REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaUbezpieczeniaOpcje ubezpieczeń w ramach Medicare

Opcje ubezpieczeń w ramach Medicare

-

fot.gpointstudio/123RF
fot.gpointstudio/123RF

Jeżeli w niedługim czasie uzyskają Państwo prawo do ubezpieczenia Medicare warto wiedzieć, że Medicare nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z hospitalizacją, opieką medyczną oraz kosztów leków wydawanych na receptę. Dlatego też dobrze jest się zapoznać z zasadami jego działania, lukami w pokryciach kosztów hospitalizacji i leczenia oraz sposobami na ich eliminację bądź zasadniczą redukcję.

Podstawowy plan Medicare

REKLAMA

Podstawowy plan Medicare (ang. Original Medicare) składa się z dwóch części: szpitalnej (ang. Hospital – Part A) i medycznej (ang. Medical – Part B). Część A jest najczęściej bezpłatna i pokrywa koszty związane z hospitalizacją, ośrodkiem wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej, hospicjum oraz pewne określone usługi opieki zdrowotnej w domu pacjenta. Medicare opłaci za nas większość kosztów związanych z wyżej wymienionymi usługami, my jednak będziemy zobowiązani pokryć początkowy koszt własny za odbytą hospitalizację (ang. deductible). W roku 2017 został on ustalony na kwotę 1 316 dol. Jeżeli będziemy ponownie hospitalizowani po 60. lub więcej dniach od ostatniego pobytu w szpitalu, wówczas zostaniemy powtórnie narażeni na zapłatę kolejnego wkładu własnego. Co więcej, nie będą to jednak jedyne koszty związane z hospitalizacją. W szczególności chodzi tu o usługi lekarzy podczas naszego pobytu w szpitalu. I tak np. chirurdzy czy anestezjolodzy, którzy zajmowali się nami podczas naszej hospitalizacji, są opłacani z tej drugiej, medycznej części ubezpieczenia Medicare zwanej częścią B. Za cześć B musimy płacić miesięczną składkę, która dla osób przystępujących do Medicare w roku 2017 wynosi 134 dol. Cześć B pokrywa koszty związane z usługami lekarskimi oraz usługami otrzymanymi w lecznictwie otwartym, czyli np. koszty poniesione w przychodniach, ambulatoriach, podczas testów, czy też za karetkę pogotowia lub na izbie przyjęć. Cześć B również posiada koszt własny pacjenta, który na rok 2017 został ustalony na jednorazową kwotę 183 dol. Po jego osiągnięciu Medicare pokrywa 80 proc. kosztów, pacjent natomiast jest obciążany pozostałymi 20 proc., co jak wiemy może się przekładać na setki, a bardzo często na tysiące dolarów. Medicare nie ma też ustalonego maksymalnego górnego pułapu dopłat za usługi medyczne uzyskane w ramach części B. Nie zapominajmy też o tym, że podstawowy Medicare nie stanowi ubezpieczenia na leki wydawane na receptę.

Jak się zabezpieczyć?

W zależności od miejsca zamieszkania i dostępności konkretnych planów ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeń Medicare istnieje kilka sposobów, dzięki którym możemy uzupełnić lub przynajmniej w znacznym stopniu zredukować opisane powyżej luki. Najczęściej oferowane są one przez prywatne firmy ubezpieczeniowe. Należą do nich:

Ubezpieczenia suplementarne zwane też Medigap – dzięki którym można częściowo lub w całości uzupełnić koszty usług szpitalnych i medycznych niepokrywanych przez podstawowy plan Medicare, części A i B. W ramach tego typu ubezpieczenia można wybrać jeden z następujących planów: A, B, C, D, F, G, K, L, M lub N, a każdy z nich ma nieco inny zakres pokrycia luk w podstawowym Medicare. Co więcej, nie wszystkie z tych planów są dostępne w każdym stanie i oferowane przez każdą firmę ubezpieczeniową. Najczęściej wybieranym, choć jednocześnie najdroższym planem z tego typu ubezpieczenia jest plan F, który całkowicie eliminuje szpitalne i medyczne początkowe koszty własne i 20 proc. współubezpieczenia. Tego typu plan daje ubezpieczonemu pełną swobodę wyboru lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów czy ośrodka medycznego np. szpitala lub kliniki medycznej. Nie ma też wymogu posiadania skierowań. Należy jednak pamiętać, że tego typu plany nie są ubezpieczeniem zapewniającym pokrycie kosztów leków wydawanych na receptę.

