REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Sprawy Imigracyjne Limit wiz pracowniczych wyczerpany

Limit wiz pracowniczych wyczerpany

-

Po raz pierwszy od 2008 r. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) wyczerpało limit wiz pracowniczych typu H-1B na rok fiskalny 2014. Wiz z puli 65 tys. zabrakło już w pierwszym tygodniu składania wniosków.

REKLAMA

2147483647 clicks

 

Rzecznik regionalnego biura USCIS w Chicago Marilu Cabrera poinformowała Dziennik Związkowy, że w okresie przeznaczonym do składania petycji urząd otrzymał 124 tys. wniosków o przyznanie wizyH1-B . W liczbie tej mieści się 20 tys. petycji złożonych w imieniu osób wyłączonych z limitu ze względu na posiadanie wyższego stopnia naukowego.

 

Marilu Cabrera ujawniła, że 7 kwietnia br. USCIS drogą komputerową dokonał losowania petycji, by wybrać wnioski spełniające wymogi limitu 65 000. Petycjei, które nie zostały wybrane w “loterii” zostaną unieważnione i zwrócone nadawcom wraz z towarzyszyszącymi im opłatami.

 

Amerykańskie biznesy korzystają z programu wizowego H-1B, by znaleźć pracowników w wybranych zawodach wymagających wysokich kwalifikacji lub specjalistycznej wiedzy, do których należy zaliczyć m.in. naukowców, inżynierów i programistów komputerowych.

 

Weryfikacja tożsamości petenta

6 maja br. USCIS w swych regionalnych biurach wprowadzi w życie program Weryfikacji Tożsamości Petenta (Customer Identity Verification – CIV). Osoby zgłaszające się do biur USCIS na wywiad imigracyjny lub po dokumenty uprawniające do świadczeń imigracyjnych będą zobowiązane do przedłożenia danych biometrycznych, wymaganej jakości odcisków palców i zdjęć.

 

Dzięki weryfikacji tożsamości USCIS przyczyni się do zaostrzenia obrony narodowego bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przyjmowanych petentów.

 

Rzeczniczka Cabrera powiedziała, że władze imigracyjne wymagają od petentów ubiegających się o świadczenia imigracyjne lub naturalizacyjne złożenia wizyty w jednym z Application Support Centers celem pobrania danych biometrycznych. Dane te są wykorzystywane do określenia uprawnień do świadczeń. Ten wymóg jak i konieczność przedłożenia oficjalnego dokumentu tożsamości nie ulegną zmianie.

 

Natomiast po wejściu w życie CIV petenci zgłaszający się do biura po świadczenia będą ponownie biometrycznie weryfikowani. Taki wymóg będzie stosowany w przypadku zgłaszania się po dokumenty typu: tymczasowe pozwolenie na podróż, zaświadczenie parole, tymczasowe przedłużenie Form I-90, znaczków paszportowych i formularza I-94 potwierdzającego status stałego rezydenta. Petenci ubiegający się o Infopass nie będą przedkładać danych biometrycznych.

 

Więcej informacji o programach realizowanych przez Urząd Obywatelstwa i Imigracji można znaleźć na portalu: www.uscis.gov.

 

(ak)

REKLAMA

2131375972 views

REKLAMA

REKLAMA

2131375987 views

REKLAMA

REKLAMA

2133172307 views

REKLAMA

2131375997 views

REKLAMA

2131376000 views

REKLAMA

2131376004 views