Znam i śpiewam polski hymn narodowy

Regulamin

Celem konkursu jest:
• poznanie i propagowanie „Mazurka Dąbrowskiego” jako jednego z polskich symboli narodowych
• oddawanie hymnowi należnego szacunku i czci
• zainteresowanie uczniów szkół polonijnych pieśnią narodową łączącą wszystkich Polaków
• promowanie języka polskiego
• wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród uczestników konkursu
• kształtowanie umiejętności autoprezentacji


Konkurs obejmuje 3 kategorie wiekowe:

Zadaniem uczestnika jest nagranie wykonania a cappella “Mazurka Dąbrowskiego” w formacie video i przesłanie do 9 kwietnia 2022 r. na adres: konkursyph@gmail.com według wersji słownej załączonej w linku:
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/hymna4_grafika.pdf
(4 zwrotki i refren śpiewany jeden raz po każdej zwrotce)


Nagranie należy przesłać na podany przez organizatora adres za pomocą: www.wetransfer.com link szkoleniowy:

Nagrania zawierające błędy techniczne (brak dźwięku lub obrazu) oraz wysłane za pomocą innej platformy nie będą oceniane.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno, solowe nagranie.

Zaśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” powinno być wykonane i nagrane z szacunkiem i powagą należną polskim symbolom narodowym. Przepisy o wykonywaniu hymnu precyzuje Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19800070018/U/D19800018Lj.pdf)

Razem z przesłanym nagraniem należy załączyć formularz zgłoszeniowy.

Kryteria oceny:
• opanowanie pamięciowe utworu
• bezbłędne wykonanie hymnu
• okazanie szacunku i czci dla pieśni narodowej

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

Werdykt jurorów jest ostateczny.

Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych, udostępnienie wizerunku i nagrania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie i chronią prawa autorskie konkursu.

>>Pobierz PDF<<