Ubezpieczenia na leki na receptę – część D (Prescription Drug Plan, PDP) – plany refundujące leki na receptę są oferowane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe zatwierdzone przez Medicare. Zgodnie z prawem, oferowane plany muszą pokrywać różne rodzaje najczęściej przepisywanych leków. Każdy plan może jednak zdecydować o tym, jakie konkretne leki będzie refundował. Wybierając więc plan na leki nie powinniśmy się kierować wyłącznie kryterium cenowym, ale uwzględniać również zakres pokrycia dla określonych lekarstw. Pomoże nam w tym sprawdzenie listy leków refundowanych planu. Brak posiadania ubezpieczenia na leki po ukończeniu 65. roku życia, jeżeli nie mamy wiarygodnego ubezpieczenia np. z pracy, może w przyszłości wiązać się z płaceniem kary za spóźnioną rejestrację. Refundację leków na receptę można uzyskać również w ramach wielu planów Medicare Advantage (część C).

Ubezpieczenia Medicare Advantage, zwane też częścią C – z uwagi na swoją przystępną cenę stały się one na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat bardzo popularną formą ubezpieczenia kosztów leczenia. Są one alternatywą dla podstawowego Medicare uzupełnionego o ubezpieczenie suplementarne i plan na leki. Aby do niego należeć, trzeba być nadal posiadaczem podstawowego planu Medicare, zarówno części A, jak i B. Zgodnie z prawem, plany Medicare Advantage muszą zapewniać co najmniej taki sam zakres ubezpieczenia co podstawowy Medicare, ale najczęściej oferują większy zakres usług i bardzo często pokrywają wyżej wymienione ubezpieczenie na leki. Niedogodnością jest to, że w niektórych planach może być konieczność korzystania z sieci zakontraktowanych lekarzy i placówek medycznych. Istnieje wiele różnorodnych rodzajów tego typu planów, a niektóre z nich oferują za niską, bądź nawet zerową składkę bardzo ciekawą ofertę dla beneficjentów Medicare. Często można spotkać plany oferujące np. pokrycie badań okulistycznych, opiekę dentystyczną, kluby fitnessu, a nawet częściowe pokrycie na aparaty słuchowe.

Przystępując do Medicare warto więc rozpatrzeć rożne formy ubezpieczeń, dzięki którym możemy zabezpieczyć się przed lukami w podstawowym Medicare. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczącej Waszej indywidualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem Medicare, proszę się ze mną skontaktować w celu umówienia się na bezpłatną konsultację.

Oliwier Wasilewski

Oliwier Wasilewski
Absolwent Politechniki Lubelskiej i Loyola University Chicago (MBA). Zagadnieniami ubezpieczeń Medicare zajmuje się już blisko dziesięć lat. Pracował dla UnitedHealthcare (oddział Medicare Solutions), jako manager niezależnych agentów ubezpieczeniowych i dyrektor rynków etnicznych na stan Illinois. Był odpowiedzialny za stworzenie kompleksowej strategii wprowadzenia produktów ubezpieczeń Medicare tej firmy na rynek polonijny. Asystował w przygotowaniu i tłumaczeniach materiałów edukacyjnych, sprzedażowych i marketingowych. Obecnie właściciel agencji ubezpieczeniowej Health Insurance Center i agent ubezpieczeniowy na stany IL, WI i FL. Po bezpłatne konsultacje proszę dzwonić pod nr (773) 620-5258.

Logo

 

REKLAMA

2097750770 views

REKLAMA

REKLAMA

2097751003 views

REKLAMA

REKLAMA

2099547395 views

REKLAMA

2097751146 views

REKLAMA

2097751247 views

REKLAMA

2097751357 views