REKLAMA

2129424351 views

REKLAMA

2129424350 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoradyKtóre przychody liczą się do emerytury, a które nie

Które przychody liczą się do emerytury, a które nie

-

Na prawo do świadczeń Social Security nie wpływają wszystkie nasze przychody, a tylko te, które podlegają składkom ubezpieczeniowym, a więc wynagrodzenie z pracy najemnej albo pracy na własny rachunek (earned income). Wiele innych rodzajów przychodu, zwanych pasywnymi (passive income) oskładkowanych nie jest, więc do emerytury się nie liczy. Ale różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami przychodu nie zawsze jest klarowna.

Jak działają ,,kwartały” ubezpieczeniowe
Aby otrzymać emeryturę Social Security należy przepracować co najmniej 40 kwartałów, mając odpowiednio wysokie zarobki z pracy (earned income) i płacić od nich składki na legalny numer Social Security. W roku 2019 należy zarobić co najmniej 1360 dol., by mieć zaliczony jeden kwartał, czyli 5440 dol. do uzyskania roku ubezpieczenia. Liczy się wynagrodzenie z pracy najemnej albo na własny rachunek, obłożone składkami na Social Security. Ale nie wystarczy uzbierać 40 kwartałów, bo po 10 latach minimalnych zarobków emerytura jest bardzo mała, a granicy stu kilkudziesięciu dolarów.

REKLAMA

Im dłużej legalnie pracujemy i im więcej zarabiamy płacąc podatki, tym większą otrzymamy emeryturę Social Security.

Tak: Wynagrodzenie do pewnego limitu
Płace pracowników podlegają podatkom na Social Security zwanym FICA (skrót od Federal Insurance Compensation Act). Podatek FICA , zwany też payroll tax, wynosi 15,3 proc. i składa się z dwóch komponentów: składki na Social Security w wysokości 12,4 proc. wynagrodzenia, płacone po połowie przez pracownika (6,2 procent) i pracodawcę (6,2 proc.) do górnej granicy, która w roku 2019 wynosi 132 900 dol. oraz ze składki na Medicare w wysokości 2,9 proc. od całości wynagrodzenia (bez limitu), również płacone po połowie przez pracownika i pracodawcę. Od roku 2014 osoby w najwyższym przedziale podatkowym płacą dodatkowo 0,9 proc. na Medicare Hospital Insurance.

Z tego wynika, że osoby dużo zarabiające nie płacą składek od całego swego wynagrodzenia, a tylko do pułapu 132 900 dol. Z tego powodu emerytura Social Security jest dla nich ograniczona do kwoty 2861 dol. w roku 2019.

Tak: Wynagrodzenie pomocy domowej
Gosposie i pracownicy domowi mają takie same prawa i obowiązki, jak inni pracownicy. Podlegają podatkom FICA, jeżeli zarabiają 2100 dol. rocznie lub więcej (od roku 2019). Opodatkowane są tylko ich zarobki wypłacone w formie monetarnej, ale nie wartość posiłków czy mieszkania. Od FICA zwolnione są tylko pracownicy domowi, którzy nie osiągnęli 18 lat, albo są uczniami. Osoba zatrudniająca gosposię czy nianię jest odpowiedzialna za potrącanie odpowiednich składek i podatków oraz odprowadzanie ich do skarbu państwa.

Wniosek: Jeżeli gosposia pracuje w domach kilku klientów i u każdego z nich zarabia rocznie poniżej kwoty 2100 dol., to żaden klient nie ma obowiązku opłacać składek Social Security tej gosposi. Jedynym sposobem na ich uiszczanie i wypracowanie emerytury jest samodzielne rozliczanie się gosposi, jako osoby pracującej na własny rachunek (self-employed).

Więcej można przeczytać w publikacji 926, Household Employer’s Guide, www.irs.gov/pub/irs-pdf/p926.pdf.

Tak: Odprawa i wynagrodzenie za wakacje
Jeżeli nie wykorzystałeś kilku tygodni wakacji, to dział kadr przeliczy je na wynagrodzenie i od tej kwoty odprowadzi podatki dochodowe i składki ubezpieczeniowe. Innymi słowy, na potrzeby Social Security zaległe wakacje liczą się tak, jak czas pracy. Podobnie jest z odprawą (severance pay). Półroczna odprawa jest równoznaczna z przepracowaniem sześciu miesięcy.

Tak: Napiwki i komisowe
Dobra wiadomość dla sprzedawców pracujących na komisowe (commissions). Komisowe uznawane jest za wynagrodzenie (earnings) i odprowadza od składki Social Security. Napiwki (tips) ponad 20 dol. na miesiąc liczą się też jak zarobki, oczywiście wtedy, jeżeli deklarujesz je na rozliczeniu podatkowym.

