REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Społeczeństwo CBOS: osoby starsze potrzebują pomocy, najczęściej finansowej

CBOS: osoby starsze potrzebują pomocy, najczęściej finansowej

-

Osoby starsze potrzebują pomocy. Co piąty ankietowany (22 proc.) powyżej 75 lat deklaruje, że ma trudności w wykonywaniu codziennych czynności – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej w opublikowanym w czwartek raporcie.

Blisko połowa badanych zna osobiście kogoś starszego, kto ma problemy z wykonywaniem samodzielnie niektórych czynności, 6 proc. respondentów zadeklarowała, że sami są w takiej sytuacji – czytamy w raporcie.

REKLAMA

Co piąty ankietowany (22 proc.) powyżej 75 lat deklaruje, że ma trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Wśród badanych w wieku 65-74 lat takie trudności ma 13 proc., w grupie 55-64 lata – co jedenasty (9 proc.). Biorąc pod uwagę strukturę gospodarstw domowych osób wymagających wsparcia, wynika, że co czwarta osoba mieszka sama (25 proc.) – podaje raport.

Najwięcej badanych, którzy mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych czynności, deklarowało, że potrzebna im jest pomoc finansowa (64 proc.). W następnej kolejności deklarowali: potrzebę pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego (59 proc.), załatwianiu spraw u lekarza, w urzędzie, w banku itp. (59 proc.) oraz udzielanie porad (57 proc.).

Znaczna część badanych wymagających wsparcia chciałaby, żeby ktoś dotrzymywał im towarzystwa, np. w domu, na spacerze, w kościele (45 proc.), pomagał w pielęgnacji w chorobie (40 proc.).

Z raportu wynika, że osoby starsze wymagające pomocy najczęściej wspierane są przez rodzinę. W większości przez dzieci (69 proc.), rzadziej przez współmałżonków (47 proc.), rodzeństwo (26 proc.), wnuki (22 proc.) oraz dalszą rodzinę (18 proc.). Ogółem 94 proc. osób starszych nieradzących sobie z codziennymi obowiązkami może liczyć na pomoc rodziny. Seniorom pomagają również sąsiedzi (26 proc.), przyjaciele (21 proc.) i znajomi (20 proc.).

Z instytucjonalnych form wsparcia – pielęgniarki środowiskowej, opiekunki z ośrodka pomocy społecznej, płatnej opiekunki, pomocy z parafii lub organizacji charytatywnej – starsze osoby korzystają rzadziej – podaje raport.

Z badań wynika, że jedynym obszarem, w którym osoby wymagające wsparcia nie otrzymują niezbędnej pomocy, są kwestie finansowe. “Ponad połowa ankietowanych (55 proc.) deklarujących, że potrzebuje wsparcia finansowego, takiej pomocy nie uzyskuje” – napisano.

W raporcie połączono dane z dwóch badań CBOS z lipca i sierpnia 2019 r. Przeprowadzono je metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI), na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

fot.Pexels.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks