REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSSAPorozmawiajmy o Medicare

Porozmawiajmy o Medicare

-

fot.123RF Stock Photos

Październik poświęcamy akcji „Porozmawiajmy o receptach”. Trwający miesiąc jest bowiem początkiem tegorocznego okresu otwartej rejestracji do ubezpieczenia Medicare. To idealny czas, aby porozmawiać o receptach Medicare i dodatkowej pomocy dostępnej z Social Security Administration. Nowo uprawnieni beneficjenci programu Medicare oraz dotychczasowi, którzy rozważają zmiany w planie Medicare części D (ubezpieczenie na lekarstwa na receptę), powinni działać teraz. Okres otwartej rejestracji na Medicare Part D trwa od 15 października do 7 grudnia.

Plan Medicare Part D dotyczy leków na receptę i jest dostępny dla wszystkich beneficjentów Medicare w celu pomocy pokrycia kosztów związanych z kupnem leków na receptę. Przystąpienie do planu na leki jest dobrowolne, a uczestnicy płacą dodatkową miesięczną opłatą za dopłatę do leków na receptę.

REKLAMA

Chociaż wszyscy beneficjenci programu Medicare mogą uczestniczyć w programie Medicare Part D, niektóre osoby o ograniczonych dochodach i oszczędnościach mogą kwalifikować się do dodatkowej pomocy, w płaceniu miesięcznych składek, rocznych odliczeń oraz współpłatności za leki na receptę. Dodatkowa pomoc szacowana jest na około 4 tys. dol. rocznie. Wielu beneficjentów Medicare kwalifikuje się do tych dużych oszczędności i nawet o tym nie wie.

Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do dodatkowej pomocy, Social Security musi znać twoje dochody i wysokość twoich oszczędności, inwestycji i nieruchomości (innych niż dom zamieszkania). Aby zakwalifikować się, musisz otrzymywać Medicare i mieć: dochód, który nie przekracza 18 090 dol. dla osoby indywidualnej lub 24 360 dol. dla małżonków mieszkających razem. Nawet jeśli twój dochód roczny jest wyższy, nadal możesz uzyskać pomoc w płaceniu miesięcznych składek, w rocznych odliczeniach oraz współpłatności za leki na receptę.

Oto przykłady, w których twoje dochody mogą być wyższe, jeśli ty lub twój małżonek: utrzymujesz innych członków rodziny, którzy mieszkają z tobą, masz zarobki z pracy lub mieszkasz na Alasce lub na Hawajach. Dodatkowo: oszczędności ograniczone są do 13 820 dol. dla osoby indywidualnej lub 27 600 dol. dla małżeństwa mieszkającego razem. Oszczędności obejmują konta bankowe, akcje i obligacje. Nie liczymy twojego domu ani samochodu jako oszczędności.

Możesz wypełnić prostą aplikację online lub uzyskać więcej informacji odwiedzając witrynę www.socialsecurity.gov/medicare. Aby złożyć podanie o dodatkową pomoc telefonicznie lub zażądać aplikacje drogą pocztową, zadzwoń do Social Security pod nr 1(800) 772-1213 (TTY 1-800-325-0778) i poproś aplikację na dodatkową pomoc z kosztami powiązanymi z planem na leki na receptę (SSA-1020).

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat programu Medicare Part D (plan na leki na receptę), odwiedź witrynę www.medicare.gov lub zadzwoń pod nr 1(800) MEDICARE (1-800- 633-4227; TTY 1-877-486-2048).

Otwarty okres rejestracji na kwalifikowane plany zdrowotne w ramach ustawy o opłacalnej opiece zdrowotnej trwa od 15 listopada do 15 lutego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.healthcare.gov .

W okresie otwartej rejestracji do Medicare, szukając planu Medicare Part D, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom – sprawdź czy kwalifikujesz się do dodatkowej pomocy z Social Security. To może być recepta, o której warto porozmawiać.

Joanna Baran-Glazer
specjalista Urzędu Ubezpieczeń Społecznych

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

REKLAMA

2107560993 views

REKLAMA

2107561225 views

REKLAMA

2109357616 views

REKLAMA

2107561366 views

REKLAMA

2107561465 views

REKLAMA

2107561573 views