REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSSAŚwiadczenia dla współmałżonka – najważniejsze zagadnienia

Świadczenia dla współmałżonka – najważniejsze zagadnienia

-

fot.123RF Stock Photos

Ponownie powracamy do zagadnienia świadczeń małżeńskich, aby udzielić dodatkowych informacji na ten temat. Poniżej omawiamy najważniejsze kwestie dotyczące świadczeń małżeńskich z Social Security Administration (SSA).

Małżonek, który nie pracował zawodowo może ubiegać się o świadczenia. Wnioskodawca, który ukończył pełny wiek emerytalny, może otrzymać nawet połowę kwoty świadczeń współmałżonka. Osoby, które starają się o świadczenia przed ukończeniem pełnego wieku emerytalnego, otrzymają odpowiednio pomniejszone wypłaty.

REKLAMA

Redukcja świadczeń jest ściśle powiązana z chwilą ukończenia pełnego wieku emerytalnego. Na przykład, osoba o pełnym wieku emerytalnym 66 lat, otrzyma 35 proc. pełnych świadczeń swojego małżonka, jeżeli ubiega się o nie mając 62 lata (stała redukcja świadczeń). Natomiast osoba o pełnym wieku emerytalnym 67 lat, otrzyma 32,5 proc. pełnych świadczeń małżonka, jeżeli ubiega się o nie mając 62 lata (stała redukcja świadczeń).

Świadczenia małżeńskie są tym wyższe, im starszy wnioskodawca i wzrasta do 50 proc., jeżeli wnioskodawca osiągnie wiek emerytalny. Osoby, które opiekują się dzieckiem poniżej 16 roku życia lub dzieckiem, które jest odbiorcą benefitów SSA dzięki małżonkowi, otrzymują pełne świadczenia bez względu na wiek. Więcej informacji na temat świadczeń emerytalnych można znaleźć w witrynie: www.socialsecurity.gov/retirement.

Również osoby, które pracowały zawodowo i opłacały składki ubezpieczenia społecznego Social Security mogą kwalifikować się do uzyskania świadczeń małżeńskich. Jeżeli przysługuje ci własna, wypracowana przez ciebie emerytura oraz świadczenia małżeńskie, to w pierwszej kolejności wypłacamy twoje własne świadczenia. Jeżeli świadczenia małżeńskie przewyższają twoje własne, to łączymy oba rodzaje świadczeń do maksymalnej kwoty świadczeń małżeńskich. Osoba, która ukończyła 67 lat zwykle otrzymuje połowę świadczeń współmałżonka, lub mniej jeśli ubiega się o nie przed ukończeniem pełnego wieku emerytalnego. Świadczenia małżeńskie osób, które decydują się na nie przed ukończeniem pełnego wieku emerytalnego, są pomniejszone procentowo w zależności od liczby miesięcy, których brakuje do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego.

Istnieją również świadczenia dla rozwiedzionych małżonków. Przysługują osobom, które ukończyły 62 lata, są stanu wolnego, ale po rozwodzie z kimś, kto może otrzymać (lub już otrzymuje) świadczenia emerytalne lub rentę chorobową. W tym przypadku, małżeństwo musiało trwać przynajmniej 10 lat. Osoby, które zawarły nowy związek małżeński nie mogą otrzymać świadczeń, chyba że ich ponowne małżeństwo zakończyło się anulowaniem, rozwodem lub śmiercią. Dodatkowo, osoby uprawnione do własnych świadczeń nie mogą otrzymywać wyższych świadczeń niż byłego małżonka. Innymi słowy, wypłacimy wyższe świadczenie, ale nie dwie pełne emerytury.

Niniejsze przepisy wyjaśnia publikacja pt. „Planowanie emerytury: jeśli jesteś rozwiedziony” („Retirement Planner: If You Are Divorced”) w witrynie: www.socialsecurity.gov/retire2/divspouse.htm. Nasz kalkulator poda przybliżoną kwotę miesięcznych wypłat. Osoby, których eksmałżonek zmarł, mogą otrzymać świadczenia wdowie. Więcej o na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej.
Nasze świadczenia stanowią ważną ochronę finansową dla milionów ludzi. Osoby zatrudnione zawodowo płacą składki Social Security i wypracowują kwartały pracy, które liczą się do emerytury i renty chorobowej, czy świadczeń pośmiertnych. Zapraszamy na www.socialsecurity.gov po więcej informacji o tym, jak możemy służyć Państwu dzisiaj i w jaki sposób zabezpieczamy Wasze jutro.

Iwona Gorzkowicz

Social Security Administration-Chicago

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

REKLAMA

2107702616 views

REKLAMA

REKLAMA

2107702848 views

REKLAMA

2109499239 views

REKLAMA

2107702989 views

REKLAMA

2107703088 views

REKLAMA

2107703196 views