REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaZ Chicago i IllinoisStypendia Rady Nauczycieli Polonijnych

Stypendia Rady Nauczycieli Polonijnych

-

Rada Nauczycieli Polonijnych (Council of Educators in Polonia) w Chicago ogłasza konkurs na stypendia dla studentów studiów uniwersyteckich przygotowujących do zawodu nauczyciela.

 

REKLAMA

O stypendium w wysokości 1000 dolarów mogą ubiegać się studenci trzeciego i czwartego roku studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela.

 

Dzięki hojności darczyńców dodatkowe stypendia będą przyznawane dla studentów trzeciego i czwartego roku lub studiów magisterskich różnych kierunków.

 

•Stanislawa Plichta Award – $1000

 

•Blessed Sister Celina Borzęcka – $ 500

 

•Sister Edward Gira Award – $500

 

•LJ Investments Award – $1000

 

•Vanessa Przybyło Kołpak – $ 500

 

•Marlene Wilczynski Gill Award – $ 500

 

Stypendia zostaną wręczone zwycięzcom w czasie uroczystych obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w piątek 26 października br.

 

Warunki uzyskania stypendium:

 

1. Napisanie eseju po angielsku na temat:

 

“ Jan Karski, the Man who Tried to Stop the Holocaust ”.

• esej winien zawierać od 1000 do 1500 słów,

 

• esej musi być napisany na maszynie, na papierze o wymiarach 8.5″ x 11″,

 

• musi być zachowany podwójny odstęp,

 

• karta tytułowa ma zawierać tytuł eseju i pseudonim kandydata,

 

• właściwe imię i nazwisko kandydata, pseudonim, adres, telefon, e-mail adres, nazwę uczelni, rok i kierunek studiow należy podać na kartce o wymiarach 3″ x 5″ i umieścić w zaklejonej kopercie.

 

2. Kandydaci ubiegający się o stypendium nauczycieskie muszą być studentami uczelni przygotowujących do zawodu nauczyciela.

 

3. Kandydaci muszą być polskiego pochodzenia oraz posiadać prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych lub obywatelstwo.

 

4. Kandydaci ubiegający się o stypendia Stanisławy Plichty i LJ Investment mogą być obywatelami polskimi.

 

5. Finaliści muszą odbyć rozmowę z komisją stypendialną w umówionym terminie i przedstawić oficjalny transcript(G.P.A. 3.0/4.0).

 

6. Prace pisemne należy nadsyłać na adres:

 

CEP Scholarship Committee

c/o Czeslawa Kolak

6948 North Medford Ave.

Chicago, Illinois 60646

7. Termin nadsyłania esejów upływa dnia 18 października 2012 roku.

 

8. Eseje nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

 

Rada Nauczycieli Polonijnych zastrzega sobie prawo do opublikowania esejów finalistów. Laureaci poprzednich konkursów Rady Edukacyjnej nie mogą brać udziału.

 

(Komunikat prasowy CEP)

REKLAMA

2109198135 views

REKLAMA

2109198367 views

REKLAMA

REKLAMA

2110994758 views

REKLAMA

2109198508 views

REKLAMA

2109198607 views

REKLAMA

2109198715 views