REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoradyWypłata z konta IRA przed czasem

Wypłata z konta IRA przed czasem

-

Gdy szybko potrzebujesz gotówki, pomocne może być twoje konto emerytalne. Ale zanim cokolwiek zrobisz, zapoznaj się z przepisami, bo błędy mogą być kosztowne. W opracowaniu tym skoncentrujemy się na najbardziej popularnych kontach IRA.

Wyjątki od kary za wczesną wypłatę
Od kwot wybranych z kont emerytalnych IRA (ang. Individual Retirement Account) musimy zapłacić podatki dochodowe, a jeżeli nie mamy ukończonego 59,5 roku, to przyjdzie dodatkowo zapłacić 10-procentową karę (ang. early withdrawal penalty). Istnieje kilka sytuacji, w których kara nie obowiązuje. Są to: przypadki losowe, dystrybucja w serii równych rat, 60-dniowa pożyczka z IRA, zakup pierwszego domu, koszt wyższej edukacji podatnika albo jego dzieci, ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, wydatki medyczne przekraczające 7,5 proc. dochodu brutto (ang. Adjusted Gross Income). Wymienione wyjątki omówione są poniżej.

REKLAMA

Przypadki losowe
W następujących okolicznościach można wypłacić środki z IRA przed ukończeniem 59,5 roku bez kary:

– Właściciel konta stał się niepełnosprawny. Urząd Podatkowy uważa za niepełnosprawną osobę, która nie jest zdolna do żadnego znaczącego zarobkowania (ang. substantial gainful activity) z powodu śmiertelnej choroby lub takiej, która może trwać co najmniej 12 miesięcy.

– Właściciel zmarł i pieniądze przeszły na rzecz beneficjenta lub majątku spadkowego.

– Rodzina ma duże wydatki medyczne.

Ta ostatnia ewentualność zasługuje na wyjaśnienie. Kara za przedwczesną likwidację IRA nie jest naliczona, jeżeli użyjemy tych pieniędzy na wydatki medyczne. Jednak wybrana kwota musi przewyższać 7,5 proc. naszego dochodu brutto (ang. Adjusted Gross Income, wiersz dołu formularza 1040). Próg 7,5 proc. od AGI nie obowiązuje tylko osób, które przez co najmniej 12 tygodni pobierały zasiłek dla bezrobotnych i musiały zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne.

Dystrybucja w serii równych rat
Uwaga: Rzadko kto wie, że można zacząć korzystać z emerytalnej puli w każdym wieku bez kary, jeżeli zacznie się wypłatę w serii ,,równych okresowych rat” (ang. substantially equal periodic payments), ustalonych na podstawie przewidywanej długości życia. Przepis ten jest szczególnie ważny dla spadkobierców, którzy odziedziczyli IRA po rodzicach czy dziadkach.

Wysokość rat musi być dokładnie wyliczona, biorąc pod uwagę pozostałą długość życia właściciela (ang. life expectancy) lub właściciela i jego współmałżonka (ang. joint life expectancy). Raty muszą być wypłacane co najmniej rocznie.

,,Równe okresowe raty” nie muszą trwać aż do reszty życia. Można ich zaprzestać lub zmienić po pięciu latach lub wtedy, gdy osiągniemy 59,5 roku życia (w zależności od tego, co nastąpi później). Możemy nawet całkowicie zlikwidować konto.

60-dniowa pożyczka z IRA
Raz na 12 miesięcy można przenieść swoje konto IRA gdzie sobie życzymy (do innego banku, funduszu powierniczego, domu maklerskiego). Normalnie poprosilibyśmy finansowe instytucje o dokonanie transferu elektronicznie między sobą. Ale możemy wypłacić środki sami i oddać je dopiero za 60 dni, co będzie równoznaczne z krótkotrwałą pożyczką. To pociągnięcie niestety ma dwie wady.

