REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaReligiaPapież: Europo, odnajdź siebie samą, odkryj swoje ideały

Papież: Europo, odnajdź siebie samą, odkryj swoje ideały

-

„Europo, odnajdź siebie samą! Odkryj na nowo swoje głęboko zakorzenione ideały. Bądź sobą!”- napisał papież Franciszek w liście, opublikowanym we wtorek. Wezwał, by Europa nie bała się swojej tysiącletniej historii, bo jest ona „oknem ku przyszłości”.

Watykan ogłosił treść listu Franciszka do sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina z okazji 40. rocznicy powstania Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), 50. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Unią Europejską i 50. rocznicy obecności Stolicy Apostolskiej jako stałego obserwatora przy Radzie Europy.Jak wyjaśniono, kardynał Parolin miał w związku z tym odwiedzić Brukselę, ale wizyta została odwołana z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej.

Papież napisał: „Marzę o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób; Ziemi, gdzie szanowano by godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem. Ziemi, która chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy niewidzialne pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, ponieważ żaden człowiek nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych”.

REKLAMA

Przypomniał o obowiązku ochrony najsłabszych i najbardziej wrażliwych, zwłaszcza osób starszych, chorych, które potrzebują kosztownej opieki oraz niepełnosprawnych.

„Marzę o Europie, która byłaby rodziną i wspólnotą” – dodał Franciszek. Wyjaśnił, że oznacza to umiejętność docenienia specyficznych cech każdej osoby i każdego ludu i pamięć o tym, że łączy wszystkich wspólna odpowiedzialność.

„Bycie rodziną oznacza życie w jedności, ubogacając się różnicami, począwszy od tej fundamentalnej między mężczyzną a kobietą. W tym sensie Europa jest prawdziwą i w pełnym tego słowa znaczeniu rodziną narodów, różniących się od siebie, ale połączonych wspólnąhistorią i losem” – napisał.

„Marzę o Europie solidarnej i wielkodusznej; miejscu przyjaznym i gościnnym, gdzie miłość – która jest najwyższą cnotą chrześcijańską – przezwycięża wszelkie formy obojętności i egoizmu” – podkreślił.

Papież zaznaczył, że pandemia ujawniła pokusę, by działać na własną rękę i szukać jednostronnych rozwiązań problemu. Wezwał, by podjęte na forum europejskim kroki w ramach walki z koronawirusem skonsolidować, by nie dopuścić do wzmożenia sił odśrodkowych.

Jako wyjątkowo aktualne przywołał słowa św. Jana Pawła II z 1982 roku: Europo „odnajdź siebie samą, bądź sobą!”.

Franciszek ostrzegł, że w czasach nagłych przemian istnieje ryzyko utraty własnej tożsamości, zwłaszcza gdy brakuje wspólnych wartości.

Poza tym, jak stwierdził, ludzie bez „energii ideowej” są bardziej krusi i podzieleni, bardziej skłonni, by dać się pociągnąć tym, którzy „czynią z narzekania i podziału styl życia osobistego, społecznego i politycznego”.

„Europie chciałbym zatem powiedzieć: ty, która przez wieki byłaś kuźnią ideałów, a teraz zdajesz się tracić swój rozmach, nie zatrzymuj się, by patrzeć na swoją przeszłość, jak na album wspomnień” – zaapelował.

Papież przywołał potrzebę sprawiedliwości, która rozwinęła się z prawa rzymskiego, a z czasem stała się „szacunkiem dla każdej istoty ludzkiej i jej praw” oraz tradycję judeochrześcijańską, która znajduje odzwierciedlenie w dziedzictwie wiary, sztuki i kultury.

W papieskim liście znalazło się też ostrzeżenie, że Europa podzielona okaże się niezdolna do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości. „Natomiast Europa – wspólnota, solidarna i braterska, będzie potrafiła cenić różnice i wkład każdego, aby wspólnie stawić czoło jawiącym się przed nią problemom, począwszy od pandemii, ale także wyzwaniu ekologicznemu” – dodał.

Zdaniem Franciszka obowiązek solidarności musi też oznaczać gotowość wspierania innych kontynentów, zwłaszcza Afryki przez współpracę międzynarodową, tak aby można było rozwiązać istniejące konflikty i zapoczątkować zrównoważony rozwój ludzkości.

Nawiązał także do zjawiska nieufności wobec imigrantów. „Tylko Europa, która będzie wspólnotą solidarną, może sprostać temu wyzwaniu w sposób korzystny, podczas gdy wszelkie rozwiązania częściowe dowiodły już swojej niewystarczalności” – ocenił.

Według papieża konieczność przyjmowania imigrantów nie może ograniczać się jedynie do pomocy, bo trzeba też umożliwić ich integrację, aby mogli „poznawać, szanować, a także przyswajać sobie kultury i tradycje narodu, który ich przyjmuje”.

Franciszek napisał, że marzy o „Europie w zdrowy sposób świeckiej, w której Bóg i Cezar są odrębni, ale nie przeciwstawiani sobie”.Musi być to ziemia, dodał, gdzie wierzący mogą publicznie wyznawać swoją wiarę i proponować w społeczeństwie swój punkt widzenia.

„Skończył się czas państw wyznaniowych, ale miejmy nadzieję, że również czas pewnego laicyzmu, który zamyka drzwi do innych, a przede wszystkim do Boga” – podkreślił papież.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

REKLAMA

2107801642 views

REKLAMA

REKLAMA

2107801874 views

REKLAMA

2109598265 views

REKLAMA

2107802015 views

REKLAMA

2107802114 views

REKLAMA

2107802222 views