REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Domy narkotykowe

-

Chicago (CST) – Właścicielom domów, którzy pozwolą na ukrywanie narkotyków, broni i gotówki z nielegalnego procederu na terenie swoich posesji, grozić będą kary grzywny w wysokości od tysiąca do 6 tys. dolarów dziennie, zgodnie z propozycją poprawki do ustawy miejskiej, przedstawioną w ubiegłym tygodniu.

Burmistrz Richard Daley zaproponował zaostrzenie kar w 10. rocznicę zatwierdzenia ustawy, zabraniającej gangom i handlarzom narkotyków przestępczej działalności w niezamieszkałych domach.

W okresie ostatniej dekady przeprowadzono akcje antygangowe i antynarktykowe na terenie 3,5 tys. posesji i wyegzekwowano 10.5 mln dol. z tytułu grzywny.

Burmistrz Daley zaapelował do radnych, aby 10-krotnie zwiększyli karę grzywny, a tym samym skuteczność miejskiej regulacji prawnej.
Konferencja prasowa z udziałem burmistrza Daley została jednak przeniesiona w inne miejsce, ponieważ tam gdzie została oryginalnie zaplanowana doszło wcześniej do strzelaniny na tle gangowym.

Przypomnijmy, że zatwierdzone 10 lat temu rozporządzenie miejskie obarcza właściecieli domów odpowiedzialnością za aktywność narkotykową i gangową w obrębie posesji.

Właściciel domu – w którym wykryty został nielgalny proceder – otrzymuje listem poleconym od władz miasta Chicago nakaz usunięcia w ciągu 30 dni przes tępczej działalności ze swojej posesji.

Właściciele domów mogą zastosować takie środki jak np. instalacja odpowiedniego oświetlenia, alarmu czy też wynajęcie ochroniarzy oraz wszczęcie procedury eksmisji.
(ao)

REKLAMA

2094040213 views
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

REKLAMA

REKLAMA

2094040497 views

REKLAMA

2095836946 views

REKLAMA

2094040748 views

REKLAMA

2094040886 views

REKLAMA

2094041027 views