0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaŚwiatW Czechach i na Słowacji obchodzono święto apostołów Słowian - Cyryla i...

W Czechach i na Słowacji obchodzono święto apostołów Słowian – Cyryla i Metodego

-

W Czechach i na Słowacji świętowano w niedzielę dzień wspólnych patronów – św. Cyryla i Metodego. Podczas uroczystości związanych z misjonarzami IX w., nazywanych apostołami Słowian, mowa była o problemach współczesnych i doświadczeniach związanych z pandemią koronawirusa.

W Welehradzie na Morawach prymas Czech kardynał Dominik Duka w kazaniu wygłoszonym podczas mszy w intencji narodu nazwał to miasto źródłem tożsamości narodowej. Przypomniał wizytę św. Jana Pawła II w Welehradzie w 1990 r., kilka miesięcy po upadku komunizmu w ówczesnej Czechosłowacji. W tym kontekście wspomniał też o innej pielgrzymce do bazyliki w Welehradzie w 1985 r., na którą papież Jan Paweł II nie mógł przyjechać, bo sprzeciwiły się temu władze komunistyczne.

REKLAMA

Odniósł się do trwających na świecie protestów i demonstracji ulicznych oraz niszczenia pomników, wobec których, jego zdaniem, wierni nie wiedzą, jak postępować. Duka zastanawiał się, czy nie jesteśmy świadkami końca zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji, która powstała w trójkącie Jerozolima-Ateny-Rzym. Przypominał, że wolność nie istnieje bez odpowiedzialności, miłość bez odpuszczenia, a demokracja – bez moralności i szacunku dla drugich.

Tradycyjne pielgrzymki do bazyliki w Welehradzie, określane mianem Dni Ludzi Dobrej Woli, gromadziły około 20-40 tys. wiernych. W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, na plac przed bazyliką mogło wejść maksymalnie 1000 osób, a wszystkie musiały mieć specjalne zaproszenia. Wpływ pandemii widoczny był także w programie uroczystości – wieczorny koncert w sobotę poświęcono ludziom, którzy pomagali chorym i zakażonym. W czasie nabożeństw modlono się o ofiary Covid-19.

Na Słowacji główne uroczystości święta Cyryla i Metodego zorganizowano w Nitrze, na zachodzie kraju. Biskup Nitry Viliem Judak dziękował za ochronę w czasie pandemii. W kazaniu zwrócił uwagę, że Słowacy tolerują wiele negatywnych zjawisk i skandali, usprawiedliwiając je złym czasem. „Dotyczy to nie tej lub innej konkretnej politycznej formacji. Dotyczy to nas wszystkich” – mówił.

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova, która uczestniczyła w mszy świętej w Bratysławie, powiedziała dziennikarzom, że w kraju są ludzie uważający, że zostali zepchnięci na boczny tor. Jej zdaniem chrześcijańskim obowiązkiem jest pamiętanie o tych, którzy znajdują się poza nawiasem społeczeństwa. W dniu apostołów słowiańszczyzny inni politycy przypominali także, że w preambule słowackiej konstytucji znajduje się odwołanie do dziedzictwa świętych Cyryla i Metodego.

Bracia zakonni pochodzący z Salonik w IX wieku prowadzili misje w krajach słowiańskich. Na prośbę władcy Wielkiej Morawy, księcia Rościsława, krzewili chrześcijaństwo na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej i Słowacji. Z rąk Metodego chrześcijaństwo przyjął władca Czech Borzywoj I, pradziad Dobrawy, wydanej za księcia Polski Mieszka I. Cyryl i Metody stworzyli głagolicę, alfabet dostosowany do zapisu dźwięków występujących w mowie Słowian. Napisali w tym języku księgi liturgiczne i Biblię. W 1980 roku Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.

REKLAMA

2121789752 views

REKLAMA

REKLAMA

2121789772 views

REKLAMA

REKLAMA

2123586092 views

REKLAMA

2121789783 views

REKLAMA

2121789792 views

REKLAMA

2121789796 views