REKLAMA

2114592432 views

REKLAMA

2114592431 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Fundusze na oświatę?

-

Springfield (Inf. wł.) – Gubernator Rod Blagojevich spotkał się 18 bm na Stanowym Kapitolu z przedstawicielami chicagowskiej oświaty publicznej, na czele z dyrektorem wykonawczym Arne Duncanem i Michaelem Scottem, przewodniczącym Chicagowskiej Rady Szkolnej, w celu przedyskutowania planu reformy edukacji autorstwa gubernatora. W spotkaniu wziął również udział Gery Chico, przewodniczący gubernatorskiej grupy zadaniowej ds. reformy edukacji, a zarazem były przewodniczący Chicagowskiej Rady Szkolnej.

Równocześnie do stolicy stanu przybyły setki rodziców, pedagogów oraz rzecznicy oświaty w celu przekonania ustawodawców o konieczności przyznania dla oświaty dodatkowych funduszy.

Przypomnjmy, że gubernator postuluje zwiększenie funduszy na edukację o 440 mln dol. w nadchodzącym roku szkolnym 2006 w porównaniu z rokiem poprzednim oraz zaostrzenie kryteriów promocji dla maturzystów, by lepiej przygotowani byli do dalszej nauki i pracy po ukończeniu liceum.
Jak podkreślił Blagojevich, bez podwyższania podatków od dochodu i nieruchomości fundusze na oświatę wzrosły o 1.1 mld dol., od chwili jak objął urząd gubernatora.

Przypomnijmy, że gubernator Blagojevich na początku tego tygodnia powołał specjalną grupę zadaniową ds. reformy oświaty (Illinois Education Excellence Task Force, w skrócie IEETF), w skład której weszli liderzy edukacyjni z całego stanu.

Panel ma pozyskać poparcie społeczeństwa dla planu gubernatora „Wyższe standardy, lepsze szkoły (Highers Standards, Better Schools) oraz przekonać ustawodawców, by zatwierdzili fundusze na realizację tego planu.
W roku fiskalnym 2004, gub. Blagojevich zwiększył fundusze na szkolnictwo o 400 mln dol., a w roku fiskalnym 2005 – o 389 mln dol. Dla porównania, gub. George Ryan zwiększył wydatki na szkolnictwo o 575 mln dol. przez pierwsze dwa lata urzędowania, a jego poprzednik, gub. Jim Edgar zmniejszył o 5.4 mln dol. w analogicznym okresie.

Przypomnijmy, że w ramach proponowanej przez Blagojevicha reformy, zwiększeniu uległaby z 16 na 18 liczba godzin kredytowych potrzebnych do otrzymania świadectwa ukończenia szkoły średniej, zostałby poszerzony program matematyki, języka angielskiego i pisania, zaś algebra stałaby się obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

Ponadto do ukończenia szkoły średniej konieczne byłoby zaliczenie dwóch lat, nauki w zakresie przedmiotów ścisłych (science). Aktualnie obowiązuje rok nauki w zakresie tych przedmiotów.

Projekt został zatwierdzony przez komitety – izbowy i senacki. Czeka na głosowanie w Izbie i Senacie w pełnym składzie.
Gubernator zaproponował rozszerzenie legalnego hazardu, by uzyskać fundusze na pokrycie wydatków związanych z realizacją planu reformy szkolnictwa.

Blagojevich wyraża przekonanie, że dodatkowe dochody można uzyskać poprzez zwiększenie w istniejących już kasynach liczby automatów do gry na monety oraz stołów do ruletki.
(ao)

REKLAMA

2092993250 views

REKLAMA

2092993534 views

REKLAMA

2094789983 views

REKLAMA

2092993784 views

REKLAMA

2092993922 views

REKLAMA

2092994063 views