REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaUbezpieczeniaKary w ubezpieczeniu Medicare

Kary w ubezpieczeniu Medicare

-

fot.123RF Stock Photos
fot.123RF Stock Photos

Przestrzeganie terminów zapisów do poszczególnych części Medicare jest ważne ze względu na kary, które mogą nas spotkać z tytułu tzw. spóźnionych rejestracji (ang. LEP – Late Enrollment Penalty). Jest to temat szczególnie ważny dla tych osób, które kończą 65. rok życia, kwalifikują się do przystąpienia do ubezpieczenia Medicare, ale nie są ubezpieczone w swoich zakładach pracy.

Kara za spóźnioną rejestracje w części A

REKLAMA

Część A ubezpieczenia Medicare pokrywa koszty związane z hospitalizacją. Dla osób, które mają w USA przepracowane 40 kwartałów i kończą 65. rok życia wpis do części A następuje automatycznie i nie muszą się one starać o jakiekolwiek dopisanie do tej części. Jeżeli natomiast nie kwalifikujemy się do automatycznego wpisu, oraz nie posiadamy ubezpieczenia pracowniczego, powinniśmy wystąpić o wpis do części A Medicare. Zaniechanie tego będzie powodowało w przyszłości naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 10 proc. składki za część A przez podwojony okres braku jej posiadania. Przykładowo, jeżeli nie posiadaliśmy części A przez okres dwóch lat, karę będziemy płacić przez okres lat czterech.

Kara za spóźnioną rejestrację w części B

Cześć B pokrywa koszty związane z usługami lekarskimi oraz usługami otrzymanymi w lecznictwie otwartym. Jeżeli nie posiadamy wiarygodnego ubezpieczenia pracowniczego, a kończymy 65. rok życia i nie pobieramy jeszcze amerykańskiej emerytury, musimy pamiętać o wystąpieniu do biura Social Security o przydzielenie części B. Okres, w którym możemy to zrobić obejmuje siedem miesięcy, a rozpoczyna się trzy miesiące przed miesiącem naszych urodzin i kończy trzy miesiące po nim. Okres ten zwany jest Wstępnym Okresem Zapisu. Brak posiadania części B skutkować będzie karą w wysokości 10 proc. obowiązującej składki za każdy 12-miesięczny okres jej nieposiadania. Przykładowo, standardowa miesięczna składka za część B dla osób przechodzących na Medicare w roku 2017 wynosi 134 dol., ale jeżeli ktoś zwlekał z jej uaktywnieniem przez trzy lata, musi się liczyć z karą w wysokości 30 proc. tej składki, czyli z nieco ponad 40 dol. Co więcej, w większości przypadków kara będzie nam doliczana co miesiąc przez cały okres posiadania części B. Powinniśmy też pamiętać, że wystąpić o część B Medicare można tylko w okresie od 1 stycznia do 31 marca, a jej aktywizacja następuje dopiero 1 lipca danego roku.

Kara za spóźnioną rejestrację w części D

Cześć D to plany refundujące koszty leków na receptę. Kara za spóźnioną rejestrację w planie z części D wynosi 1 proc. średniej krajowej składki (35,63 dol. w roku 2017) za każdy miesiąc opóźnienia rejestracji. Karę płaci się prze cały okres uczestniczenia w planie Medicare części D. Kara naliczana jest tym osobom, które nie przystąpiły do ubezpieczenia w części D po 63 dniach od ustania Wstępnego Okresu Zapisu, lub utracie ubezpieczenia z zakładu pracy. Rejestrację w części D bez ponoszenia kary mogą uzyskać osoby, które kwalifikują się do korzystania z programu dodatkowej pomocy (ang. Extra Help).

Jeżeli w niedługim czasie osiągnięcie Państwo 65. rok życia, warto wcześniej zaplanować wybór odpowiedniego ubezpieczenia Medicare. Można dzięki temu uniknąć niemiłych niespodzianek i dobrze wykorzystać możliwości, które przysługują beneficjentom Medicare. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczącej Waszej indywidualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem Medicare, proszę się ze mną skontaktować w celu umówienia się na bezpłatną konsultację.

 

Oliwier Wasilewski

Oliwier Wasilewski
Absolwent Politechniki Lubelskiej i Loyola University Chicago (MBA). Zagadnieniami ubezpieczeń Medicare zajmuje się już blisko dziesięć lat. Pracował dla UnitedHealthcare (oddział Medicare Solutions), jako manager niezależnych agentów ubezpieczeniowych i dyrektor rynków etnicznych na stan Illinois. Był odpowiedzialny za stworzenie kompleksowej strategii wprowadzenia produktów ubezpieczeń Medicare tej firmy na rynek polonijny. Asystował w przygotowaniu i tłumaczeniach materiałów edukacyjnych, sprzedażowych i marketingowych. Obecnie właściciel agencji ubezpieczeniowej Health Insurance Center i agent ubezpieczeniowy na stany IL, WI i FL. Po bezpłatne konsultacje proszę dzwonić pod nr (773) 620-5258.

Logo

REKLAMA

2107728455 views

REKLAMA

REKLAMA

2107728687 views

REKLAMA

2109525078 views

REKLAMA

2107728828 views

REKLAMA

2107728927 views

REKLAMA

2107729035 views