Po pierwsze, bank może nam potrącić 20 proc. tytułem zaliczki podatkowej (ang. tax withholding). Jeżeli za 60 dni zechcemy wpłacić pieniądze z powrotem, brakującą kwotę musimy dopłacić z własnej kieszeni, w przeciwnym razie zostanie to uznane za przedwczesną dystrybucję. Naturalnie, 20-procentową zaliczką podatkową uwzględnimy na rozliczeniu podatkowym i nadpłaconą kwotę otrzymamy z powrotem.

Po drugie, musimy zwrócić pieniądze na czas. Jeden dzień opóźnienia, a pożyczka będzie potraktowana jako dystrybucja i winni będziemy podatek dochodowy i 10 proc. kary. I tak pożyczenie 20 tys. dol. może nas kosztować kilka tysięcy dolarów w zależności od naszego federalnego przedziału i stanowego podatkowego. Przykra perspektywa.

Zakup pierwszego domu
10-procentowa kara nie jest liczona od kwoty do 10 tys. dol. przeznaczonej na zakup pierwszego domu w przeciągu 120 dni od daty dystrybucji. Dom musi być podstawowym miejscem zamieszkania (ang. principal residence) podatnika, jego małżonka, dzieci, wnuków i innych zstępnych podatnika lub jego małżonka.

Aby dom uważać za „pierwszy”, osoba kupująca go (i małżonek), nie może posiadać domu (ang. principle residence) w ostatnich dwóch latach.

Koszty wyższej edukacji
Środki zakumulowane na IRA mogą być przeznaczone na uznane przez IRA wydatki związane ze zdobyciem wyższego wykształcenia podatnika, jego współmałżonka lub dzieci i wnuków któregoś z małżonków. Do wydatków tych zalicza się czesne, opłaty i książki.

Uwaga: Nie ma tu limitu, z czego wynika, że dziadek, który uskładał setki tysięcy dolarów na IRA, może spokojnie wydać pieniądze na dalszą edukację całej rodziny, unikając płacenia kary. Oczywiście, podatku dochodowego nie uniknie.

Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych
Przysługuje nam zwolnienie od kary, jeżeli środki z IRA przeznaczymy na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie, współmałżonka i osób będących na utrzymaniu, jeżeli spełniamy następujące warunki:

– otrzymywaliśmy zasiłek dla bezrobotnych przez przynajmniej 12 kolejnych tygodni,

– wybraliśmy pieniądze w roku podatkowym, gdy byliśmy bezrobotni lub w następnym, ale nie później niż 60 dni po podjęciu nowej pracy.

Uwaga: Do ulgi tej kwalifikują się nawet osoby pracujące na własny rachunek, które spełniają powyższe warunki i otrzymywałyby zasiłek dla bezrobotnych, gdyby nie fakt, że były self-employed (samozatrudnieni nie są objęci ubezpieczeniem od bezrobocia).

Wniosek
Jak widać, w wielu okolicznościach można zlikwidować IRA bez kary. Ale pamiętajmy, że choć wypłata pieniędzy jest łatwa, odbudowanie emerytalnej puli nie jest, bo możemy deponować na IRA tylko po 5,5 tys. dol., a 6 tys. dol. rocznie począwszy od 2019 roku, plus 1000 dol. w przypadku osób po pięćdziesiątce.

Przepisy regulujące wpłaty, wypłaty, przenoszenie i dziedziczenie kont emerytalnych bywają skomplikowane. Więcej na temat programów IRA, Roth IRA, SIMPLE IRA, Keogh, SEP, 401(k), ), 403(b) i 457(b) i innych można przeczytać w książce pt. ,,Amerykańskie emerytury”.

Elżbieta Baumgartner

e-baumgartner
jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

 

fot.123RF Stock Photos

REKLAMA

2114838443 views

REKLAMA

2114838676 views

REKLAMA

REKLAMA

2116635066 views

REKLAMA

2114838816 views

REKLAMA

2114838915 views

REKLAMA

2114839023 views