REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaNa bieżącoDLACZEGO POWINNIŚMY GŁOSOWAĆ?

DLACZEGO POWINNIŚMY GŁOSOWAĆ?

-

Odpowiedź na to pytanie poraża oczywistością od momentu, gdy się budzimy aż do chwili, gdy kładziemy się spać.
Korzystanie z prawa do głosowania jest konieczne, jeśli chcemy być dobrym obywatelem.
Tegoroczne wybory są krytyczne ze względu na wszystkie niepewności, jakich doświadczamy na szczeblu krajowym i lokalnym.
W głosowaniu jest ogromna siła. Głosowanie daje nam możliwość wyboru przedstawicieli, którzy w naszym przekonaniu będą podejmować najlepsze decyzje dla naszych społeczności. Obejmuje to sposób postępowania z budżetem państwowym i lokalnym, podatkami, edukacją, opieką zdrowotną i wieloma innymi aspektami naszego codziennego życia.
Urzędnicy państwowi służą w zależności od woli wyborców, Ty oceniasz ich wyniki głosując na nich lub na innego kandydata.
Jako Amerykanie o polskim rodowodzie, jeśli chcemy mieć większy wpływ na rząd, musimy głosować w większej liczbie. Nie głosując, rezygnujemy z głosu.
Dziś głosowanie jest o wiele łatwiejsze niż jeszcze dziesięć lat temu, zaczęło się już wczesne głosowanie i możemy głosować siedem dni w tygodniu, dlatego nie rezygnujmy z naszego obywatelskiego obowiązku.
SPEŁNIJMY NASZ OBYWATELSKI OBOWIĄZEK! GŁOSUJMY NA WYBRANYCH PRZEZ NAS KANDYDATÓW!

Frank J. Spula
Wydawca, Dziennik Związkowy-Polish Daily News
Prezes, Kongres Polonii Amerykańskiej


WHY SHOULD WE VOTE?

REKLAMA

The answer is glaring at us, from the time we wake up to the time we go to sleep.
Exercising your right to vote is essential to being a good citizen.
This year’s election is critical due to all the uncertainties we’re experiencing on a national as well as local level.
There is tremendous power in voting. Voting provides us the opportunity to choose representatives that we believe will make the best decisions for our communities. This includes how to handle state and local budgets, taxes, education, health care, and many other aspects of our day to day lives.
Public officials serve at the will of the voters, you judge their performance by voting for them, or for another candidate.
As Polish Americans, if we want a greater say in government, we must vote in larger numbers. By not voting, you give up your voice.
Today, voting is so much easier than it was just a decade ago, early voting has already started, and we can vote seven days a week, so let’s not give up our civic obligation.
LET’S DO OUR CIVIC DUTY AS CITIZENS AND VOTE FOR THE CANDIDATES OF OUR CHOICE.
Frank J. Spula
Publisher of Dziennik Związkowy-Polish Daily News
President, Polish American Congress

REKLAMA

2107584175 views

REKLAMA

REKLAMA

2107584407 views

REKLAMA

2109380798 views

REKLAMA

2107584548 views

REKLAMA

2107584647 views

REKLAMA

2107584755 views