REKLAMA

2114796602 views

REKLAMA

2114796601 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Panel ds. Edukacji

-

Springfield (Inf. wł.) – Gubernator Rod Blagojevich poinformował o utworzeniu specjalnej grupy zadaniowej ds reformy oświaty (Illinois Education Excellence Task Force, w skrócie IEETF), w skład której weszli liderzy edukacyjni z całego stanu.

Panel ma naciskać na ustawodawców w Legislaturze stanowej, aby zatwierdzili plan finansowania i reformy oświaty autorstwa gubernatora Blagojevicha.
Przewodniczącym grupy zadaniowej jest Gery Chico, który sprawował funkcję przewodniczącego Chicagowskiej Rady Szkolnej w okresie, gdy dyrektorem wykonawczym oświaty w Wietrznym Mieście był Paul Vallas.

Gubernator Rod Blagojevich oświadczył 16 bm. na konferencji prasowej, że celem jego planu jest zwiększenie funduszy na edukację o 440 mln dol. w nadchodzącym roku szkolnym 2006 w porównaniu z rokiem poprzednim oraz zaostrzenie kryteriów promocji dla maturzystów, by lepiej przygotowani byli do dalszej nauki i pracy po ukończeniu liceum.

Jak podkreślił Blagojevich, fundusze na oświatę wzrosły o 1.1 mld dol., od chwili jak objął urząd gubernatora.

W budżecie stanu na rok fiskalny 2006 Blagojevich postuluje zwiększenie o 990 mln dol. funduszy na edukację od klas przedszkolnych aż do klasy 12 w porównaniu z rokiem 2003.


Oprócz Gery Chico z Chicago w gubernatorskiej grupie zadaniowej ds. edukacji znaleźli się: Avis LaVelle z Chicago, która z nominacji burmistrza Richarda Daley pracowała kiedyś w zespole reformującym chicagowskie szkolnictwo; Glen Poshard z Carbondale, były kongresman, b. wykładowca uniwersytecki, a obecnie członek rady powierniczej Uniwersytetu Południowego Illinois(Southern Illinois University, w skr. SIU); Glenn „Max” McGee z Wilmette, który jest byłym nadinspektorem stanowej oświaty publicznej; Lou Mervis z Danville, przewodniczący organizcji biznesowej na rzecz reformy szkolnictwa (Illinois Business Roundtable Education Task Force); Patrick Welch z Peru, z zawodu adwokat, b. senator stanowy; Georgia Costello z Belleville, pracownik administracji szkolnictwa powiatu St. Clair oraz Sherry Eagle z West Aurora, która 30 czerwca przejdzie na emeryturę ze stanowiska nadinspektora szkolnictwa w tym mieście.

W ramach proponowanej przez Blagojevicha reformy, zwiększeniu uległaby z 16 na 18 liczba godzin kredytowych potrzebnych do otrzymania świadectwa ukończenia szkoły średniej, zostałby poszerzony program matematyki, języka angielskiego i pisania, zaś algebra stałaby się obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

Ponadto do ukończenia szkoły średniej konieczne byłoby zaliczenie dwóch lat, nauki w zakresie przedmiotów ścisłych (science). Aktualnie obowiązuje rok nauki w zakresie tych przedmiotów.

Projekt został zatwierdzony przez komitety – izbowy i senacki. Czeka na głosowanie w Izbie i Senacie w pełnym składzie.

Gubernator zaproponował rozszerzenie legalnego hazardu, by uzyskać fundusze na pokrycie wydatków związanych z realizacją planu reformy szkolnictwa.

Blagojevich wyraża przekonanie, że dodatkowe dochody można uzyskać poprzez zwiększenie w istniejących już kasynach liczby automatów do gry na monety oraz stołów do ruletki.
(ao)

REKLAMA

2093041242 views
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

REKLAMA

2093041526 views

REKLAMA

2094837975 views

REKLAMA

2093041776 views

REKLAMA

2093041914 views

REKLAMA

2093042055 views