REKLAMA

2114798348 views

REKLAMA

2114798343 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Wiecej alimentów

-

Chicago (Inf. wł.) – W pierwszym kwartale tego roku władze stanu wyegzekwowały o 2.6 mln dol. więcej w należnościach alimentacyjnych, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jeśli dotychczasowe tempo egzekwowania alimentów utrzyma się, to zostanie pobity rekord pod względem wysokości kwoty uzyskanych należności.
Dobre wyniki na koniec pierwszego kwartału przypisuje się ścisłej współpracy władz stanowych z zakładami pracy. Mają one obowiązek powiadamiania władz stanu o każdym nowym przyjęciu do pracy.

Dane osobowe nowego pracownika przekazywane są władzom stanu, które sprawdzają, czy przypadkiem nie zalega on z alimentami. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to pracodawca zaczyna potrącać z wypłaty na rzecz zaległych alimentów.

Gubernator Rod Blagojevich wyraził zadowolenie z programu określanego jako „New Hire Initiative” czyli „Inicjatywa – nowy pracownik”.
Realizacją programu zajmują się dwie agencje stanowe, Departament Opieki Społecznej (Illinois Department of Public Aid, w skrócie: IDPA), w gestii którego znajdują się dystrybucja wypłat alimentacyjnych i Departament ds. Zatrudnienia (Illinois Department of Employment Security, w skrócie: IDES), który prowadzi ewidencję przyjęć do pracy.

Gubernator Blagojevich wyraził nadzieję, że do końca roku kwota ściągniętych należności alimentacyjnych przekroczy miliard dolarów.
Zgodnie z przepisami pracodawca musi zameldować nowego pracownika Departamentowi ds. Zatrudnienia w terminie do 20 dni. Informacja o przyjęciu do pracy zostaje następnie przekazana Departamentowi Opieki Społecznej, który sprawdza, czy nazwisko nowego pracownika znajduje się na liście dłużników alimentacyjnych.

Jak wynika ze statyk władz federalnych (USDA), rodziny o średnich dochodach wydadzą po około 166 tys. dol przez 17 lat by wychować dzieci urodzone w roku 2000.

Z danych spisu powszechnego roku 2000 wynika, że niepełne rodziny stanowią 28 procent wszystkich rodzin w Illinois.
Ponadto ze statystyk wynika, że alimenty stanowią 16 procent dochodów rodzin, otrzymujących owe należności oraz że dzięki alimentom pół miliona dzieci nie żyje w biedzie.

Pracowdawcy zaintersowani programem „New Hire” powinni telefonować na numer 1.800,327.HIRE.
Można też odwiedzić stronę internetową:
www.ides.state.il.us/employer/newhire/general.asp


(ao)

REKLAMA

2093041548 views

REKLAMA

2093041833 views

REKLAMA

2094838287 views

REKLAMA

2093042089 views

REKLAMA

2093042227 views

REKLAMA

2093042368 views