REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Ubezpieczenia Kary w ubezpieczeniu Medicare

Kary w ubezpieczeniu Medicare

-

fot.123RF Stock Photos
fot.123RF Stock Photos

Przestrzeganie terminów zapisów do poszczególnych części Medicare jest ważne ze względu na kary, które mogą nas spotkać z tytułu tzw. spóźnionych rejestracji (ang. LEP – Late Enrollment Penalty). Jest to temat szczególnie ważny dla tych osób, które kończą 65. rok życia, kwalifikują się do przystąpienia do ubezpieczenia Medicare, ale nie są ubezpieczone w swoich zakładach pracy.

REKLAMA

2147483647 clicks

Kara za spóźnioną rejestracje w części A

Część A ubezpieczenia Medicare pokrywa koszty związane z hospitalizacją. Dla osób, które mają w USA przepracowane 40 kwartałów i kończą 65. rok życia wpis do części A następuje automatycznie i nie muszą się one starać o jakiekolwiek dopisanie do tej części. Jeżeli natomiast nie kwalifikujemy się do automatycznego wpisu, oraz nie posiadamy ubezpieczenia pracowniczego, powinniśmy wystąpić o wpis do części A Medicare. Zaniechanie tego będzie powodowało w przyszłości naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 10 proc. składki za część A przez podwojony okres braku jej posiadania. Przykładowo, jeżeli nie posiadaliśmy części A przez okres dwóch lat, karę będziemy płacić przez okres lat czterech.

Kara za spóźnioną rejestrację w części B

Cześć B pokrywa koszty związane z usługami lekarskimi oraz usługami otrzymanymi w lecznictwie otwartym. Jeżeli nie posiadamy wiarygodnego ubezpieczenia pracowniczego, a kończymy 65. rok życia i nie pobieramy jeszcze amerykańskiej emerytury, musimy pamiętać o wystąpieniu do biura Social Security o przydzielenie części B. Okres, w którym możemy to zrobić obejmuje siedem miesięcy, a rozpoczyna się trzy miesiące przed miesiącem naszych urodzin i kończy trzy miesiące po nim. Okres ten zwany jest Wstępnym Okresem Zapisu. Brak posiadania części B skutkować będzie karą w wysokości 10 proc. obowiązującej składki za każdy 12-miesięczny okres jej nieposiadania. Przykładowo, standardowa miesięczna składka za część B dla osób przechodzących na Medicare w roku 2017 wynosi 134 dol., ale jeżeli ktoś zwlekał z jej uaktywnieniem przez trzy lata, musi się liczyć z karą w wysokości 30 proc. tej składki, czyli z nieco ponad 40 dol. Co więcej, w większości przypadków kara będzie nam doliczana co miesiąc przez cały okres posiadania części B. Powinniśmy też pamiętać, że wystąpić o część B Medicare można tylko w okresie od 1 stycznia do 31 marca, a jej aktywizacja następuje dopiero 1 lipca danego roku.

Kara za spóźnioną rejestrację w części D

Cześć D to plany refundujące koszty leków na receptę. Kara za spóźnioną rejestrację w planie z części D wynosi 1 proc. średniej krajowej składki (35,63 dol. w roku 2017) za każdy miesiąc opóźnienia rejestracji. Karę płaci się prze cały okres uczestniczenia w planie Medicare części D. Kara naliczana jest tym osobom, które nie przystąpiły do ubezpieczenia w części D po 63 dniach od ustania Wstępnego Okresu Zapisu, lub utracie ubezpieczenia z zakładu pracy. Rejestrację w części D bez ponoszenia kary mogą uzyskać osoby, które kwalifikują się do korzystania z programu dodatkowej pomocy (ang. Extra Help).

Jeżeli w niedługim czasie osiągnięcie Państwo 65. rok życia, warto wcześniej zaplanować wybór odpowiedniego ubezpieczenia Medicare. Można dzięki temu uniknąć niemiłych niespodzianek i dobrze wykorzystać możliwości, które przysługują beneficjentom Medicare. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczącej Waszej indywidualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem Medicare, proszę się ze mną skontaktować w celu umówienia się na bezpłatną konsultację.

 

Oliwier Wasilewski

Oliwier Wasilewski
Absolwent Politechniki Lubelskiej i Loyola University Chicago (MBA). Zagadnieniami ubezpieczeń Medicare zajmuje się już blisko dziesięć lat. Pracował dla UnitedHealthcare (oddział Medicare Solutions), jako manager niezależnych agentów ubezpieczeniowych i dyrektor rynków etnicznych na stan Illinois. Był odpowiedzialny za stworzenie kompleksowej strategii wprowadzenia produktów ubezpieczeń Medicare tej firmy na rynek polonijny. Asystował w przygotowaniu i tłumaczeniach materiałów edukacyjnych, sprzedażowych i marketingowych. Obecnie właściciel agencji ubezpieczeniowej Health Insurance Center i agent ubezpieczeniowy na stany IL, WI i FL. Po bezpłatne konsultacje proszę dzwonić pod nr (773) 620-5258.

Logo

REKLAMA

2131835909 views

REKLAMA

REKLAMA

2131835924 views

REKLAMA

REKLAMA

2133632244 views

REKLAMA

2131835934 views

Maya Woroszyło

Lusia Planica

Zuzanna Ochwat

Alexander Kubiak

Maximilian Ostrowski

REKLAMA

2131835937 views

Patrick Jerabek

Mateusz Boksa

Hubert Dybiński

Sebastian Skoczeń

Patrycja Szot

REKLAMA

2131835941 views