Konsul Kapuścińska: nie korzystajcie z usług pośredników

„O takich przypadkach w naszym dystrykcie konsularnym nic nam nie wiadomo” – tak skomentowała konsul generalna RP w Chicago Paulina Kapuścińska niedawną sprawę Polaka z Nowego Jorku, którego nieprzytomnego deportowano do Polski. Gdybyśmy zostali powiadomieni o podobnym przypadku przed faktem nasze służby konsularne z całą pewnością podjęłyby zdecydowaną interwencję, by nie doszło do wyraźnego złamania przepisów amerykańskich i praw człowieka wobec obywatela Polski.

konsul Paulina Kapuścińska fot. A. Kazimierczak

konsul Paulina Kapuścińska fot. A. Kazimierczak

Zapobieżeniu podobnym praktykom miało też na celu spotkanie konsul Kapuścińskiej w biurze prokurator generalnej Illinois Lisy Madigan.

„Prokuratura generalna Illinois złożyła obietnicę bliższego przyjrzenia się niezgodnym z przepisami praktykom stosowanym przez szpitale, choć jednocześnie przyznała, że nie jest w stanie poddać kontroli wszystkich placówek medycznych” – powiedziała polska konsul na drugiej z serii konferencji prasowych pt. „Niezbędne informacje konsularne”.

Konsul ujawniła, że z podobnym problemem od lat boryka się społeczność meksykańska w USA i grupy etniczne z kilku krajów Ameryki Łacińskiej. Obiecała jednak, że służba konsularna RP w Chicago będzie podejmować wszelkie możliwe wysiłki, by do deportacji ubezwłasnowolnionych obywateli polskich nie dochodziło.

Unikajmy pośredników

Chicagowska placówka świadczy całą gamę usług konsularnych dla Polaków mieszkających lub przebywających na terenie 13 amerykańskich stanów. Lista usług jest szeroka – od wydawania paszportu biometrycznego lub tymczasowego, transkrypcji zagranicznego dokumentu przez wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty polskiego obywatelstwa po zawarcie małżeństwa przed konsulem.

„Usługi konsularne świadczą w naszej placówce kompetentni urzędnicy i ich koszt jest naprawdę niewielki” – zapewniła konsul. Przytoczyła przypadek interesanta, który za poświadczenie dokumentu obciążone wydatkiem 15 dol. zapłacił pośrednikowi ponad 90 dolarów.

Konsul podała także inne przykłady: załatwienie w konsulacie wyciągu z akt stanu cywilnego kosztuje 40 dol., transkrypcja dokumentu – 66 dol., zmiana nazwiska – 40 dol., zaświadczenie na wywóz broni – 79 dolarów.

Pełen cennik czynności paszportowych i innych usług konsularnych w języku polskim i angielskim znajduje się na stronie internetowej www.chicago.msz.gov.pl.

„Korzystajmy z naszego portalu, by zasięgnąć wszelkich możliwych informacji zanim skorzystamy z usług konsularnych. To ułatwi naszą pracę i przyspieszy załatwienie sprawy interesanta” – zapewniła konsul Kapuścińska. Nawoływała jednocześnie do kontaktowania się drogą emailową z konsulatem, skąd można otrzymać wszelką możliwą pomoc.

„Odpiszemy na każdy email. Prosimy jedynie o jak najbardziej szczegółowy opis sprawy i podanie adresu lub telefonu zwrotnego” – mówiła pani konsul.

Konsul nie wszystko może załatwić

Urzędnicy konsulatu świadczą usługi obywatelom polskim przebywającym w Stanach Zjednoczonych. Ich zakres jest rozległy, jednak do pewnego stopnia ograniczony.

Placówka konsularna RP w Chicago nie opłaca kaucji, ani nie pokrywa kosztów adwokata. Nie płaci długów, grzywien ani mandatów. Nie pomaga w szukaniu pracy, ani mieszkania. Nie płaci za lekarza. Nie pokrywa kosztów pogrzebu, ani wysyłki ciała lub urny do Polski.

Konsul nie może stawać przed amerykańskim sądem, by reprezentować polskiego obywatela. W razie potrzeby jednak, konsulat dysponuje listą kancelarii prawnych, które mogą służyć pomocą.

„Lista spraw, których nie jesteśmy w stanie załatwić nie jest długa. Po wszystko inne zapraszamy w nasze progi” – zaapelowała do Polaków i Polonii na zakończenie konferencji konsul Kapuścińska.

(ak)

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*