Redakcja

Back to homepage

„Dziennik Związkowy”  Polish Daily News  (USP 163-400)
A subsidiary of  Polish National Alliance Printers

Frank Spula – wydawca

REDAKCJA
Alicja Otap – p.o. redaktor naczelnej
Grzegorz Dziedzic – kierownik działu miejskiego
Joanna Marszałek  – dziennikarz

SPORT
Dariusz Cisowski – redaktor prowadzący
Rafał Dubiel – skład komputerowy

STRONA INTERNETOWA
Tomasz Cop
Ewa Malcher

KORESPONDENCI
Andrzej Baraniak
Elżbieta Baumgartner
Dorota Feluś
Dariusz Lachowski
Artur Partyka
Dariusz Piłka
Jolanta Plesiewicz
Anna Samoń
Jolanta Telega

FELIETONIŚCI
Andrzej Heyduk
Rafał A. Ziemkiewicz
ks. Łukasz Kleczka

SKŁAD KOMPUTEROWY
Teresa Marzec – kierownik działu
Urszula Lewandowski
Ewa Malcher
Ewelina Chwałek 

 

CLASSIFIED ADS:
Patrycja Frączek
Barbara Mocydlarz
Czesława Subkowski

DISPLAY ADS
Aleksander Bilik
Marek Maciejewski
Bogdan Mazur

KSIĘGOWOŚĆ
Anna Kowalik

PRENUMERATA/DYSTRYBUCJA
Wanda Juda

MAGAZYN „KALEJDOSKOP”
Alexander Bilik – redaktor naczelny
Dorota Feluś
Andrzej Heyduk
Izabela Sobczyk
Janusz Wróbel
Monika Pawlak – skład komputerowy/grafik

ALLIANCE PRINTERS AND PUBLISHERS, INC.
6100 N. Cicero Ave.
Chicago, Il. 60646

Telefon wszystkich biur : (773) 763-3343
fax działu reklam : (773) 763-3825

“Dziennik Związkowy”  w internecie: www.dziennikzwiazkowy.com
redakcja@zwiazkowy.com

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikowania ogłoszeń płatnych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania zamieszczanych tekstów.

Godziny pracy biura ogłoszeń: poniedziałek – piątek 8.00 – 17.00
W soboty i niedziele biura nieczynne.
W sprawie prenumeraty i po informacje proszę dzwonić:  (773) 763-3343

THE DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ISSN 0742-6615)
is published daily except Saturdays, Sundays and holidays for $90 per year subscription by Alliance Printers and Publishers, Inc., 6100 N. Cicero Ave.., Chicago, Il. 60646. Periodicals postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.

Copyright © 1994 -2017 Dziennik Związkowy/Polish Daily News

Dziennik Związkowy/Polish Daily News and Polish Daily News are copyrights and trademarks  owned by Alliance Printers and Publishers, Inc