REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Sprawy Imigracyjne Wprowadzenie w życie części postanowień tzw. "Dream Act"

Wprowadzenie w życie części postanowień tzw. "Dream Act"

-

Prezydent Obama Ogłasza Nową Procedurę Imigracyjną

REKLAMA

2147483647 clicks

 

Rozporządzenie Prezydenta z dnia 15 czerwca wprowadziło w życie wiele postanowień tzw. Dream Act. Nowe zmiany przewidują wstrzymanie deportacji ok. 800,000 młodych ludzi przebywających w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, zarówno tych, których proces deportacyjny jest w toku, jak i tych, którzy obawiają się, że mógłby zostać wszczęty w przyszłosci. Osoby te nie tylko otrzymają specjalny status zabezpieczający przed deportacją, ale również będą mogły otrzymać pozwolenie do pracy.

 

Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy wszystkich osób, a jedynie ograniczonej grupy ludzi. Ma ono na celu przyznanie pewnych przywilejów młodym osobom, które bez swojej winy przyjechały do Stanów jako dzieci, nie mając intencji ani swiadomosci łamania prawa. Słusznie stwierdzono, że dzieci te zasługują na pewne przywileje, które pozwolą im normalnie funkcjonować w kraju, którego same nie wybrały.

 

Aby zakwalifikować się do nowego programu, należy udowodnić:

 

• Wjazd do Stanów Zjednoczonych przed ukończeniem 16-go roku życia;

 

• Nieprzerwany pobyt w Stanach Zjednoczonych przez okres pięciu lat bezposrednio poprzedzających wydanie rozporządzenia oraz pobyt w Stanach Zjednoczonych w dniu wydania rozporządzenia;

 

• Uczęszczanie do szkoły, ukończenie szkoły sredniej lub uzyskanie tzw. GED lub honorowe zwolenienie ze służby wojskowej;

 

• Posiadanie czystego rekordu kryminalnego. Dopuszczalne jest posiadanie niewielkich wykroczeń. (Prosimy skontaktować się z adwokatem w celu sprawdzenia rekordu). Osoby starające się o specjalny status (tzw. deferred action) będą musiały poddać się procedurze sprawdzenia rekordu kryminalnego;

 

• Wiek poniżej 30-tu lat;

 

• Osoby, które wystąpią o przyznanie specjalnego statusu do Urzędu Imigracyjnego, a które nie mają ostatecznego nakazu deportacji, muszą mieć conajmniej 15 lat lub więcej.

 

Osoby, które spełnią powyższe warunki, w pierwszej kolejnosci będą musiały uzyskać tzw. deferred satus, a następnie będą mogły starać się o pozwolenie do pracy przyznawane na 2 lata, z możliwoscią odnowienia, które pozwoli na legalną pracę w Stanach Zjednoczonch.

 

Urząd Imigracyjny w najbliższym czasie poinformuje, czy osoby kwalifikujące się na nowy status będą miały prawo do opuszczania Stanów Zjednoczonych, co obok pozwolenia do pracy, byłoby znacznym przywilejem ułatwiającym egzystencję.

 

Jak we wszystkich sprawach imigracyjnych doradzamy, aby osoby starające się o tzw. deferred action były bardzo ostrożne i w pierwszej kolejnosci sprawdziły czy spełniają wszystkie przesłanki oraz czy nie isteniją inne przeszkody, uniemożliwiające przyznanie specjalnego statusu. Prosimy o zasięgnięcie opinii doswiadczonego adokata, tak aby nie narażać się na nieprzyjemnosci związane z potencjalnym aresztowaniem lub deportacją.

 

Tzw. deferred action jest niczym innym jak przyznaniem chronionego statusu osobom będącym w trakcie procesu deportacyjnego jak i osobom przebywającym w Stanach nielegalnie, które potencjalnie narażone są na rozpoczęcie takiego procesu. Nie prowadzi on do zalegalizowania statusu, tzn. do przyznania stałego pobytu, jedynie do wydania pozwolenie do pracy na dwa lata, z mozliwoscią jego przedłużenia. Proszę pamiętać, że zalegalizowanie pobytu osoby przebywającej w Stanach Zjednoczonych nielegalnie należy do kompetencji Kongresu, który poprzez uchwalenie specjalnego prawa w procedurze legislacyjnej może otworzyć drogę do legalnego pobytu w Stanach milionom osobób przebywających tu nielegalnie.

 

Nowe rozporządzenie obok tzw. “Prosecutorial Discretion” ogłoszonego w 2011 roku, oraz “Visa Waivers” dla małżonków obywateli wpisuje się w przywileje ustanawiane aktami rozporządzającymi, przyznawające szereg udogodnień oraz przywilejów osobom przebywającym w Stanach nielegalnie. Daje to nadzieję na tzw. “Dream Act” oraz na długo oczekiwaną ustawę legalizującą pobyt osób przebywających w Ameryce bez statusu. Tymczasem, prosimy rozważnie korzystać z dotychczas dostępnych srodków i procedur. W tym celu, prosimy zgłaszać się do naszego biura po szczegółowe informacje oraz analizę Państwa sytuacji. Do połowy sierpnia, Urząd Imigracyjny zobowiązał się do wydania szczegółowych instrukcji dotyczących nowego rozporządzenia. Wtedy też będziemy mogli sfinalizować proces starania się o tzw. deferred action. W międzyczasie będą mogli Państwo skompletować niezbędne dokumenty oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nowego prawa.

 

Christopher Kurczaba

Kurczaba Law Offices, P.C.

6219 N. Milwaukee Ave.

Chicago IL 60646

website: www.kurczaba.info

e-mail: kurczabalaw@sbcglobal.net

(773) 774 0011

REKLAMA

2131794490 views

REKLAMA

REKLAMA

2131794505 views

REKLAMA

REKLAMA

2133590825 views

REKLAMA

2131794515 views

REKLAMA

2131794518 views

REKLAMA

2131794522 views

Emilia Plewa

Alexandra Sankowska

Tomasz Witkowski

Maya Woroszyło

Lusia Planica

Zuzanna Ochwat

Alexander Kubiak

Maximilian Ostrowski

Patrick Jerabek