REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaReligiaCBOS: 94 proc. Polaków uważa, że pamięć o Janie Pawle II wciąż...

CBOS: 94 proc. Polaków uważa, że pamięć o Janie Pawle II wciąż żywa

-

94 proc Polaków uważa, że pamięć o papieżu Janie Pawle II – mimo upływu 10 lat od jego śmierci – jest wciąż żywa, w tym 61 proc. ogółu – zdecydowanie tak ocenia; odmiennego zdania jest 5 proc. – wynika z marcowego sondażu CBOS.

W porównaniu z ubiegłorocznym o 11 punktów procentowych zmniejszyła się grupa osób uznających społeczną pamięć o Janie Pawle II za niekwestionowaną; z 2 proc. do 5 przybyło tych, którzy mają odmienne zdanie na ten temat.

REKLAMA

Według CBOS, wyraźnie rzadziej niż przekonanie dotyczące pamięci o Janie Pawle II deklarowane jest to, które odnosi się do znajomości papieskiego nauczania.

Wprawdzie również w tej kwestii większość badanych (71 proc.) uważa, że Polacy w większości znają treść nauczania Jana Pawła II, jednak wątpliwości co do tego nie ma tylko 18 proc. (o 8 punktów procentowych mniej niż przed rokiem).

W jeszcze mniejszym stopniu – podkreśla CBOS – badani są przekonani, że nauczanie Jana Pawła II znajduje zastosowanie w życiu Polaków. W tym przypadku odpowiedzi są równo podzielone.

45 proc. respondentów (od ubiegłego roku spadek o 3 punkty proc.) uważa, że większość Polaków kieruje się w swoim życiu wskazaniami Jana Pawła II, w tym 8 proc. (od ubiegłego roku spadek o 2 punkty proc.) jest o tym stanowczo przekonana. Przeciwną opinię wyraża 44 proc. ankietowanych, w tym 6 proc. ogółu zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Polacy w większości żyją zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II.

W wymiarze osobistym deklarowany poziom znajomości nauczania Jana Pawła II jest – zaznacza CBOS – porównywalny z postrzeganym w całym społeczeństwie. 70 proc. badanych przyznaje, że zna treść papieskiego nauczania, w tym 15 proc. stwierdza to w sposób zdecydowany.

Od śmierci Jana Pawła II do roku 2010 odsetek respondentów, którzy twierdzili, że znają treść jego przesłania, systematycznie malał – podkreśla CBOS. W tym samym czasie ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób, które deklarowały, że nie znają papieskiego nauczania (z 17 proc. do 39 proc.).

Jednak przy okazji beatyfikacji, a następnie kanonizacji papieża omawiany trend spadkowy uległ dość radykalnemu wyhamowaniu, a wręcz odwróceniu. Według CBOS obecnie odsetek osób deklarujących znajomość papieskiego nauczania jest nadal nieco niższy niż tuż po śmierci Jana Pawła II, ale pozostaje wyraźnie wyższy niż w 2010 roku. W porównaniu z badaniem sprzed roku zmniejszył się odsetek respondentów, którzy przyznają, że nie orientują się w tym, czego nauczał Jan Paweł II (z 30 proc. do 27 proc.).

Według CBOS, osoby, które – we własnej ocenie – kierują się w życiu wskazaniami Jana Pawła II, stanowią obecnie 68 proc. respondentów (o 23 punkty proc. więcej niż w odniesieniu do oceny postępowania większości Polaków).

25 proc. badanych przyznaje, że nie należy do tych, którzy kierują się w życiu wskazaniami Jana Pawła II, podczas gdy w odniesieniu do większości Polaków o postępowaniu niezgodnym z nauczaniem papież przekonanych jest 44 proc. ankietowanych.

Odsetek osób, które w swojej ocenie kierują się życiu wskazaniami Jana Pawła II, zmienia się w ostatnich latach raczej nieznacznie – zaznacza CBOS. Wprawdzie po 2005 roku odnotowany został trend spadkowy w tym zakresie, to jednak po beatyfikacji papieża uległ on wyhamowaniu i w latach 2012-2014 odsetek deklaracji postępowania zgodnego z nauczaniem Jana Pawła II utrzymywał się na poziomie około trzech czwartych ogółu. Obecnie jest nieznacznie niższy niż przed rokiem (spadek o 4 punkty proc.).

Niezmiennie dla niemal wszystkich dorosłych Polaków (95 proc.), od 2014 roku wzrost o 3 punkty proc., Jan Paweł II pozostaje wzorem postępowania, w tym dwie trzecie (65 proc. ogółu, spadek o 2 punkty proc.) nie ma co do tego wątpliwości.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 5-11 marca tego roku na liczącej 1062 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

fot.Ettore Ferrari/EPA

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2099863596 views

REKLAMA

REKLAMA

2099863829 views

REKLAMA

2101660221 views

REKLAMA

2099863972 views

REKLAMA

2099864073 views

REKLAMA

2099864183 views