REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaWideoPrezenterka pokazała środkowy palec Barackowi Obamie?

Prezenterka pokazała środkowy palec Barackowi Obamie?

-

Znana rosyjska dziennikarka straciła pracę po tym, jak w czasie czytania wiadomości na antenie prywatnej stacji REN-TV pokazała do kamery środkowy palec. Niecenzuralny gest Tatiany Limanovej pojawił się w chwili, kiedy prezenterka wymieniała nazwisko amerykańskiego prezydenta.

fot. REN-TV/ Niecenzuralny gest kosztował Tatianę Limanovą utratę pracy

Wideo, na którym dziennikarka pokazuje środkowy palec czytając wiadomości na temat szczytu APEC i wymieniając nazwisko Baracka Obamy, w ciągu kilku godzin stało się internetowym hitem. Jednak nie o taką popularność chodziło Tatianie Limanowej, która w wyniku incydentu straciła pracę.

REKLAMA

Według przedstawicieli REN-TV kłopotliwa sytuacja była wynikiem nieporozumienia a niecenzuralny gest skierowany był do członków telewizyjnej ekipy, nie do amerykańskiego prezydenta. Tatiana Limanova była przekonana, że wiadomości nie są emitowane na żywo, a jedynie nagrywane przez ekipę.

Dziennikarka jednak się myliła, a jej gest zobaczyli widzowie REN-TV w Rosji, a za pośrednictwem YouTube całego świata…

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RcVnPuIsrJo[/youtube]

in

7 KOMENTARZE

  1. Gratulacje. Należy się w 100% ! Przez rząd amerykański i jego prezydenta cały świat stoi u progu kolejnej wojny światowej, który atakuje kraje na Bliskim Wschodzie bo tylko chodzi o ropę. Busch też jest winny łącznie z CIA i jej odpowiednikiem na Bliskim Wschodzie MOSSADEM, nie tylko w sprawie ataków na World Trade Center. Zamiast cała Europa która zaprowadziła pokój po II wojnie światowej powinna się zjednoczyć i murem odepchnąć Hegemonię USA łącznie z armią, ulega rządowi USA bo można zarobić! Ta chciwość pieniędzy zniszczy nas wszystkich. Rząd USA po wojnie będzie jako jedyny rząd światowy nad trzema innymi ( Traktat Lizboński ) w Europie, gdzie Europa zjednoczy się z innymi kontynentami. Do tego przymusowe wszczepianie chipa RFID pod skórę wszystkim Polakom, gdzie Polski rząd przyjął w zamian za pewne wpływy. Chip RFID jest przekleństwem nie tylko od strony Biblii, ale też w sprawie pewnego naukowca który został uciszony przez CIA łącznie z rządem i pentagonem, gdyż konstruktor doszedł do tego iż tym co raz bardziej się interesuje rząd USA i Armia. Do chipa RFID zamieszczonego pod skórą człowieka mogą docierać sygnały zmieniające myślenie i wtedy Policja lub Wojsko czy kto inny zadanie wykona bez odmowy, a jeśli się odmówi bądź przeciwstawi się władzy taki chip RFID zostanie wyłączony i nikt nie będzie mógł nic kupić np; do jedzenia, ani podjąć pracy bez chipa. Jest to barbarzyństwo, taki chip był stosowany w obozach Auschwitz i innych do kontroli zachowania się człowieka, jak reaguje na polecenia. Drodzy słuchacze nie wierzcie co mówią media gdyż są kontrolowane przez masy co mają mówić i pisać w gazetach. W Biblii jest napisane: że jeśli cały świat będzie akceptował jednego przywódcę ( prezydenta )i szedł z nim w bój, zobaczycie że jest fałszywy. Wszystko się sprawdza.

    Congratulations. It should be 100%! By the U.S. government and its President, the whole world stands on the threshold of another world war that affects countries in the Middle East, because just about oil. Busch also is guilty of including the CIA and its counterpart in the Middle East, Mossad, not only on the attacks on the World Trade Center. Instead, the whole of Europe that brought peace after World War II should unite and push the wall together with the hegemony of the U.S. Army, is the U.S. government because you can earn! The love of money will destroy us all. The U.S. government after the war will be the only world government over the three others (Lisbon Treaty) in Europe, where Europe is united with other continents. For the forced implantation of RFID chip under the skin of all Poles, where the Polish government adopted in exchange for some influence. RFID chip is a curse not only from the Bible, but also on a scientist who has been silenced by the government including the CIA and the Pentagon, since the designer came to what it once more to interest the U.S. government and Army. For the RFID chip is stated under the skin of man can reach the signals changing thinking and then the police or army or someone else perform the task without refusal, and if they refuse or oppose such a RFID chip power is turned off and nobody will be able to buy anything for example, to eat, or to work without the chip. This is a barbarity, the chip was used in the camps of Auschwitz and the other to control human behavior, like responding. Dear listeners do not believe what they say because the media are controlled by the weight of what they speak and write in the newspapers. In the Bible it says that if the whole world will accept one leader (president) and walked with him into battle, you will see that it is fake. Everything is working.

REKLAMA

2097905962 views

REKLAMA

REKLAMA

2097906195 views

REKLAMA

REKLAMA

2099702587 views

REKLAMA

2097906338 views

REKLAMA

2097906439 views

REKLAMA

2097906549 views