REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaReligiaWatykan. Coraz bliżej beatyfikacji abpa Szeptyckiego ze Lwowa

Watykan. Coraz bliżej beatyfikacji abpa Szeptyckiego ze Lwowa

-

fot.Radek Pietruszka/EPA
fot.Radek Pietruszka/EPA

Coraz bliżej do beatyfikacji greckokatolickiego arcybiskupa Lwowa Andrzeja Szeptyckiego (1865-1944). Watykan podał w piątek, że papież Franciszek zaaprobował dekret o uznaniu heroiczności jego cnót, co jest ważnym krokiem w procesie beatyfikacyjnym.

Dekret uznający heroiczność cnót greckokatolickiego arcybiskupa lwowskiego i halickiego jest jednym z ośmiu dokumentów, przedłożonych papieżowi do akceptacji przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.

REKLAMA

Abp Szeptycki był postacią bardzo złożoną i niejednoznaczną, budził skrajne oceny, także niekiedy bardzo negatywne w Polsce z powodu swych otwarcie antypolskich wystąpień.

Metropolitą halicko-lwowskim mianował Szeptyckiego, wcześniej biskupa stanisławowskiego, papież Leon XIII w 1900 roku.

Abp Szeptycki uważany jest za orędownika zjednoczenia prawosławia z grekokatolicyzmem oraz wszystkich Ukraińców w jednej wierze. Znany był z głębokiego politycznego zaangażowania i działalności na rzecz niepodległości Ukrainy.

Podczas I wojny światowej został aresztowany przez wojska rosyjskie okupujące Lwów pod zarzutem prozelityzmu.

W 1918 roku w związku z groźbą konfliktu polsko-ukraińskiego abp Szeptycki opowiedział się po stronie ukraińskiej. Współdziałał z rzymskokatolickim metropolitą Lwowa abpem Józefem Bilczewskim, kanonizowanym w 2005 roku przez Benedykta XVI, na rzecz uwolnienia aresztowanych i zaprzestania walk.

Podróżował do Rzymu zabiegając o poparcie dla idei niepodległego państwa ukraińskiego i publicznie krytykował Polskę za złe traktowanie Ukraińców. Ówczesna polska dyplomacja, a także część hierarchii kościelnej, uważała jego działalność na arenie międzynarodowej za szkodliwą dla Warszawy. Krytykowany był do tego stopnia, że zgodę na jego powrót do granic Polski władze wyraziły dopiero po złożeniu przez niego deklaracji lojalności wobec Polski.

Jednocześnie w przedwojennej Polsce kierowano apele, by nalegać w Watykanie o zmianę metropolity lwowskiego.

Po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę abp Szeptycki apelował do ludności ukraińskiej, by nie występowała przeciwko Polakom i zachowywała wobec nich neutralność. Potem, po agresji ZSRR na Polskę i okupacji Lwowa przez Armię Czerwoną, zalecił kapłanom współpracę z nowymi władzami, choć je krytykował. Gdy Niemcy napadły na ZSRR i zajęły Lwów, abp Szeptycki podziękował im za wyzwolenie. Prowadził samodzielną politykę, bezpośrednio kontaktował się z władzami okupacyjnymi i z episkopatem Niemiec. Kiedy Hitler zajął Kijów, osobiście mu pogratulował.

Dopiero później przyznał, że przekonał się, iż III Rzesza dopuszcza się terroru, jeszcze gorszego – jak dodał – niż władza bolszewicka.

Jego apele do hitlerowskich Niemiec stawały się coraz bardziej radykalne. Wzywał Hitlera, by przestano prześladować Ukraińców. Pomagał też Żydom. Szacuje się, że uratował kilkaset osób.

Abp Andrzej Szeptycki zmarł 1 listopada 1944 roku, kilka miesięcy po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną.

Starania o jego beatyfikację rozpoczęły się we Lwowie w 1958 roku, ale pierwszy wniosek został odrzucony przez Watykan. Przeciwko otwartemu potem procesowi beatyfikacyjnemu, popieranemu przez Jana Pawła II, występowała część polskich środowisk kresowych. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2107430985 views

REKLAMA

2107431217 views

REKLAMA

2109227608 views

REKLAMA

2107431358 views

REKLAMA

2107431457 views

REKLAMA

2107431565 views