REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSSAKomu przysługuje zasiłek uzupełniający?

Komu przysługuje zasiłek uzupełniający?

-

Supplemental Security Income (SSI) wypłaca miesięczne zapomogi osobom z ograniczonymi dochodami i oszczędnościami. Osoby, które nie rozliczały się z pracy, nie kwalifikują się na emeryturę, ciągle mogą się starać o SSI. Aby się kwalifikować do zasiłku uzupełniającego trzeba być obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych. O zasiłek mogą także składać podanie osoby, które nie mają amerykańskiego obywatelstwa, ale posiadają specjalny status imigracyjny.

Aby uzyskać SSI, zasoby finansowe samotnej osoby (oszczędności i aktywa) nie mogą być wyższe niż 2 tys. dol. (3 tys. – to limit dla osób w związku małżeńskim). Uprawniony do zasiłku musi być w wieku 65 lat lub starszy; aplikant musi mieć także jakiś rodzaj niepełnosprawności. Niepełnosprawne dzieci poniżej 18 roku życia również mogą się zakwalifikować do zasiłku, jeśli ich dochody nie przekraczają wskazanej kwoty.

REKLAMA

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, a jego rodzina ma niskie dochody i niewielkie oszczędności, rodzic dziecka może wystąpić o SSI (z przeznaczeniem na dziecko). Jeśli otrzymujesz świadczenia emerytalne lub rentę inwalidzką, twoje niepełnosprawne dziecko może kwalifikować się do uzyskania SSI, kiedy ukończy 18 lat. Aby otrzymać zasiłek SSI lub rentę inwalidzką, dany stan zdrowia dziecka musi trwać przez co najmniej jeden rok lub grozić śmiercią.

Urząd Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration) ma ścisłą definicję niepełnosprawności dzieci w ramach programu SSI. Dziecko, które jest w wieku poniżej 18 lat, uważane jest za niepełnosprawne, jeżeli:

• Jego stan fizyczny lub psychiczny (lub połączenie warunków) skutkuje “wyraźnymi i ciężkimi ograniczeniami funkcjonalnymi”. Oznacza to, że dany stan zdrowia dziecka ogranicza jego zajęcia dzienne.

• Jego dany stan zdrowia trwała lub ma trwać co najmniej jeden rok, albo grozi śmiercią.

Aby ustalić, czy dziecko jest niepełnosprawne analizujemy medyczne informacje oraz dokumentację uzupełniającą (np. informacje ze szkół, od rodziców i opiekunów) dotyczące stanu dziecka. Bierzemy również pod uwagę, w jaki sposób choroba dziecka wpływa na jego zajęcia dzienne. Rozważamy takie pytania jak:

• w czym dziecko jest ograniczone lub czego nie może wykonywać?

• czy dziecko otrzymuje dodatkową pomoc? Jeśli tak, jaka jest to pomoc? Na przykład, specjalne zajęcia w szkole, sprzęt medyczny?

• czy skutki leczenia kolidują z codziennymi zajęciami dziecka?

Zarówno w przypadku ubezpieczeń społecznych, jak i zasiłku konieczne jest zgłoszenie wniosku o świadczenia z tytułu niepełnosprawności. Dobrym miejscem do rozpoczęcie tego procesu jest strona internetowa www.socialsecurity.gov/disability. Należy kliknąć na zakładkę „Disability Starter Kit” pod opcją „Apply for Benefits.” Tam znajdziesz „Child Disability Starter Kit”, który zawiera arkusz informacyjny, link do „Child Disability Report”, listę potrzebnych rzeczy do przesłuchania w biurze z przedstawicielem Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, jak również „Medical and School Worksheet”.

Proces składania wniosku o niepełnosprawność na pewno nie odda dziecku zdrowia, ale wsparcie finansowe może złagodzić stres. Czas, aby rozpocząć starania o SSI!

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową www.socialsecurity.gov.pubs.

Seweryn Skibinski

specjalista Urzędu Ubezpieczeń Społecznych

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

 

fot.123RF Stock Photos

REKLAMA

2109574195 views

REKLAMA

REKLAMA

2109574427 views

REKLAMA

REKLAMA

2111370818 views

REKLAMA

2109574568 views

REKLAMA

2109574667 views

REKLAMA

2109574775 views