REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSSAMasz 65 lat? Medicare najlepszym ubezpieczeniem

Masz 65 lat? Medicare najlepszym ubezpieczeniem

-

Jeśli masz 65 lat lub więcej i nie zapisałeś się do części B Medicare (ubezpieczenie medyczne), teraz jest czas, aby to rozważyć. Ogólny okres rejestracji w części B Medicare trwa od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Zanim podejmiesz decyzję o ogólnej rejestracji, chcemy udostępnić kilka ważnych informacji.

Pamiętajcie: większość ludzi automatycznie jest zapisana do części B Medicare. Jeśli nie zarejestrujesz się do części B Medicare, wtedy gdy już spełniasz wszelkie wymogi, możesz poczekać do ogólnego okresu rejestracji, który przypada od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Być może trzeba będzie zapłacić wyższą składkę za Medicare Part B.

REKLAMA

Co to jest Medicare?

Medicare to ubezpieczenie zdrowotne dla osób w wieku 65 lat lub starszych, otrzymujących ubezpieczenie społeczne lub osób, które otrzymują rentę chorobową od ponad dwóch lat. Niektórzy ludzie są objęci tylko jedną z czterech części Medicare; inni decydują się zapłacić dodatkowo za większy wachlarz usług.

Cztery części Medicare: A, B, C i D

Część A (ubezpieczenie szpitalne) pomaga zapewnić opiekę szpitalną, wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską, opiekę hospicyjną i domową opiekę zdrowotną. Większość ludzi otrzymuje ubezpieczenie część A Medicare za darmo, ponieważ osoba ta wypracowała 40 kwartałów i płaciła składki na ubezpieczenie społeczne.

Część B (ubezpieczenie medyczne) obejmuje usługi lekarzy i serwisy ambulatoryjne służby zdrowia, opiekę ambulatoryjną, domową opiekę zdrowotną, sprzęt medyczny i niektóre usługi profilaktyczne. Większość ludzi płaci premię za część B Medicare.

Część C (Medicare Advantage) pozwala na otrzymywanie wszystkich usług opieki zdrowotnej. Plan ten obejmuje wszystkie świadczenia i usługi objęte częścią A i częścią B, zwykle także pokrywa lekarstwa na receptę i dodatkowe świadczenia, i usługi za dodatkową opłatą. Musisz mieć część A i część B, aby zapisać się do części C. Miesięczne składki różnią się w zależności od twojego stanu posiadania, prywatnego ubezpieczyciela i tego, czy wybierzesz opcję HMO lub PPO.

Część D (plan na leki) pomaga pokryć koszty leków na receptę. Wiele osób płaci premię za część D. Jednak osoby o niskich dochodach mogą kwalifikować się do dodatkowej pomocy z ubezpieczenia społecznego, aby opłacić składkę. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do dodatkowej pomocy, odwiedź stronę: www.ssa.gov/prescriptionhelp.

Większość osób po raz pierwszy kwalifikuje się do Medicare w wieku 65 lat; jest to powiązane z miesięczną premią za część B Medicare. W 2018 roku składka dla większości osób wynosi 134 dol., tyle samo co w 2017 roku. Niektóre osoby o wysokich dochodach płacą więcej niż standardową składkę. Twoja składka części B Medicare również może być wyższa, jeśli nie zarejestrujesz się w tak zwanym początkowym okresie rejestracji. Istnieje również obowiązkowe odliczenie w planie B Medicare w wysokości 183 dol. w 2018 roku. Jest to suma, która musi być wpłacona zanim Medicare zacznie płacić jakiekolwiek rachunki medyczne.

Możesz opóźnić zapisanie się do części B Medicare bez konieczności płacenia wyższych składek, jeśli jesteś objęty grupowym planem opieki zdrowotnej na podstawie obecnego zatrudnienia lub obecnego zatrudnienia członka rodziny. Możesz zapisać się do planu B Medicare bez płacenia wyższych składek:

– w dowolnym miesiącu jesteś objęty grupowym planem zdrowotnym na podstawie obecnego zatrudnienia lub obecnego zatrudnienia członka rodziny

– ciągu ośmiu miesięcy po zakończeniu zatrudnienia lub ubezpieczenia grupowego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jeśli otrzymujesz rentę chorobową i pracujesz (lub masz ubezpieczenie zdrowotne od pracującego członka rodziny), obowiązują te same zasady.

Więcej informacji na temat części A, B, C i D Medicare można znaleźć na stronie www.medicare.gov. Przeczytaj naszą publikację na temat Medicare na stronie www.socialsecurity.gov/pubs

Joanna Baran-Glazer, specjalistka Urzędu Ubezpieczeń Społecznych

fot.123RF Stock Photos

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

REKLAMA

2109574959 views

REKLAMA

REKLAMA

2109575191 views

REKLAMA

REKLAMA

2111371582 views

REKLAMA

2109575332 views

REKLAMA

2109575431 views

REKLAMA

2109575539 views