REKLAMA

2114592122 views

REKLAMA

2114592121 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Gry Video Cd.

-

Chicago (CST, inf. wł.) – We wtorek 1 lutego br. odbyły się pierwsze obrady grupy zadaniowej ds. walki ze sprzedażą nieletnim gier wideo, których treść zawiera seks i przemoc.

Kilkudziesięcioosobowy panel, pn. Safe Games Illinois Task Force został utworzony przez gubernatora Roda Blagojevicha, który jak wiadomo prowadzi starania na rzecz wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży tego rodzaju gier dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Wśród członków grupy zadaniowej są rodzice, przedstawiciele organizacji społecznych oraz duchowieństwa, a także pedagodzy i urzędnicy publiczni.

W pierwszym posiedzeniu wzięła udział małżonka gubernatora Patti Blagojevich, która określiła przesycone seksem i przemocą gry wideo jako „zagrożenie dla rozwoju i zachowania dzieci”. Wśród członków panelu jest również chicagowski radny Ed Burke, który prowadzi starania o ograniczenie gier wideo w Radzie Miejskiej w Chicago.

Przypomnijmy, że radny Burke (14 okręg miejski) zaproponował rozporządzenie miejskie, w myśl którego gry wideo zawierające przemoc nieletni mogliby kupić lub wypożyczyć tylko w obecności osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna.

Jednym z celów działania stanowej grupy zadaniowej jest edukacja społeczeństwa, a głównie rodziców, odnośnie szkodliwości gier wideo o nieodpowiednich treściach. Ponadto grupa zbierze i przedstawi gubernatorowi wyniki najnowszych badań psychologicznych i socjologicznych dotyczących negatywnego wpływu na psychikę dziecka gier wideo, których treść zawiera seks i przemoc.

Przypomnijmy, że niedawno 11 z 15 sklepów na przedmieściach sprzedało 15-letniemu chłopcu gry wideo, których treść zawierała seks i przemoc, co dostarczyło gubernatorowi Blagojevichowi argumentów na rzecz starań o wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży tego rodzaju gier dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Gubernator uważa, iż Stanowa Komisja ds. Przestępstw udowodniła sektorowi gier wideo, że nie potrafi on we własnym zakresie kontrolować sprzedaży nieodpowiednich gier osobom nie pełnoletnim.

Zrzeszenie handlowców specjalizujących sie w sprzedaży gier wideo – Interactive Entertainment Merchants Association utrzymuje, że sektor może sam kontrolować sprzedaż gier wideo. Wyraża też przekonanie, że wprowadzenie przepisów zakazujących sprzedaży nieletnim gier wideo dla dorosłych – oznaczonych literą M (od: mature, j. ang. – dorosły) – byłoby niezgodne z Konstytucją USA. Wśród gier potępianych przez gubernatora Blagojevicha są również takie gry, jak „JFK Reloaded” oraz Mortal Kombat: Deception.

W brytyjskiej grze „JFK Reloaded” gracz przyjmuje rolę zamachowca, zabijającego prezydenta Kennedy`ego. (ao)

REKLAMA

2092993175 views
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

REKLAMA

2092993459 views

REKLAMA

2094789908 views

REKLAMA

2092993709 views

REKLAMA

2092993847 views

REKLAMA

2092993988 views