REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Religia ŚDM. Cytaty z wystąpień papieża Franciszka o uchodźcach

ŚDM. Cytaty z wystąpień papieża Franciszka o uchodźcach

-

fot.Filippo Monteforte/EPA
fot.Filippo Monteforte/EPA

Sytuacja uchodźców oraz potrzeba otwartości na ludzi uciekających od wojen i głodu – były elementem większości wystąpień papieża Franciszka wygłoszonych do uczestników Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Przedstawiamy cytaty tych wypowiedzi.

REKLAMA

Poniżej fragmenty papieskich wypowiedzi nt. uchodźców i imigrantów, które pochodzą z przemówienia na Wawelu, pierwszego spotkania z młodzieżą na Krakowskich Błoniach, wystąpienia na zakończenie Drogi Krzyżowej oraz w trakcie wieczornego czuwania modlitewnego i homilii podczas mszy św. posłania w Brzegach:

“Jednocześnie potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu; solidarność z osobami pozbawionymi swoich praw podstawowych, w tym do swobodnego i bezpiecznego wyznawania swojej wiary. Równocześnie należy zabiegać o współpracę i koordynację na poziomie międzynarodowym, w celu znalezienia rozwiązania konfliktów i wojen, które zmuszają wielu ludzi do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. Chodzi zatem o uczynienie tego, co w naszej mocy, aby ulżyć ich cierpieniom, niestrudzenie, inteligentnie i stale działać na rzecz sprawiedliwości i pokoju, świadcząc konkretnymi faktami o wartościach humanistycznych i chrześcijańskich”. (Wystąpienie na Wawelu, 27 lipca)

“Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu albo go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć +miłosierdzie+ wraz z wami, to powiedzieć: szansa, to powiedzieć przyszłość, powiedzieć zaangażowanie, powiedzieć zaufanie, powiedzieć otwartość, gościnność, współczucie, powiedzieć marzenia”. (Wystąpienie na krakowskich Błoniach, 28 lipca)

“Naucz nas towarzyszyć tym, którzy Cię nie znają i mówić im, powoli, z wielkim szacunkiem powtarzać Twoje imię, byś umacniał naszą wiarę. Naucz nas jak Marię z Betanii słuchania tych, których nie rozumiemy, tych, którzy pochodzą z innych kultur, innych narodów, a także tych, których się boimy, sądząc, że mogą nam wyrządzić zło.” (Wystąpienie na krakowskich Błoniach, 28 lipca)

“Gdzie jest Bóg, jeśli na świecie istnieje zło, jeśli są ludzie głodni, spragnieni, bezdomni, wygnańcy, uchodźcy? Gdzie jest Bóg, gdy niewinni ludzie umierają z powodu przemocy, terroryzmu, wojen? (…) Istnieją takie pytania, na które nie ma żadnych ludzkich odpowiedzi. Możemy tylko spojrzeć na Jezusa i Jego pytać. A odpowiedź Jezusa jest następująca: +Bóg jest w nich+, Jezus jest w nich, cierpi w nich, głęboko utożsamiony z każdym z nich”. (Wystąpienie na zakończenie Drogi Krzyżowej na Błoniach, 29 lipca)

“Tego wieczoru Jezus i my wraz z nim, obejmujemy ze szczególną miłością naszych syryjskich braci, którzy uciekli przed wojną. Witamy ich i z braterską miłością i sympatią”. (Wystąpienie na zakończenie Drogi Krzyżowej na Błoniach, 29 lipca)

“Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imigrancie. Tam znajdziemy naszego Boga, tam możemy dotykać Pana”. (Wystąpienie na zakończenie Drogi Krzyżowej na Błoniach, 29 lipca)

“Dziś wojna w Syrii jest bólem i cierpieniem wielu osób, wielu młodych, jak dzielna Rand, która jest tu między nami i prosi nas o modlitwę za swoją ukochaną ojczyznę. (…) +Dość zapomnianych miast+, jak powiedziała Rand; już nigdy więcej nie może się zdarzyć, aby bracia byli +otoczeni śmiercią i zabójstwami+, czując, że nikt im nie pomoże.” (Przemówienie podczas wieczornego czuwania modlitewnego w Brzegach, 30 lipca)

“Aby naśladować Jezusa, trzeba mieć trochę odwagi (…). Pójść na ulice naśladując +szaleństwo+ naszego Boga, który uczy nas spotkania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny”. (Przemówienie podczas wieczornego czuwania modlitewnego w Brzegach, 30 lipca)

“Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was, byście nas nauczyli żyć razem w różnorodności, tak jak dzisiaj, w dialogu, w dzieleniu się, wielokulturowości nie jako zagrożenia, lecz jako szansy: wy jesteście możliwością przyszłości, miejcie odwagę nauczyć nas, że jest łatwiej budować mosty, niż wznosić mury!”. (Przemówienie podczas wieczornego czuwania modlitewnego w Brzegach, 30 lipca)

“Mogą was osądzać, że jesteście marzycielami, bo wierzycie w nową ludzkość, która nie godzi się na nienawiść między narodami, nie postrzega granic krajów jako przeszkody i zachowuje swoje tradycje bez egoizmu i resentymentów. Nie zniechęcajcie się: z waszym uśmiechem i z otwartymi ramionami wy głosicie nadzieję i jesteście błogosławieństwem dla jedynej rodziny ludzkiej, którą tutaj tak dobrze reprezentujecie!”. (Homilia podczas mszy św. posłania w Brzegach, 31 lipca)(PAP)

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks