REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Audyt w CTA

-

Chicago, Springfield (CST, inf. wł.)  Władze stanu Illinois zarządziły audyt w chicagowskim przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej Chicago Transit Authority (CTA), w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście znajduje się ono w kryzysowej sytuacji finansowej.

W tym samym czasie jak przeprowadzana będzie weryfikcja ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa CTA, ustawodawcy w Legislaturze Illinois poszukiwać będą źródła funduszy dla CTA.
Rada nadzorcza przedsiębiorstwa CTA twierdzi, że w budżecie jest deficyt na 55 mln dol. i grozi drastycznymi redukcjami usług pasażerskich już od 17 lipca, jeśli Legislatura nie znajdzie pie niędzy na likwidację deficytu.
Audyt pozwoli ustalić władzom stanu, czy deficyt budżetowy CTA wynosi naprawdę 55 mln dolarów.

Podobne jak CTA audyty przejdą również dwa inne przedsiębiorstwa komunikacji publicznej: kolejka podmiejska Metra i podmiejskie autobusy Pace.

Przedstawiciele rady nadzorczej przedsiębiorstwa CTA stwierdzili, że nie martwią się wynikami audytu. Od 1992 roku przeszło ono aż 258 kontroli finansowych z polecenia różnych agencji, a między innymi Stanowego Departamentu Komunikacji i Transportu (Illinois Department of Transportation, znany pod skrótem IDOT).

Przewodnicząca rady nadzorczej CTA Carole Brown oświadczyła, że przedsiębiorstwo współpracować będzie z czynnikami prowadzącymi kontrolę.
Audyty w CTA, Metrze i Pace zostaną przeprowadzone przez trzy niezależne firmy księgowości i rachunkowości. Kontrole rozpoczną się już w tym tygodniu. Ich wyniki zostaną przekazane ustawodawcom, którzy pracują nad rozwiązaniem problemu dofinansowania komunikacji publicznej.
W przypadku nie otrzymania funduszy stanowych, CTA grozi ograniczeniem usług pasażerskich w dzień powszedni do skromnego wymiaru, jaki obecnie oferowany jest w niedzielę.

Metra i Pace nie planują redukcji serwisu.

Posłanka Julie Hamos (demokratka z Evanston), przewodnicząca izbowego Komitetu ds. Komunikacji Publicznej, stwierdziła, że audyty są dla ustawodaców narzędziem pomocniczym w znalezieniu funduszy dla komunikacji publicznej.

Przypomnijmy, że rada nadzorcza CTA zatwierdziła podwyżkę podstawowej opłaty za przejazd o 25 centów do 2 dolarów oraz ulgowego biletu przysługującego emerytom, inwalidom i uczniom  o 15 centów do 1 dolara.
Ponadto CTA zwolni około 2 tys. pracowników, w tym kierowców autobusów i motorniczych kolejek.

Pasażerom grozi pokonywanie dużych odlegości do najbliższego przystanku, dłuższe czekanie na zatłoczonym przystanku autobusu albo kolejki oraz ścisk i tłok w tych środkach lokomocji miejskiej.

Gubernator Rod Blagojevich uzależnia fundusze dla CTA od poparcia przez to przedsiębiorstwo proponowanej przez niego likwidacji podatkowych ulg biznesowych od oprogramowania komputerowego.
Jak twierdzi Blagojevich, dzięki likwidacji tych ulg podatkowych do kasy stanu wpłynęłoby około 54 mln dol., które możnaby byłoby przeznaczyć na dofinansowanie przedsiębiorstwa CTA.

Gubernator Bagojevich zaapelował 10 bm. osobiście do pasażerów kolejek i autobusów CTA, by wywierali naciski na swoich ustawodawców o zatwierdzenie funduszy na CTA w postaci likwidacji ulg podatkowych od oprogramowania komputerowego, z których korzystają firmy w Illinois. W większoścu stanów ulgi te już dawno zostały zlikwidowane.

Gubernator zwrócił się do podróżnych podczas konferencji prasowej 10 bm. rano, która odbyła się na przystanku kolejki CTA, na Linii Czerwonej, przy 95tej ulicy.

Podczas konferencji prasowej towarzyszyli mu m.in. kongr. Bobby Rrush (demeokrata z Illinois 1. okręg wyborczy), poseł stanowy Calvin Giles (demokrata z Chicago) oraz kilku radnych miejskich

REKLAMA

2094047263 views

REKLAMA

REKLAMA

2094047547 views

REKLAMA

2095843996 views

REKLAMA

2094047797 views

REKLAMA

2094047935 views

REKLAMA

2094048076 views