rankingu najlepszych szkół publicznych: 1. Northside College Preparatory High School, Chicago, miejsce 8, 2. New Trier Township High School, Winnetka, miejsce 17, 3. Hinsdale Central High School, Hinsdale, miejsce 34, 4. Lake Forest High School i Lake Forest, miejsce 37, 5. Maine South High School, Park Ridge, miejsce 73, 6. Whitney Young Magnet High School, Chicago, miejsce 77, 7. Glenbrook South High School, Glenview, miejsce 103, 8. Crystal Lake Central High School, Crystal Lake, miejsce 138, 9. Neuqua Valley High School, Naperville, miejsce 154,10. Barrington High School, Barrington, miejsce 156, 11. William Fremd High School, Palatine, miejsce 176, 12. York Community High School, Elmhurst, miejsce 186, 13. Wheaton North High School, Wheaton, miejsce 204, 14. Cary-Grove High School, Cary, miejsce 242, 15. Deerfield High School, Deerfield, miejsce 249, 16. Waubonsie Valley High School, Aurora, miejsce 260, 17. James B. Conant High School, Hoffman Estates, miejsce 279, 18. Lincoln-Way West High School, New Lenox, miejsce 349, 19. Grayslake North High School, Round Lake Beach, miejsce 424, 20. Lincoln-Way Central High School, New Lenox, miejsce 434, 21. Grayslake Central High School, Grayslake, miejsce 449, 22. Galena High School, Galena, miejsce 452, 23. Hinsdale South High School, Darien, miejsce 454, 24. Morton High School, Morton, miejsce 467.

Zanim zdecydujemy się na przeprowadzkę poza miasto z powodu szkoły, sprawdźmy jej poziom i notowania. Można to zrobić na witrynie stanowych władz oświatowych pod adresem: www.illinoisreportcard.com

Szkoły czarterowe

Witryna internetowa chicagowskiego kuratorium definiuje szkoły czarterowe, podstawowe i średnie, jako szkoły publiczne otwarte dla wszystkich dzieci, podlegające pod kuratorium, ale działające niezależnie od niego. Każda szkoła czarterowa, choć finansowana przez podatnika, jest instytucją prywatną, ma własny program nauczania, harmonogram i kalendarz. Jednak rozliczana jest z wyników nauczania tak jak wszystkie inne szkoły w obrębie CPS. Znakomita większość szkół czarterowych nie ma rejonizacji i mogą o przyjęcie do niej ubiegać się, po złożeniu podania, kandydaci z całego Chicago. Jeśli liczba chętnych jest większa niż ilość miejsc, dyrekcja placówki przeprowadza losowanie podań. Choć szkoły czarterowe reklamują swój „wysoki poziom nauczania”, to w rzeczywistości ich wyniki są zróżnicowane, podobnie jak w przypadku szkół dzielnicowych. Na poziom nauczania w szkołach czarterowych, tak samo jak w dzielnicowych, mają wpływ czynniki demograficzne i ekonomiczne. Każda placówka wymaga rzetelnego sprawdzenia, zanim rodzice podejmą decyzję o posłaniu do niej swojego dziecka. Informacje nt. szkół czarterowych, podstawowych i średnich można znaleźć na witrynie: cps.edu (należy wybrać opcje „School Profile Pages” i „School Locator”).

Międzynarodowa matura (IB)

Program tzw. międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme, IB) oferują w Chicago już 22 licea publiczne. Program IB, podobnie jak licea selektywnego naboru, przeznaczony jest dla uczniów zdolnych, pracowitych i ambitnych, planujących studia wyższe. O udział w programie mogą ubiegać się uczniowie z wysoką średnią ocen w klasie siódmej i wysokimi wynikami testów (NWEA). Najwięcej uczniów polskiego pochodzenia korzysta z programu IB w liceach: Taft High School i Lincoln Park High School w północnej części miasta i Curie High School w południowej. Podania o udział w programie IB przyjmowane są od 3 października do 9 grudnia 2016 roku. Informacje dotyczące kryteriów i procedur w internecie:cpsoae.org.

Dodatkowo warto wziąć pod uwagę fakt, że zdanie międzynarodowej matury w ramach programu IB umożliwi uzyskanie zaliczeń na studia wyższe (ang. credit hours), a tym samym obniżenie kosztów nauki na uniwersytecie lub w college’u. Dzięki nowym przepisom, uczniowie chicagowskich liceów publicznych będą mieli ułatwiony dostęp do wyższego wykształcenia.

Przepisy stanowe, które wejdą w życie w przyszłym roku, gwarantują każdemu licealiście, który dobrze zda egzaminy w ramach programu International Baccalaureate, uzyskanie zaliczeń przedmiotowych honorowanych przez stanowe uniwersytety i college. Jak ocenia kuratorium z nowej inicjatywy skorzysta około 13 tys. uczniów.

Zaliczenia na studia w liceach CPS

Niektóre przedmioty obowiązujące na studiach wyższych można będzie zaliczyć też w liceach dzielnicowych. To plan burmistrza Rahma Emanuela dla uczniów chicagowskich publicznych szkół średnich, który ułatwi dostęp do wyższego wykształcenia.

Program pilotażowy rusza już w tym roku szkolnym i jeśli się powiedzie, zostanie rozszerzony na więcej liceów. Na razie jesienią weźmie w nim udział trzynaście szkół: Al Raby, Amundsen High School, Corliss, Farragut, Goode, Harlan, Harper, Hubbard, Hyde Park, Julian, Kelvyn Park, Phoenix Military Academy i Schurz − informuje komunikat prasowy władz Chicago i kuratorium.

Burmistrz chce, aby do roku 2019 przynajmniej połowa chicagowskich licealistów mogła w trakcie normalnej nauki zdobywać też zaliczenia przedmiotów (ang. credit hours), które są akceptowane na wyższych uczelniach. Dzięki temu programowi licealiści byliby nie tylko lepiej przygotowani na studia wyższe, ale też zniżce uległyby przyszłe koszty czesnego. Jak wiadomo tzw. godziny kredytowe są bardzo kosztowne; tym droższe im lepszy college.

Dodatkowo w ramach planu Emanuela wszyscy uczniowie, którzy zamierzający studiować, otrzymają w liceach fachową pomoc specjalistycznych doradców ds. kształcenia wyższego oraz wsparcie finansowe na rzecz realizacji swych celów edukacyjnych.

Programy przedszkolne

W tym roku szkolnym w CPS, z inicjatywy burmistrza Emanuela, zostały poszerzone programy dla najmłodszych, w wieku od lat 3 do 5. Liczba miejsc w przedszkolach o pełnym wymiarze godzin zwiększyła się o tysiąc. Programy przedszkolne oferowane są w Chicago w ponad 600 szkołach dzielnicowych. Nowy system zapisów drogą elektroniczną stanowi znaczne ułatwienie dla rodziców. Wietrzne Miasto, jako pierwsza duża metropolia w kraju, oferuje rejestrację online na zajęcia dla najmłodszych.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Społeczeństwo, Z miasta

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*