REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSSAW jaki sposób obliczamy świadczenia emerytalne?

W jaki sposób obliczamy świadczenia emerytalne?

-

Twoje świadczenia z ubezpieczenia społecznego (SSA) są obliczane na podstawie średnich zarobków na przestrzeni życia. Wyższe zarobki skutkują wyższymi świadczeniami. W przypadku, gdy twoje zarobki w niektórych latach były niskie lub w ogóle nie pracowałeś, twoje świadczenia będą niższe niż świadczenia osób, które miały ciągłość dochodów.

Właściwe dochody są najpierw skorygowane z uwzględnieniem inflacji, inaczej „indeksowane”, aby uwzględnić zmiany w średnich dochodach w latach, w których wynagrodzenie zostało wypracowane. Następnie przeliczamy średnie, skorygowane dochody na przestrzeni 35 lat, w których zarobiłeś najwięcej.

REKLAMA

Podstawa świadczenia jest wyliczona przy zastosowaniu formuły do twoich dochodów. Rezultatem jest ta suma, którą dostałbyś w pełnym wieku emerytalnym. Swoje świadczenia możesz oszacować używając „Retirement Estimator na podstawie wpłacanych składek emerytalnych SSA – podatek FICA. Narzędzie to jest dostępne na stronie: www.socialsecurity.gov/estimator.

Jeśli otrzymujesz pensję z pracy, w której płaciłeś składki emerytalne SSA – podatek FICA, nie będzie ona miała wpływu na wysokość twojego świadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych (SSA). Jednakże w przypadku, gdy otrzymujesz pensję z pracy, w której nie płaciłeś składek emerytalnych SSA tj. federalna służba cywilna, niektóre lokalne lub stanowe urzędy pracy lub praca poza granicami Stanów Zjednoczonych – twoje świadczenia z ubezpieczenia społecznego mogą być zaniżone.

Jeśli pracowałeś w innym systemie emerytalnym w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, nasz „Retirement Estimator” nie oszacuje odpowiednio twoich świadczeń z ubezpieczenia społecznego (SSA). W przypadku gdy otrzymasz świadczenia emerytalne obliczone na podstawie własnych dochodów, gdzie nie płaciłeś składek FICA do funduszu ubezpieczenia społecznego (SSA), tj. pensja wypracowana w Polsce, to Klauzula Eliminująca Zyski Monetarne (WEP) może sprawić, że wysokość twojego świadczenia (SSA) może być obniżona.

Ta klauzula może mieć na ciebie wpływ, gdy wypracujesz swoją emeryturę lub rentę u pracodawcy, który nie pobierał składki emerytalnej SSA – podatku FICA oraz kwalifikujesz się na emeryturę lub rentę z funduszu ubezpieczenia społecznego (SSA) wypracowaną u pracodawcy, który pobierał składki na ubezpieczenie społeczne (SSA) z twoich dochodów.

Klauzula Eliminująca Zyski Monetarne (WEP) może być zastosowana w przypadku osób, które:
– osiągnęły wiek 62 lat po roku 1985 lub
– stały się niezdolni do pracy po roku 1985 oraz
– zostały uprawnione do miesięcznej pensji obliczonej na podstawie dochodów, od których nie potrącano składki emerytalnej SSA – podatku FICA, po roku 1985. Ta zasada jest utrzymana, nawet jeśli nadal pracujesz.

Prawo chroni cię, jeśli otrzymujesz niską pensję wypracowaną w innym kraju. Nie obniżymy twojego świadczenia z ubezpieczenia społecznego (SSA) o więcej niż połowę twojej pensji wypracowanej po roku 1956 od pracodawcy, który nie potrącał składek emerytalnych FICA.

Informacje, w jaki sposób pensja z urzędów stanowych lub lokalnych może wpłynąć na twoje świadczenia z ubezpieczenia społecznego (SSA), znajdują się na stronie: www.socialsecurity.gov/retire2/wep-chart.htm

Joanna Kleczynski, Social Security Administration

fot.123RF Stock Photos

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

REKLAMA

2107565239 views

REKLAMA

2107565471 views

REKLAMA

2109361862 views

REKLAMA

2107565612 views

REKLAMA

2107565711 views

REKLAMA

2107565819 views