REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSSAPoprawne i aktualne dane osobowe

Poprawne i aktualne dane osobowe

-

Każdego roku twój pracodawca udostępnia kopię W-2 (oświadczenia podatkowego i wynagrodzenia) do Zakładu Ubezpieczenia Społecznego. Porównujemy imię i nazwisko oraz numer ubezpieczenia społecznego z informacjami zamieszczonymi na kopii W-2. Następnie zapisujemy dochody w rejestrze ubezpieczenia społecznego.

Ważne jest, aby imię i nazwisko oraz numer ubezpieczenia społecznego zgadzały się z ewidencją płac i W-2, bo oznacza to prawidłowe wpisanie twoich dochodów. To na tobie ciąży odpowiedzialność weryfikacji wpisu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zapis jest nieprawidłowy, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym biurem Social Security i dokonać skorygowania błędów. W przypadku, gdy dane się nie zgadzają, potrzebne jest sprawdzenie formularza W-2, aby zweryfikować zapis pracodawcy.

REKLAMA

Upewnij się, że w rejestrach Urzędu Ubezpieczenia Społecznego jest zgłoszony status obywatelstwa. Jeśli zostałeś obywatelem poprzez naturalizację, możesz zmienić status imigracyjny w rejestrze ubezpieczeń społecznych. Wraz z wnioskiem o kartę, trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nowy status obywatelstwa. Możemy zaakceptować tylko niektóre dokumenty jako dowody potwierdzające; są to paszport USA, certyfikat naturalizacji lub certyfikat obywatelstwa.

Jeśli twoje dane personalne są nieprawidłowe lub uległy zmianie w związku z zamążpójściem, rozwodem lub z jakiegokolwiek innego powodu, należy zgłosić wszelkie zmiany do naszego biura.

W przypadku jakichkolwiek zmian lub potrzeby wydania repliki karty ubezpieczenia społecznego, należy wypełnić wniosek (formularz SS-5), który można znaleźć na naszej stronie internetowej www.socialsecurity.gov/online/ss-5.html oraz dostarczyć go osobiście do lokalnego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych lub wysłać pocztą.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne lub certyfikowanymi kopiami. Nie możemy przyjmować kserokopii lub notarialnych kopii dokumentów. Dodatkowo nie trzeba tłumaczyć dokumentów z języka obcego, ponieważ zrobimy to za ciebie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dokumentów, które będą ci potrzebne, odwiedź naszą stronę: www.socialsecurity.gov/ss5doc.

Naszym celem jest wypłacanie ci należnych ci świadczeń na czas. Dzięki zaktualizowaniu danych i skorygowaniu ewentualnych błędów – wspólnie unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek.

Renata Belciak

przedstawicielka Social Security Administration

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

 

fot.123RF Stock Photos

REKLAMA

2107567495 views

REKLAMA

2107567727 views

REKLAMA

2109364118 views

REKLAMA

2107567868 views

REKLAMA

2107567967 views

REKLAMA

2107568075 views