Tak: Praca na własną rękę
Osoby pracujące na własny rachunek mają obowiązek słać podatkowe deklaracje, jeżeli w danym roku zarobiły ponad 400 dol. Płacą one same całość składek Social Security, które wynoszą 1,4 proc. przychodu netto, plus podatek dochodowy. Do formularza 1040 dodaje się załącznik Schedule C i Schedule SE, na którym wylicza się składki ubezpieczeniowe. Szczegóły wyjaśnia książka pt. „Jak oszczędzać na podatkach”. Forma przychodu – czek, gotówka, przelew – nie ma znaczenia.

Nie: Przychód z inwestycji
Uwaga: Składek na Social Security nie płaci się od przychodu pasywnego (passive income), takiego jak odsetki bankowe, dywidendy, zyski kapitałowe, czynsze z własnej kamienicy itp. Tego rodzaju przychody nie są uwzględniane do obliczenia świadczeń Social Security.

Czynsze z kamienicy są dochodem pasywnym, nie objętym składkami na Social Security, chyba że prowadzisz działalność gospodarczą (rental business). Porozmawiaj ze swoim księgowym. Warto wskazać, że posiadanie intratnej kamienicy jest podobne do otrzymywania emerytury, bo daje finansowe zabezpieczenie i regularny przychód.

Nie: Zasiłek dla bezrobotnych
Od zasiłku dla bezrobotnych płaci się podatek dochodowy, ale nie składki ubezpieczeniowe. Z tego powodu zasiłek dla bezrobotnych nie jest jest liczony do emerytury, a czas spędzony na bezrobociu nie przydaje ubezpieczeniowych kwartałów.

Również nie są objęte składkami na Social Security inne zasiłki społeczne (np. SSI), renty czy płatności z systemu Workers Compensation.

Nie: Rozliczenie podatkowe z mężem
Należy rozróżnić podatki dochodowe od składek ubezpieczeniowych FICA. Podstawę do własnej emerytury dają składki odprowadzone na własny numer do Administracji Social Security (FICA), a nie dodanie nazwiska małżonka do wspólnego rozliczenia i płacenie wspólnych podatków dochodowych do IRS. Gdy mąż pracuje, płaci składki i podatki dochodowe, to jego ubezpieczenie daje podstawę do jego własnej emerytury, a także rodzinnych rent dla niepracującej żony i nieletnich dzieci.

Niepracująca żona składek na Social Security nie płaci, więc własnej emerytury nie wypracowuje, mimo że małżonkowie rozliczają się z IRS-em jako married filing jointly. Jeżeli małżeństwo trwało krócej niż 10 lat, to po rozwodzie żona nie dostanie ani własnej emerytury, ani renty małżeńskiej, mimo że rozliczała się z podatków wspólnie z mężem.

Wniosek
Tylko własne oskładkowane przychody z pracy, najemnej albo na własny rachunek, liczone są do emerytury Social Security. Im dłużej pracujemy i więcej zarabiamy, i im później przejdziemy na spoczynek, tym większa będzie nasza emerytura. Niemniej rzadko kiedy emerytura Social Security zapewni nam dostatnią złotą jesień. Oprócz niej warto mieć inne przychody oraz znaczące oszczędności.

Elżbieta Baumgartner

e-baumgartner
jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com
[spacer color=”8BC234″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Czy pracowałeś kiedyś w Polsce?
Może należeć ci się emerytura od ZUS

Pomoże ci książka „Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym. Wyjaśnienia, adresy, formularze itp. Cena $35 plus $4 za przesyłkę.
„Emerytura reemigranta w Polsce” porady dla seniorów powracających do kraju ($35+$4).
„WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”. Pobierasz ZUS czy KRUS? Przeczytaj przed złożeniem wniosku o SS! $30 + $4.
Również: ,,Powrót do Polski” ($30), ,,Ubezpieczenie społeczne Social Security” ($30), ,,Amerykańskie emerytury” (o indywidualnych programach emerytalnych $25).
Książki są dostępne w D&Z House of Books (5507 W. Belmont Ave. w Chicago) albo od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718-224-3492. Spis treści wszystkich książek w Internecie: www.PoradnikSukces.com.

 

fot.rawpixel.com/Pexels

REKLAMA

2121600492 views

REKLAMA

REKLAMA

2121600512 views

REKLAMA

REKLAMA

2123396832 views

REKLAMA

2121600523 views

REKLAMA

2121600532 views

REKLAMA

2121600536 views