REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaWywiadWarto studiować w Polsce

Warto studiować w Polsce

-

Czy studia w Polsce są dostępne dla polonijnej młodzieży ze Stanów Zjednoczonych? Czy warto studiować w Polsce? Rozmowa z Łukaszem Wojdygą, dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Łukasz Wojdyga fot.nawa.gov.pl

Grzegorz Dziedzic: – Czym zajmuje się kierowana przez Pana instytucja – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej?

REKLAMA

Łukasz Wojdyga: – Jesteśmy nową instytucją, która została powołana w październiku 2017 roku. Naszym głównym zadaniem jest wspieranie potencjału polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę akademicką i współpracę międzynarodową. W ramach naszej misji mamy wyznaczone cztery cele. Pierwszy to wspieranie jakości naukowej. Realizujemy go poprzez indywidualne programy wymian akademickich dla doktorantów i pracowników uczelni. W obie strony, bo mowa jest zarówno o programach wyjazdowych z Polski, aby zdobywać nowe doświadczenia w zagranicznych ośrodkach, jak i możliwości przyjazdu do Polski naukowców i dydaktyków z innych krajów. Kolejnymi obszarami są nauczanie języka polskiego i promocja kultury polskiej na świecie, a także wspieranie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowo-badawczych.

Umiędzynarodowienie polskich uczelni – co to właściwie znaczy?

– Oferujemy wsparcie dla polskich uczelni i instytucji naukowo-badawczych w bardzo szerokim zakresie, zaczynając od tworzenia możliwości przyjmowania cudzoziemców na studia w Polsce, tworzenie programów międzynarodowych, przygotowywanie materiałów promujących polskie uczelnie za granicą, a idąc dalej – wspierając współpracę polskich uczelni z partnerami zagranicznymi. Sztandarowym programem jest Międzynarodowe Partnerstwo Akademickie, które polega na tym, że uczelnia polska przedstawia plan pracy z zagranicznymi partnerami, w bardzo szerokim spektrum – współpracy badawczej, dydaktycznej, tworzenia wspólnych programów studiów, wymiany studentów i pracowników, organizacji wspólnych konferencji i wspólne publikacje naukowe.

Czy zagraniczni studenci mają szanse na otrzymanie polskich stypendiów?

– Kolejnym obszarem naszej działalności jest promocja Polski, jako kraju ciekawych możliwości edukacyjnych i naukowo-badawczych. Te programy polegają głównie na obsłudze stypendiów przyznawanych dla cudzoziemców. Największym tego typu programem jest program Polonia, dzięki któremu finansujemy studia na polskich uczelniach publicznych dla osób przyjeżdżających z całego świata. W tym momencie mamy blisko trzy tysiące stypendystów z zagranicy.

Także ze Stanów Zjednoczonych?

– Dotychczas ta oferta nie dotyczyła młodzieży ze Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii. Wychodzono z założenia, że są to osoby bogate, które stać, żeby zapłacić za studia. Główną grupę stypendystów stanowili studenci z krajów biedniejszych, np. Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Jednak od przyszłego roku chcemy stworzyć możliwość, aby młodzież ze Stanów Zjednoczonych także mogła korzystać z programów stypendialnych.

Pytanie w imieniu polonijnej młodzieży z Chicago – dlaczego warto studiować w Polsce?

– To, co przyciąga do Polski studentów, to jakość studiów, porównywalna do jakości studiów na uczelniach w Europie Zachodniej, a niejednokrotnie je przewyższająca. Za jakością idą oczywiście korzystne oferty pracy. Do podjęcia studiów w Polsce zachęcać powinny też koszty życia, które w Polsce wciąż są o wiele niższe niż w Europie Zachodniej. Zatem płacąc mniej możemy uzyskać wykształcenie na wysokim poziomie. Trzeci argument dla młodzieży polonijnej to możliwość podjęcia nauki w kraju ich ojców. Studenci na własne oczy mogą przekonać się, jak wygląda Polska, że jest nowoczesnym, rozwijającym się krajem o bardzo dobrej sytuacji gospodarczej i społecznej. Co ważne, jest również krajem bardzo bezpiecznym, którego nie dotyczą kwestie terroryzmu czy wysokiej przestępczości.

Natomiast często barierą jest niewystarczająca znajomość języka polskiego. Czy język angielski będzie stawał się jednym z języków wykładowych na polskich uczelniach?

– W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba zagranicznych studentów w Polsce wzrosła dziewięciokrotnie. Wynika to z tego, że coraz więcej uczelni wprowadza programy z wykładowym językiem angielskim. Ja sam, zanim rozpocząłem pracę w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, byłem dyrektorem programów międzynarodowych na Politechnice Warszawskiej, gdzie po angielsku oferowaliśmy ponad 20 programów studiów, zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Szczególnie uczelnie techniczne i medyczne wprowadzają pełne programy w języku angielskim, co stanowi duże ułatwienie dla młodzieży polonijnej. Natomiast biorąc pod uwagę naszą misję, którą jest nauczanie języka polskiego, przede wszystkim zapraszamy do studiowania po polsku. Dla naszych stypendystów oferujemy roczne kursy przygotowawcze do studiowania w języku polskim. Osoby zainteresowane nauką języka polskiego zapraszamy również na 3-4 tygodniowe letnie kursy językowe. W ich trakcie studenci mogą uczyć się języka polskiego na najlepszych uczelniach, poznawać polską kulturę, spotykać się ze swoimi rówieśnikami z wielu krajów. Większość kosztów tych kursów pokrywana jest przez naszą agencję.

Czy za dostępnością studiów w Polsce dla zagranicznych studentów pójdzie pełna uznawalność polskich dyplomów i tytułów naukowych?

– Sytuacja jest o tyle problematyczna, że uznawalność dyplomów i tytułów naukowych nie zależy od strony polskiej. Dyplom polski jest jednak uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w wielu innych krajach. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to istnieje pewien problem, bo nie do końca mamy tutaj partnera do dyskusji. W odniesieniu do uczelni medycznych, w USA istnieje instytucja, która odpowiada za uznawanie dyplomów, dzięki czemu dyplom studiów medycznych w Polsce jest uznawany w równym stopniu, jak uczelni amerykańskich. Uznawalność dyplomów innych kierunków studiów zależy najczęściej od pracodawców, którzy decydują, czy uznać dyplom danej uczelni. Rzeczywiście jest problem z tzw. zawodami regulowanymi, czyli z niektórymi profesjami inżynierskimi lub zawodami prawniczymi. Będziemy starali się podejmować działania na tym polu, choć to zadanie leży po stronie uczelni, którym powinno zależeć, aby ich dyplomy na całym świecie miały pełną uznawalność.

Gdzie można znaleźć informacje na temat programów oferowanych i wspieranych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej?

– Zapraszam na naszą stronę internetową www.nawa.gov.pl. Staramy się wysyłać informacje o naszych programach i naborach do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Informacje na temat naszych programów znaleźć można zatem na stronach internetowych Konsulatu Generalnego RP w Chicago oraz na stronach innych placówek konsularnych w Stanach Zjednoczonych.

Dziękuję za rozmowę.

gdziedzic@zwiazkowy.com

REKLAMA

2095892084 views

REKLAMA

REKLAMA

2095892317 views

REKLAMA

2097688713 views

REKLAMA

2095892466 views

REKLAMA

2095892567 views

REKLAMA

2095892678 views